Zpráva o transparentnosti duben 2020 - červen 2020

27. 07. 2020Souhrnný report mé činnosti v období duben až červen 2020. Nejčerstvější informace o mých aktivitách naleznete na mých profilech na sociálních sítích a zde na blogu v sekci Otevřenost.

Duben 2020

Sněmovna
I Sněmovna upadla do koronavirového chaosu. Sice jsme příliš neměli klasické jednání, ale za to jsme měli spoustu ad hoc jednání s množstvím speciálních omezení. Prakticky každý týden jsme měli jednání Sněmovny či výboru. Obvykle ke krizovým zákonům. A obvykle s omezenou rozpravou, často i bez možnosti faktických poznámek. Vláda vytrvale zamítala drtivou většinu konstruktivních návrhů opozice. Probrali jsme například:

  • ST 788: odklad 2. a 3. vlny EET
  • ST 785: odpuštění záloh na pojistné pro OSVČ, odklad lhůty pro podání přehledu
  • ST 787: prominutí pojistného a příspěvku pro OSVČ
  • ST 786: nouzová úprava přijímacích, maturitních a závěrečných zkoušek
  • ST 789: úpravy státního rozpočtu v souvislosti s nouzovým stavem
  • ST 785: úpravy ošetřovného a služebního volna v souvislosti s epidemií
  • ST 790: zrušení povinnosti dokládat příjmy u některých sociálních dávek
  • ST 808: Kompenzace ve výši 500 Kč za každý den v období, od 12. března do 30. dubna 2020.

Podařilo se nám prosadit:

  • Doplacení kompenzačního bonusu pro OSVČ za dobu přerušení živnosti
  • Umožnění čerpat ošetřovné pro dohodáře (DPP/DPČ)

Budoucnost řešíme teď
Stejně jako většina poslaneckého klubu jsem se zapojil do příprav plánu na zvládnutí krize Budoucnost řešíme teď.

Otevřený epidemiologický model
4. 4. jsem napsal řediteli Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) dopis, kde jsem ho požádal o zveřejnění pandemického modelu po vzoru Slovenska. Slovensko zveřejnilo Jupyter notebook, kde počítalo predikci epidemie a její důsledky. Neobdržel jsem však odpověď.

Formulář 25
Stejně jako minulý měsíc s formulářem mimořádné okamžité pomoci jsme řešili nový formulář pro pomoc živnostníkům pětadvacítka. V momentě, kdy jsme připravili funkční prototyp, ministerstvo zveřejnilo vlastní digitální verzi, ke které máme též výhrady, ale je mnohonásobně lepší než PDF.

Novela zákona o vojenském zpravodajství
Jelikož vláda schválila v době krize šmírovací novelu zákona o vojenském zpravodajství, tak jsme zintenzivnili přípravy. Kromě rozhovorů a článků připravujeme nový web k problematice. Také jsme uspořádali serii setkání se stakeholdery. Pod záštitou Výboru pro bezpečnost též připravujeme kulatý stůl.

Resortní týmy
Současná situace sice nenahrává klasické práci poslance, ale podporuje vnitřní komunikaci. V dubnu jsme měli několik zasedání resortního týmu MMR, stejně tak několik setkání RT Informatika. V rámci informatiky jsme se snažili prohloubit spolupráci s Krajskými expertními týmy (KET).

Komise NÚKIB
Krátce zasedala komise pro práci NÚKIB. Představil se na ní nový ředitel Řehka. Avšak komise byla časově omezená, čili dojmy si nechám na pořádné setkání.

Rámcové dohody ministerstva vnitra
Umíte si představit, že by stát nakupoval jen automobily jedné zahraniční značky? Všechny zbylé značky by měly horší zacházení. Přesně to se stalo v oblasti IT. Ministerstvo vnitra si vybralo 5 značek, se kterými uzavřelo velkorysé rámcové dohody. Podrobnosti v článku na mém blogu.

Květen 2020

Sněmovna
Začátek května jednání Sněmovny probíhala ještě v nepravidelném režimu, kdy se řešily především zákony související s koronavirovou krizí. Hodně času jsem věnoval vnitrostranické odborné činnosti v rámci rezortních týmů. Například tématům jako podpora regionů nebo krajinné plánování. Také jsem se zúčastnil školení ke kompetenčnímu zákonu.

Práce na akčních plánech a programu
V resortním týmu jsme pracovali na aktualizaci Akčního plánu pro boj s vendor lock-inem a rozšíření využití open source ve veřejné správě a na novém akčním plánu ke kyberbezpečnosti. Také jsme připravovali podklady k programu pro volby 2021.

Politika založená na datech
Pandemie připomněla jeden ze základních bodů pirátského programu, který se týká politiky založené na skutečných datech. Vědecký postup založený na doložitelných a přezkoumatelných důkazech je naprosto nezbytný pro stabilně fungující společnost. Ať už se jedná o zvládnutí pandemie v podobě hledání funkčních metod léčby a vyvracení dezinformací způsobujících paniku, nebo o běžný provoz veřejné správy a každodenní politická rozhodnutí.

Proto jsem již zpočátku pandemie 4. 4. poslal řediteli Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) žádost o zveřejnění epidemiologického modelu po vzoru Slovenska. Na mou snahu navázala Olga Richterová, která požádala o zařazení bodu “zveřejnění anonymizovaných dat pro vědecké účely” na program jednání sněmovny. Ani jednomu z nás nebylo vyhověno. Namísto toho Vláda rozhazuje peníze bez rozmyslu a řádných analýz. Pomoc se tak nedostává k potřebným. Náš stát není řízen efektivně, a to v neprospěch nás všech.

Pozměňovací návrhy k Zákonu o matrikách
Společně s Bárou Soukupovou jsem připravil několik pozměňovacích návrhů k novele Zákona o matrikách. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj podpořil návrh ke svobodné volbě o formě příjmení (možnost nepřechylovat). Podařilo se také prosadit usnadnění organizace svateb. Mé další pozměňovací návrhy, které by poskytovaly větší volnost při výběru změně křestních jmén, už ale dostatečnou podporu nezískaly.

Pracovní skupina Veřejné zakázky
V průběhu koronaviorové krize a nouzového stavu se ukázalo, jaký marasmus v oblasti veřejných zakázek panuje. Vláda bez výběrových řízení nakupovala zcela necertifikované výrobky z Číny. A následně se v legislativní nouzi během tří dnů snažila protlačit totální vykostění Zákona o zadávání veřejných zakázek. K tématu jsem byl dokonce v 90” ČT24, ale formát pořadu mi neumožňoval dostatečnou reakci, takže jsem k tématu vrátil ještě na svém blogu.

Vylepšení datových schránek
Díky návrhu kolegy Tomáše Martínka se nám ve Sněmovně podařilo prosadit prodloužení lhůty pro elektronické podání daňového přiznání o jeden měsíc. To by mělo přispět k rozšíření používání datových schránek.

Podpora Hong Kongu
Přidal jsem svůj podpis pod mezinárodní petici určenou pro zákonodárce na podporu Hong Kongu, který kvůli nové bezpečnostní legislativě čelí silnému tlaku čínské vlády. Brutálně potlačované demonstrace obyvatel Hong Kongu by neměly být ponechány bez odezvy mezinárodní komunity.

Odpor proti izrealské anexi
Podepsal jsem společný dopis evropských zákonodárců, který protestuje proti plánu amerického prezidenta Trumpa pro řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Tento plán se značně odchyluje od dosud mezinárodně uplatňovaných postupů a spíš než mír přinese do oblasti větší napětí. Izraelská vláda totiž oznámila, že k anexi sporného území na západním břehu Jordánu může přistoupit už 1. července.

Videa ze Sněmovny
Společně s Bárou Soukupovou jsme začali natáčet videa ke sněmovním tématům a událostem. Naše natáčení provázela určitá technická nepřipravenost, kterou se do příště pokusíme odstranit a produkci těchto tematických videí vylepšit.

Schůzka s ředitelem NÚKIB
Na schůzce s Karlem Řehkou, ředitelem Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, jsme probírali naše odlišné pohledy na novelu Zákona o vojenském zpravodajství. Také jsme mu sdělili své obavy k vyhlášce o eGovernment cloudu a informovali jsme ho o přípravě našeho akčního plánu ke kyberbezpečnosti.

Červen 2020

Další elektronizace postupů orgánů veřejné moci
V návaznosti na digitalizační zákony o právu na digitální služby, digitální mapě a SONIA se v případě další elektronizace postupů (DEPO) jedná o sérii úprav velkého množství zákonů. Tyto úpravy jsou nezbytné pro vytvoření stabilního právního rámce pro další digitalizaci procesů ve státní správě a pro rozvoj služeb e-governmentu. Jako zpravodaj další elektronizace postupů se pečlivě věnuji přípravě podkladů, zároveň chystám i své vlastní pozměňovací návrhy.

Dotační portál Ministerstva financí
Setkal jsem se se zástupci Ministerstva financí, kteří připravují nový portál pro zveřejňování informací o dotacích. V současnosti se k datům téměř nedá dostat a často se v nich vyskytují chyby (jde o systémy dotInfo a CEDR). Nově by měly být informace navázány přímo na státní pokladnu, což by mělo problém vyřešit. Implementaci portálu budu dále sledovat. Tématu se věnujeme také v resortním týmu Informatika, zejména s Michalem Bláhou.

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek
Vládní snaha o významné okleštění zákona o zadávání veřejných zakázek, o které jsem informal již v květnu, vyvolala značné pozdvižení. Jako zpravodaj tohoto sněmovního tisku se chci zasadit o vysvětlení celého kontextu problematiky veřejných zakázek, která se netýká pouze toho, že je v době nouze potřeba rychle nakupovat.

Kritika rámcové smluvy Ministerstva vnitra
Poukázal jsem na další z problémových smluv, které uzavřelo Ministerstvo vnitro. Tentokrát se jednalo o bianco šek v podobě rámcové smlouvy s plněním ve výši 3,1 miliardy korun pro společnost IBM. Tyto rámcové smlouvy, prostřednictvím kterých velké společnosti využívají orgány veřejné moci k dalšímu šíření svých produktů, jsou diskriminační a přispívají ke křivení tržního prostředí.

Pochybné přípravy zákona na Ministerstvu pro místní rozvoj
Outsourcing kompletní přípravy zákona o vyvlastnění si podle registru smluv objednalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Je opravdu na pováženou, že zákon u takto citlivé problematiky si ministerstvo nechává zpracovávat externě. Podobné klíčové zákony by měly být připravovány přímo na odpovědném resortu, který musí určit přesné podmínky pro jejich tvorbu. Další právní rozbor, oponentura nebo rozpracování do paragrafového znění je jistě možné řešit prostřednictvím externích objednávek, není však zodpovědné outsourcovat přípravu celého návrhu.

Implementační plány programu Digitální Česko
K neschopnosti či neochotě realizovat do důsledků informační koncepci Digitálního Česka se už Piráti vyjadřovali opakovaně. Je proto zvláštní, že přes veškerá upozornění stále pokračuje praxe, kdy se ze státního rozpočtu utrácí ohromné prostředky na zjevně předražené projekty. Skutečně užitečnou práci na digitalizaci tak nakonec odvádějí vlastně jen dobrovolníci. Ti tak činí v podstatě vládě navzdory, jak je dobře vidět na příkladu Chytré karantény.

Legislativní rámec českých jmen a příjmení
V návaznosti na můj pozměňovací návrh k zákonu o matrikách jsem na blogu vydal článek o byrokratických překážkách, které české úřady kladou na občany při výběru jmen. Pro tyto překážky navíc neexistují žádné relevantní důvody.

Korupční pozadí kauzy Czechiana
Podle reportáže Seznam Zprávy existují závažná podezření na zmanipulování veřejné zakázky na kulturní portál Czechiana, o které jsem na svém blogu informoval už v březnu. V kauze jsou zapleteni manažeři Petr Baška a Juraj Pavol, kteří měli údajně spolupracovat s úředníky a připravovanou zakázku ušít na míru konkrétní firmě.

Návštěva pirátských místních sdružení
Zúčastnil jsem se několika akcí pirátských místních sdružení. V Olomouci jsem na workshopu 8. června se zastupiteli a kandidáty do krajských voleb probíral témata e-govermentu. S Piráty na Praze 11 jsem se potkal 26. června na neformálním grilování.


«« Předchozí report (leden 2020 - březen 2020) Další report (červenec 2020 - září 2020) »»