Příručka řízení státních IT projektů

30. 01. 2020Dobrovolnická platforma Česko.Digital, sdružující IT profesionály, vydala Příručku řízení státních IT projektů. Ta je určena hlavně exekutivcům, rozpočtovým specialistům, zákonodárcům a dalším lidem, kteří rozhodují o veřejných IT projektech.

Příručka vznikla překladem loni vydaného anglického originálu De-risking custom technology projects: A handbook for state grantee budgeting and oversight a ač vychází z amerického prostředí, její použití je univerzální. V Česku právě takový jednoduchý materiál dosud velmi chyběl. Poskytuje totiž nástroje k řešení problémů, na které ve velké míře narážejí i české úřady, jako je modernizace starších systémů a jejich souběžných provoz, závislost na dodavatelích, bariéry ve sdílení dat či bezpečnostní rizika. Příručka netechnických jazykem shrnuje principy návrhu softwaru a rady pro rozpočtování a řízení IT projektů.

V první části nazvané Základní principy návrhu moderního software je čtenáři představeno 6 základních principů, které jsou dnes tak často ve veřejných zakázkách opomíjeny:

  • Design zaměřený na uživatele
  • Agilní vývoj softwaru
  • Vlastnictví produktu
  • DevOps
  • Modulární architektura
  • Modulární zakázky

Společným znakem těchto principů je proměna přemýšlení při zadávání IT projektů - z velkých all-in-one řešení, jejichž vnitřní fungování je často černou skříňkou, na větší počet pečlivě navrhnutých specializovaných modulů, jejichž zadání, vývoj, údržbu a obměnu lze řešit nezávisle.

V druhé části Rady pro rozpočtování a řízení technických projektů jsou shrnuty nejdůležitější pravidla pro zadávání IT projektů. Každé je podrobně popsáno, včetně jednoduchých návodů, jak ho při navrhování projektu zajistit. Kromě principů uvedených v první kapitole jsou tak propagovány i zásady kontroly kvality, dostatečně široké zadání projektu, investice do vlastních lidí, otevřená API, standardizované a otevřené datové formáty, iterativní vývoj, omezená velikost zakázek, široké spektrum možných dodavatelů a otevřený zdrojový kód.

Tyto principy navrhuje už Akční plán pro boj s vendor lock-inem a rozšíření využití open source ve veřejné správě, vydaný Piráty v loňském roce, stejně jako brožura Public Money? Public Code!, kterou přeložil do češtiny spolek Otevřená města.

Ohledně ceny projektů příručka uvádí, že by IT projekt neměl stát více než 10 mil. dolarů (přibližně 200 mil. korun). Ač tato informace pochází z amerických reálií, kde je stále vyšší cena práce IT odborníků než v Česku, tak tuto podmínku nesplňuje poměrně velká část nově zadávaných státních IT projektů. Jejich cena se totiž stále častěji pohybuje ve stovkách milionů, někdy i miliardách korun. Z připravovaných projektů v rámci Národního investičního plánu to je např. Nový daňový informační systém finanční správy za 2 mld. Kč, Portál MOJE daně za 1 mld. Kč, úpravy IS ADIS za 800 mil. Kč, Systém Czechiana za 450 mil. Kč nebo Informační systém pro Společnou zemědělskou politiku a Národní dotace za 1 mld. Kč.

Příručku představím příštím týden poslancům v rámci podvýboru pro egovernment. Je k dispozici jak online, tak v papírové podobě. O brožuře se na včerejší debatě pozitivně vyjádřil i vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla.