Vláda nás ohrozila vědomě

14. 10. 2020Vláda měla jasná data. Věděla co se stane stejně dobře jako teď ví, co se bude dít v následujících týdnech. Avšak místo přiměřených opatření se utápěla v nesmyslných hádkách a mediálních obratech.

Co říkají data

Prošel jsem si historii prezentací z ÚZIS. Zajímavé jsou dvě z nich.

V prezentaci z 3. 8., která byla představena v rámci tiskové zprávy Ministerstva zdravotnictví, je číslo R rovno 1,26. Co to v praxi znamená? Pokud to dosadíme do modelu od WHO,1 tak nám vyjdou ještě horší čísla než máme dnes.2 Pokud využijeme pozdějších poznatků a R upravíme speciálně pro srpen a speciálně pro září, tak nám vyjdou čísla lehce překračující dnešní data.3

Osobně se domnívám, že problém je v tom, že již někdy v půlce září se zhroutilo testování a trasování, čili naše čísla nejsou důvěryhodná (nakažených je více). Tento předpoklad potvrzují doporučení WHO pro procento nakažených v celkovém objemu testů. Běžně by nemělo překročit 5 %, nad 10 % už značí velký problém s trasováním. K 9. 10. má ČR 31.3 %! Toto potvrzují i svědectví trasovaných.

Kde se stala chyba

Jak jsem již řekl, Ministerstvo zdravotnictví mělo 3. 8. klíčovou informaci. Přirozenou reakcí je zavést přiměřená opatření. Obdobně jako tomu činí již od začátku pandemie v Dánsku. Naše vláda však raději jde ode zdi ke zdi, čímž poškozuje zdraví obyvatel i ekonomiku nejvíce.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch si toho byl vědom. Proto navrhl v půlce srpna opatření, která by nám dovolila přečkat očekávanou zářijovou vlnu. Opatření však premiér Babiš odmítl bez jakékoliv analýzy či zdůvodnění. Osobně se domnívám, že navrhovaná opatření byla více drakonická, než bylo nutné. Bylo třeba udržet v chodu trasování a drobnější podpůrná opatření. Avšak ani jedno se nestalo.

V září začala být čísla, i díky školní docházce a návratu pracujících do běžného režimu, hodně zlá. Zvyšování reprodukčního čísla R nebylo kompenzováno skutečně efektivními opatřeními - ze srpnových 1,1 se vyhouplo až na 1,5. Od půlky měsíce bylo nade vší pochybnost, že je třeba zavést opatření. Již první dva zářijové týdny jsme překročili limit 5 % pozitivně testovaných, od kterého Evropská komise doporučuje lockdown (informace z prezentace ÚZIS4) (prezentace ÚZIS 17. 9., slide 14). V ten samý moment Andrej Babiš situaci osobně bagatelizoval. Piráti na špatný stav upozorňovali několikrát, 18.9. jsme v reakci na zhoršující se epidemiologickou situaci představili souhrn konkrétních návrhů proti přetížení zdravotnictví a zmrazení celé ekonomiky. Dnes je zcela evidentní, že s opatřeními vláda čekala kvůli krajským volbám 2.-3. 10.! To je absolutní pohrdání lidskými životy.

Přitom již 17.9. odhadoval ÚZIS reprodukční číslo R na 1,59 a načrtl scénář zavedení výrazných opatření již od 24.9.. V zatím poslední prezentaci z 10.10. je R odhadováno 1,53. Přitom toto R znamená, že se počet nakažených zdvojnásobí za každých 9 dní! Celé září a první půlku října tak nemoc postupovala touto rychlou geometrickou řadou bez efektivního brždění.

Celou dobu zároveň vláda věděla, že klíčové trasování v podání našich hygienických stanic je zcela Potěmkinovou vesnicí. Hygienici se některým lidem ozvali až 15 dní po kontaktu, některé odmítali trasovat zcela. Zároveň na povrch vyplavalo, že hygienici odmítají pracovat s centrálním softwarem Daktela a díky tomu nejsou schopni efektivně využít posil z řad mediků.

Pro zvládnutí epidemie tohoto rozsahu je klíčové dovolit lidem žít relativně normálně jejich životy, a přitom mít nákazu pod kontrolou. Tomu mohla napomoci aplikace eRouška ve své druhé verzi. Avšak vláda se vykašlala na její podporu a propagaci a v klíčovém září ji realně používalo příliš málo lidí. 13. 10. byla sice rozeslána SMS, avšak vzhledem k lockdownu od 14. 10 to již nebude mít přílišný vliv pro současnou vlnu.

Co lze dělat nyní?

Situace v nejbližších týdnech nebude vůbec jednoduchá. Dokonce začnou výrazně více umírat lidé. Je potřeba zajistit:

 1. Zdravotní systém na nápor nemocných: Zdravotní systém pochopitelně není stavěn na takto ohromný nápor nemocných. Což na jaře velmi krutým způsobem zjistila Italie, Španělsko a další státy. Nezanedbatelným problém je i to, že zdravotní systém bude všechny síly upírat na léčbu těžkých případů COVID a začne být problém zajišťovat běžnou léčbu. Pomoci může:
  • celostátní organizace aktivit
  • kvalitní spolupráce mezi nemocnicemi
  • sdílení stávajících pracovníků a “povolání” vyškolených lidí, kteří nepracují v oboru
  • zajištění zázemí zdravotnímu personálu (např. hlídání dětí)
 2. Příprava na rozvolnění: Současný lockdown je silné opatření, které omezí šíření. Avšak jakmile skončí, tak tu stále budeme mít hodně aktivních případů. Nemůžeme tedy k epidemii přistupovat tak laxně jako v srpnu až polovině října. Musíme nasadit taková opatření, která nám dovolí žít a zároveň ochrání naše zdraví. Jinak nás čeká 3. a ještě horší vlna. Opatření:
  • Opravit testování a trasování: volat v řádu hodin od pozitivního testu.
  • Nastolit dlouhodobá a transparentní opatření, která se nebudou měnit. Typicky se jedná o omezení nočních klubů a diskoték, roušky v MHD apod. Avšak tato dlouhodobá opatření nesmí být drakonická, jinak nebudou dodržována. Zde se můžeme snadno inspirovat v okolních zemích. Dobré je mít jasný a přehledný semafor včetně opatření - inspirovat se můžeme například v Irsku.
  • Komunikovat s občany. Vláda musí jít příkladem a veškerá opatření a rozhodnutí musí trpělivě vysvětlovat, tak aby dosáhla co největší míry konsenzu a tedy i přirozeného dodržování. Občané musí vědět, proč se děje to, co se děje, kdy se začne dít něco jiného, jak poznat, že se situace nevyvíjí podle plánů. Příkladem mohou být osvětové podcasty německého virologa Christiana Drostena.
  • Komunikovat s odborníky. Mnoho odborníků je připraveno pomoci. Predikce epidemie není snadná úloha, je potřeba pracovat s množstvím velmi těžko kvantifikovatelných jevů (o kolik se situace zlepší pokud zavedeme roušky ve vlacích?). Státu mohou výrazně pomoci odborníci světové úrovně, akorát stát se tomu brání - nezveřejňuje veškerá dostupná data a modely (dle jakých vzorců jsou data získávána).

Naopak je třeba se vyvarovat:

 • Zmatečným opatřením na poslední chvíli.
 • Siláckým řečem, které zakrývají nepěknou realitu. Již se nesmí stát, že představitelé státu budou bagatelizovat jasná čísla.
 • Bezhlavé lití peněz postiženým oborům. Například v Dánsku jsou od začátku omezené hospody, ale ne tak drasticky, aby měly problém se uživit. Koneckonců oběd ve dvou lidech u stolu není příliš rizikový.

Časová osa

přidáno 15.10.

Datum Událost
28. 4. Piráti představili chytrý plán řešení krize: Budoucnost řešíme teď
23.7. Piráti upozorňují na selhávání vlády v ochraně Česka před koronavirem - žádáme představit plán testování, zvýšit jeho kapacity až na 30 tisíc vzorků denně, zapojit konečně laboratoře, zavést čtyři stupně pandemické pohotovosti, zprovoznit systém chytré karantény
3.8. ÚZIS na tiskovce prezentuje aktuální čísla k epidemii, R = 1,26
18.8. Piráti mají obavy, že vláda o připravenosti na další vlnu pandemie mlží a nemá situaci pod kontrolou, a žádají jasný plán prevence.
19.8. Ptal jsem se ministra Plagy na připravenost škol
19.8. Ministr zdravotnictví Vojtěch navrhl opatření, která by dovolila přečkat očekávanou zářijovou vlnu. Opatření však premiér Babiš odmítl bez jakékoliv analýzy či zdůvodnění.
20.8 Vláda dál mlží ohledně koronaviru. Ani po urgencích Pirátů nepředstavila plán prevence ani nevysvětlila plošná opatření. Občané i firmy tak i nadále zůstávají v nejistotě. Zavedený 4-stupňový semafor není reflektován, není vypracován plán pro jednotlivé stupně, jako např. v Irsku
4.9. Piráti navrhli ministru zdravotnictví, jak motivovat občany k využívání aplikace eRouška a žádají lepší informování veřejnosti
5.9. Překročena 5% positivita testů (kontrolovaná mez dle doporučení WHO)
1. polovina září Přestáváme stíhat trasovat a testovat, reportované údaje dále jsou podhodnocené
16.9. Sněmovna odmítla návrhy ke koronaviru, které měly zvýšit ochranu obyvatel
17.9. ÚZIS odhaduje reprodukční číslo R na 1,59 a načrtává scénář zavedení výrazných opatření již od 24.9.
18.9. Piráti představují nutná opatření proti přetížení zdravotnictví a zmrazení celé ekonomiky. Vyzývají k zavedení opatření v řádu hodin.
20.9. Překročena 10% positivita testů (za kontrolovanou mez je považováno 5 %)
21.9. Adam Vojtěch rezignoval, ministrem zdravotnictví se stává Prymula
2.-3.10. Krajské a senátní volby
9.-10.10. 2. kolo senátních voleb
10.10. ÚZIS odhaduje R na 1,53. I při nerealistickém nejoptimističtějším předpokladu (snížení základní reprodukce i četnosti kontaktů o 50 %) to znamená v prosinci kumulativně více než 400 tis. případů. Pro srovnání - pokud bychom stejná opatření aplikovali již 24.9., ÚZIS počítal s 208 tis. případů kumulativně v prosinci. Tedy nejméně 200 tis. zbytečně nakažených touto 3-týdenní prodlevou!
12.10. Prymula oznamuje opatření účinná od 14.10.
13.10. Je rozesílána SMS vyzývající k instalaci eRoušky

Grafy

Nejhorší testování v Evropě

Procento pozitivních testů

Kumulativní počet prokázaných případů

Index striktnosti opatření - srovnání s Dánskem

Lůžka intenzivní péče - prognóza

Lůžka intenzivní péče - prognóza link

Vývoj reprodukčního čísla

 1. Model popisovaný v žurnálu WHO 

 2. cca 180 000, my máme 130 000, avšak při špatném trasování. 

 3. opět cca 180 000 

 4. Prezentace ÚZIS 17. 9., slide 14