Zpráva o transparentnosti leden 2020 - březen 2020

08. 04. 2020Souhrnný report mé činnosti v období leden až březen 2020. Nejčerstvější informace o mých aktivitách naleznete na mých profilech na sociálních sítích a zde na blogu v sekci Otevřenost.

Leden 2020

Shrnutí dosavadních úspěchů v oblasti informatiky

Ještě na konci minulého roku jsem na blogu publikoval zhodnocení plnění programu v oblasti, za kterou jsem jako gesční poslanec odpovědný - za informatiku. Mezi hlavní úspěchy a činnosti, na kterých jsem se v uplynulých dvou letech podílel, bych označil především zákon o právu na digitální služby, návrh založení firmy za 1 den, podporu open source, boj proti vendor lock-in a obranu svobody internetu.

Shrnutí plnění Digitálního Česka

Své shrnutí provedla i vláda při projednání Zprávy o plnění programu Digitální Česko. Nedostatečné vládní výsledky jsem zkritizoval ve svém textu pro Pirátské listy.

Schůzka s ředitelem Správy železnic

Na schůzce s generálním ředitelem Správy železnic (dříve SŽDC) Jiřím Svobodou jsem navázal na svou interpelaci na ministra dopravy v záležitosti poskytování otevřených dat. Více o schůzce v evidenci kontaktů.

Účast na zasedání celostátního fóra

Zúčastnil jsem se zasedání celostátního fóra, nejvyššího orgánu Pirátské strany, které probíhalo v Ostravě. Hlavní náplní zasedání byla volba nového vedení strany.

Podezřelá zakázka na e-shop na dálniční známky

V půlce ledna se na veřejnost dostala informace o podezřelé a předražené zakázce na informační systém k nákupu elektronických dálničních známek (EDAZ) za více než 400 milionů. Tuto zakázku jsme důrazně zkritizovali jako ukázkový příklad nehospodárného přístupu k IT zakázkám. Já osobně jsem v návaznosti na to navrhl odvolání dozorčí rady SFDI, která při kontrole fondu zcela selhala.

Další problémové IT zakázky

Není to ale zdaleka jen Ministerstvo dopravy, jehož IT zakázky vykazují značné nedostatky. I další resorty trpí kvůli nevýhodným zadávacím dokumentacím a smluvním závazkům. Tuto skutečnost jako Piráti dlouhodobě kritizujeme a snažíme se ji napravit.

Účast na hackathonu #znamkamarada

Spolu s Ivanem Bartošem jsem se zúčastnil hackathonu, na kterém dobrovolníci za jeden víkend naprogramovali alternativní e-shop na dálniční známky, který poskytli k volnému užití. Přesně v duchu komunitního vývoje software, který Piráti podporují.

Vyjádření k rezignaci šéfa ČTÚ

Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák rezignoval na svou funkci na protest proti připravované aukci 5G sítí. Pana Nováka považuji za velmi zodpovědného úředníka, který svůj úřad učinil otevřenějším, jeho konec ve funkci proto nepředstavuje příliš dobrou zprávu pro koncové zákazníky.

Účast na otevření centra na Praze 11

V pondělí 27. 1. jsem se zúčastnil slavnostního otevření Pirátského centra na Praze 11. Považuji za velmi důležité najít si čas na Piráty z místních sdružení, aby byla naše politika dostatečně diskutovaná na všech úrovních. V únoru se podívám na piráty z Plzně a další měsíc jedu do Jižních Čech.

Den ochrany osobních údajů

Na mezinárodní den ochrany osobních údajů jsem připomněl užitečnost evropských předpisů, jako je GDPR, ve vztahu k ochraně soukromí jednotlivce.

Interpelace ministra dopravy

V interpelaci nového ministra dopravy Karla Havlíčka jsem poukázal na další z možných problémů zakázky na informační systém k dálničním známkám. Tím je nebezpečí plošného sledování prostřednictvím průmyslových kamer, které by bylo výrazným narušením soukromí.

Schůzka s Frank Bold

Na schůzce s Jitkou Mihulkovou z Frank Bold jsme řešili úpravy matričního zákona, které by měly usnadnit práci při oddávání.

Vyjádření ke skandálu AVAST

Vyjádřil jsem se ke kauze přeprodávání osobních údajů společností AVAST. Ta se při využívání uživatelských dat dopustila velmi nevhodných praktik, které by měly být prošetřeny Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Příručka řízení státních IT projektů

V rámci dobrovolnické platformy Česko.Digital vznikl další dokument s doporučeními dobré praxe a osvědčených postupů. Příručka řízení státních IT projektů je určena pro vedoucí pracovníky, rozpočtáře, politiky a další osoby, které o veřejných IT projektech rozhodují.

Schůzka s EMFsmog

Na schůzce 29. 1. jsem se setkal s aktivisty z EMFsmog, kteří se věnují kritice přílišného elektromagnetického záření. Upozornili mě, že při testování výrobků není zohledněna celá populace, ale parametry odpovídají jen dospělému muži. Tuto informaci si hodlám prověřit.

Sběr podnětů pro pracovní skupinu veřejné zakázky

V rámci sběru námětů pro pracovní skupinu veřejné zakázky jsem se setkal s Jiřím Šimonem, odborníkem z několika úřadů. Bavili jsme se o příkladech dobré praxe veřejných zakázek v zahraničí.

Únor 2020

Účast na FOSDEM

Hned zkraje února jsem se společně s dalšími Piráty vypravil do Bruselu na konferenci o otevřeném software a hardware FOSDEM 2020. Na konferenci bylo jako vždy množství zajímavých přednášek, například o důležitosti otevřeného přístupu k umělé inteligenci.

Návštěva KYPO

Přímo z Bruselu jsme 3. 2. zamířili do brněnského kybernetického polygonu KYPO. Více informací o FOSDEM a KYPO v samostatném článku.

Zasedání komise NÚKIB

Na zasedání Stálé komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost jsme projednávali penetrační testy prováděné na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Také jsme řešili nedostatky ve vzdělávání uživatelů, protože neinformovanost a nezkušenost patří mezi největší kybernetické hrozby, kterým čelíme.

Zasedání Podvýboru pro egovernment

Na zasedání podvýboru jsme probírali zakázku České pošty na outsourcing a vyžádali jsme si dokumentaci zakázky na eshop dálničních známek.

Schůzka na MHMP

Na schůzce na Magistrátu hlavního města Prahy k Portálu Pražana jsme řešili zákonné zmocnění k základním registrům. Dohodli jsme se na pozměňovacím návrhu k ST 756 DEPO (Další elektronizaci postupů orgánů veřejné moci), který celý proces pro samosprávy usnadní.

Pracovní skupina Veřejné zakázky

Dále pokračujeme v činnosti pracovní skupiny. Štěpán Rattay připravuje manuál pro zastupitele.

Schůzka na GFŘ

Na schůzce s vedením Generálního finančního ředitelství jsme probírali povinnosti vyplývající z EET a jejich kontroly, projekt MOJE Daně a daň z nabytí nemovitých věcí (záznam v evidenci).

Představení Akčního plánu ke kyberbezpečnosti

V pražském pirátském centru jsem 10. 2. resortnímu týmu, krajskému expertnímu týmu a dalším zainteresovaným osobám představil osnovu chystaného Akčního plánu ke kyberbezpečnosti.

Firma za jeden den na sněmovním plénu

Návrh na zjednodušení založení firmy, který jsme slíbili před volbami voličům a který se opírá o data z Ministerstva spravedlnosti a Světové banky, byl především kvůli hlasům poslanců ANO, ČSSD a KSČM vrácen k přepracování. Proto jsme hned pár hodin po vrácení návrhu zaslali vládě žádost o připomínky, abychom je mohli do návrhu zapracovat a předložit jej znovu. Více informací na Facebooku.

Volba ombudsmana a pokrytectví Andreje Babiše

O volbě ombudsmana bylo napsáno už mnohé, já si proto jen dovolím připomenout možná přehlédnutou lež Andreje, který si posteskl, že je volba tajná. Byli to přitom především poslanci hnutí ANO, kteří hlasovali pro tajnou volbu.

Návštěva Pirátů v Plzni

V pondělí 17. 2. jsem se vypravil na návštěvu plzeňských Pirátů. Účelem setkání bylo vzájemné předání zkušeností a informací a sdílení nových poznatků o egovernmentu.

Konference Veřejná správa prakticky

Zúčastnil jsem se konference pořádané spolkem Otevřená města a Univerzitou Pardubice. Ústředním tématem byla “politika a rozhodování založené na datech”, což je princip, který se osobně snažím v politické praxi prosazovat co nejvíce.

Schůzka k novele zákona o Vojenském zpravodajství

Na koordinační schůzce 19. 2. jsme se dohodli na zorganizování kulatého stolu k tématu. Sněmovna nám ho ale zrušila kvůli obavám z koronaviru. Samotnou novelu nadále podrobně zkoumáme a proti šmírování internetu budeme bojovat.

Umělá inteligence v EU

S místopředsedou Evropského parlamentu za Piráty Marcelem Kolajou jsem probíral plány Evropské komise na rozšiřování umělé inteligence v Unii a umělou inteligenci obecně. Marcel se k tématu vyjádřil v několika článcích na svém blogu:

Zasedání Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

Na zasedání výboru 20. 2. byl odhlasován pozměňovací návrh k zařazení dobrovolné otázky na náboženské vyznání do Sčítání lidí, domů a bytů 2021. Přestože se jedná jen o dobrovolnou kategorii údajů, považuji za vhodné věřícím umožnit se ke své víře přihlásit. Umožňuje to získávání přesnějších statistik, které pak mohou být použity do dalších analýz či studií.

Pivo s poslancem

Jelikož je přímý kontakt důležitý, zúčastnil jsem se opět akce Pivo s poslancem. Na akci jsem odpovídal na dotazy ohledně egovernmentu. Tento měsíc jste mě mohli potkat hned dvakrát, 20. a 25. února.

Vyjádření ke špionážnímu skandálu Crypto AG

Na Facebooku jsem se vyjádřil ke skandálu amerických a německých tajných služeb, které prostřednictvím švýcarské bezpečnostní firmy prodávali vadná šifrovací zařízení. Považuji to za další důkaz potřebnosti otevřeného hardware.

Kauza Czechiana

Jako další problémový IT projekt se nám podařilo identifikovat kulturní portál Czechiana, na který byl plánovaný rozpočet okolo 450 milionů korun. To je dost vysoká částka vzhledem k tomu, že tvorba portálu je vzhledem k existenci evropského portálu kulturního dědictví Europeana. Ministr kultury, kterého jsem dopisem na nedostatky Czechiany upozornil, tento projekt naštěstí zrušil. Více informací v samostatném článku.

Propagace otevřených licencí

Veřejná správa často při používání a požadování otevřených licencí tápe. Proto jsem napsal krátké shrnutí, které může zodpovědným osobám (zaměstnanci a vedoucí IT útvarů na úřadech, zastupitelé a radní zodpovědní za informatiku a další) usnadnit základní orientaci v problematice.

Březen 2020

Open Data Expo

Letošního ročníku jsem se žel nemohl osobně zúčastnit, naštěstí na akci dorazila naše specialistka pro e-government Bára Soukupová. Na webu Open Data Expo naleznete záznamy, které doporučuji každému, koho využívání open dat zajímá.

Účast na předání Cen Velkého bratra

Na Ceny Velkého bratra se mi už naštěstí podařilo dorazit, takže jsem i letos podpořil spolek Iuridicum Remedium v jeho snaze o ochranu soukromí. Více se dočtete na Facebooku.

Zpackané IT zakázky

Pro Svět Chytře jsem napsal článek s názvem “Zpackané IT zakázky? Ty stát umí”, který obsahuje mnoho příkladů nepovedených IT zakázek veřejné správy. Výčet obsahuje mimo jiné ADIS, EET, NEN a další.

Účast na schůzi krajského sdružení

Ještě před propuknutím epidemie jsem se zúčastnil krajské schůze pražských Pirátů. Záznamy pražských schůzí jsou dostupné na youtubovém kanále Piráti Praha.

Účast na schůzi krajského expertního týmu

Na pražském KET pro IT jsme řešili Cityvizor a jeho rozšiřování jeho použití v Praze a nedostatečnou akceschopnost Operátora ICT. Přestože si uvědomuji, že není možné dosáhnout okamžitě na některé vytyčené cíle, myslím si, že můžeme dělat víc.

Schůze Poslanecké sněmovny

Březnová schůze Sněmovny byla předčasně ukončena 11. 3. s ohledem na probíhající koronavirou pandemii. Proběhla ale ještě volba do Rady České televize, o které se můžete dozvědět více v tiskové zprávě.

Novela zákona o Vojenském zpravodajství

V době koronavirové krize vláda zařadila na program svého jednání kritizovanou novelu zákona o Vojenském zpravodajství. Úprava tohoto zákona nijak nesouvisí s koronavirem nebo prevencí jeho šíření, proto je jeho projednávání v současné době velmi zvláštní. S Františkem Kopřivou jsme se proto v tiskové zprávě proti tomuto kroku ohradili.

#prichazirozvedka #bigbrother

Potvrzení nového ředitele NÚKIB

Již v době epidemie proběhl Výbor pro bezpečnost, který potvrzuje ředitele NÚKIB. Po výběrovém řízení se jím stal generál Karel Řehka, který vystřídá premiérem Babišem odvolaného Dušana Navrátila. Osobně doufám, že vojenský duch se projeví v cílevědomosti chránit česko před kybernetickými hrozbami. Byl bych však velmi nerad, kdyby se NÚKIB ubíral směrem k americké NSA či tajným službám - k tomu neslouží a nemá sloužit.

Newsletter resortního týmu

Pro zájemce o aktivity Pirátů v oblasti informatiky jsme vydali další shrnutí činnosti resortního týmu. Nezapomeňte, že si můžete zobrazit všechny dosud vydané newslettery.

Koronavirovirová epidemie

V souvislosti s koronavirovou krizí, která postihla i ČR, jsem na svém blogu vydal několik článků za účelem sdílení užitečných informací. Více informací ke koronaviru včetně rozcestníku užitečných kontaktů můžete najít také na koronavirus.pirati.cz.

Vývoj aplikace pro distribuci lékařského materiálu

Společně s členy technického odboru a spolkem Otevřená města jsme pomáhali Praze operativně vytvořit aplikaci, která má napomoci vnitřní logistice v době pandemie. OCR modul poskytl český startup Rossum.

Formulář mimořádné pomoci

Společně s Bárou Soukupovou jsme prostřednictvím videokonference představili proof of concept výtvořený v systém DocAssemble pro digitální formuláře pro Úřad práce (zvláště pak Mimořádná okamžitá pomoc - MOP). Takové formuláře by v současné krizi mohly zmírnit problémy s velkým počtem žadatelů na pobočkách úřadů, zároveň by mohly do budoucna sloužit jako příklad dobré praxe. Více v evidenci kontaktů a schůzek.


«« Předchozí report (říjen 2019 - prosinec 2019) Další report (duben 2020 - červen 2020) »»