Zpráva o transparentnosti říjen 2019 - prosinec 2019

05. 01. 2020Souhrnný report mé činnosti v období říjen až prosinec 2019. Nejčerstvější informace o mých aktivitách naleznete na mých profilech na sociálních sítích a zde na blogu v sekci Otevřenost.

Říjen 2019

Výjezdní zasedání Stálé komise pro práci Sněmovny

Od 30. září do 1. října probíhalo v Lipnici výjezdní zasedání Stálé komise pro práci Sněmovny. Řešili jsme provoz zařízení (věděli jste, že je vytápěno tepelnými čerpadli), prodejny v poslanecké sněmovně, novou podobu profilů poslanců na webu poslanecké sněmovny a zlatým hřebem bylo schválení výroby faksimile slavnostního provedení první Československé ústavy.

Schůzka s ředitelem BIS

Sešel jsem se s ředitelem Bezpečnostní informační služby Michalem Koudelkou (zápis v evidenci kontaktů). Vzhledem k mému zaměření jsem s panem ředitelem řešil novelu zákona o vojenském zpravodajství, otázky kyberbezpečnosti a využívání bankovní identity v rámci služeb e-governmentu.

MHMP spouští Cityvizor

Magistrát hlavního města Prahy zahájil provoz svého Cityvizoru, což je takzvaný “rozklikávací rozpočet” postavený na otevřených technologiích. Více se můžete dočíst v mém facebookovém příspěvku, samotný pražský Cityvizor si můžete vyzkoušet (o projektu Cityvizor, na kterém jsem se podílel, více na webu).

Vyjádření k turecké agresi v Sýrii

Odsoudil jsem říjnovou agresi Turecka, které jako stát NATO vpadl do Sýrie. Později Sněmovna schválila usnesení odsuzující tuto agresi, ale to je samozřejmě málo. Musíme v alianci nastavit takové mechanismy, aby podobné invaze pro člena představovaly nějaké sankce. Více k tématu na Twitteru a Facebooku.

Schůzka s ředitelem NK

Na schůzce s ředitelem Národní knihovny Martinem Kocandou (zápis v evidenci kontaktů) jsem řešil problematiku poskytování digitálních kopií knih ostatním knihovnám. Kolektivní správce DILIA totiž rozumné sdílení informací zcela nepřiměřeně brzdí. Více informací na Facebooku.

Schůzka s ministrem kultury

Na schůzce s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem (zápis v evidenci kontaktů) jsem zopakoval výhrady a obavy Pirátů k evropské směrnici o copyrightu a její implementaci do českého právního řádu.

Schválení výroční zprávy ČT

Po dlouhých a zbytečných průtazích se 24. října konečně podařilo schválit výroční zprávy České televize z let 2016 a 2017. Výroční zprávu za rok 2018 však k tomuto datu stále ještě neprojednal výbor.

Pracovní skupina Linux na školách

Na pracovní skupině k rozšíření linuxových distribucí na školách jsme zjišťovali případný zájem přítomných učitelů. Ti přislíbili zjistit, jak by se na tuto možnost dívali jejich další kolegové.

Pracovní skupina Veřejné zakázky

Na konci října proběhlo první setkání pracovní skupiny Veřejné zakázky. Podrobnosti najdete ve vláknu na fóru. Také zde budou zápisy.

Copyrightová směrnice narazila ve Francii

Ve Francii, kde již stihli zavést kontroverzní “daň z odkazu” na základě článku 15 copyrightové směrnice EU, došlo přesně k tomu, před čím Piráti (včetně mě osobně) varovali. Google a Facebook vydali prohlášení, že buď budou moci obsah zobrazovat bezplatně, nebo jej budou při vyhledávání nabízet jen ve velmi omezené podobě. Více si můžete přečíst v mém komentáři a na Facebooku.

Setkání datové platformy Golemio

Zúčastnil jsem se meetupu ke zveřejnění zdrojových kódů datové platformy Golemio, na které pracoval tým Benedikta Kotmela z Operátora ICT.

Máte slovo - přechylování

A ještě 31. října jsem v pořadu Máte slovo s Michaelou Jílkovou hájil svobodu žen ohledně tvaru jejich příjmení.

Listopad 2019

Účast na Openaltu a republikovém výboru

Znovu jsem se zúčastnil Openaltu, největší konference o otevřenosti, kde jsem měl tentokrát přednášku na téma národního Gitlabu. Ten by mělo provozovat Ministerstvo vnitro a měl by obsahovat užitečné a zajímavé zdrojové kódy. Z Openaltu jsem rovnou zamířil na setkání republikového výboru a pirátských poslanců.

Odvrácení rizika vypínání zahraničních e-shopů

Už v září jsme upozorňovali na nebezpečí odpojení zahraničních e-shopů, které by si dle novely zákona o odpadech nezřídily zástupce v ČR kvůli platbě recyklačních poplatků. Ministerstvo životního prostředí naštěstí naše připomínky zohlednilo a problematický paragraf vyškrtlo (více v tiskové zprávě).

Účast na teambuildingu

Pro zlepšení komunikace a dalších dovedností v týmu jsem se 9. 11. zúčastnil teambuildingu poslaneckého klubu.

Schůzka s ředitelem NK

Opět jsem v Národní knihovně řešil předávání digitálních kopií dalším knihovnám. Více informací na Facebooku.

Resortní tým Informatika

Na schůzi resortního týmu jsme pokračovali v řešení témat z předchozích schůzí. Více informací v zápisu na fóru.

Denní směna - Kyberšikana

Vystoupil jsem v pořadu Denní směna na téma Kyberšikana.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

Na schůzi výboru jsme schválili využití identit SONIA a digitální technickou mapu.

Rada vlády pro informační společnost

Na jednání Rady vlády pro informační společnost 15. 11. nám bylo tam představeno Česko.digital, také jsme diskutovali o open source a jeho širším využití ve státní správě.

Demonstrace na Letné

Stejně jako stovky tisíc dalších občanů jsem se 16. 11. zúčastnil demonstrace Milion chvilek na Letenské pláni.

Národní třída

Po intenzivní demonstraci předchozího dne jsem 17. 11. společně s dalšími Piráty položil věnec na Národní třídě, více na Twitteru.

Pracovní skupina Veřejné zakázky

Dne 19. 11. proběhla další schůzka pracovní skupiny (zápis).

Seminář o spolupráci s bankovním sektorem

Společně s dánským velvyslanectvím jsem uspořádal odborný seminář o možnostech a způsobech spolupráce bankovního sektoru a služeb e-governmentu. Více na Twitteru.

Kritika rozpočtu na IT

Výdaje státního rozpočtu na provoz IT systémů se v roce 2020 budou pohybovat okolo 8,5 miliard korun. Tyto prostředky ale budou povětšinou využity značně neefektivně, více na Facebooku.

Směrnice o copyrightu

V rámci konzultační skupiny na Ministerstvu kultury se snažím o zmírnění dopadů evropské směrnice o copyrightu, aby u nás nenastala podobná situace jako ve Francii. O pokračování boje za svobodný internet se můžete více dočíst na blogu. Na konci listopadu byl také založen pirátský tým ke směrnici, který vedu (více k týmu).

Kybernetická bezpečnost v České republice

Spolu s kolegou Františkem Navrkalem připravujeme zpracování analýzy ke kybernetické bezpečnosti a přípravy manuálu na implementaci vhodných řešení v rámci samospráv i na celostátní úrovni.

Sněmovna

Ve Sněmovně už od 30. 10. probíhal schůzovací maraton k daňovému balíčku, tedy k dalšímu zvyšování daňového zatížení občanů. Naštěstí se v listopadu podařilo prosadit i dost užitečných návrhů. O posledním listopadovém týdnu ve Sněmovně se více dočtete na blogu.

  • 6.11. byl pro Piráty úspěšným dnem, podařilo se například prosadit liberalizaci domácího vaření piva, navýšení rodičovského příspěvku nebo zrušení diskriminace českých hráčů pokeru (více na Facebooku).
  • 8.11. byl Sněmovnou schválen návrh Zákona o právu na digitální službu, který bude v prosinci projednán Senátem. Zákon výrazně pomůže rozvoji digitálních služeb státu a já jsem hrdý na to, že jsem se na jeho přípravě a schválení mohl podílet. Více o zákonu na blogu.
  • 26.11. prošly druhým čtením další dva důležité digitalizační zákony - digitální technická mapa a využití bankovní identity ve veřejné správě.
  • 27.11. jsem při projednávání rozpočtu společně s Mikulášem Ferjenčíkem navrhoval doprovodné usnesení o zpřístupnění státního rozpočtu v takzvaně rozklikávací podobě.
  • 28.11. jsme sice vinou neúčasti vládních poslanců a odporu ODS neschválili novelizaci Římského statutu, podařilo se ale schválit vyjmutí Berounky ze soupisu splavných toků.

Celkově byl listopad z hlediska prosazování pirátských cílů úspěšný, zejména pak na poli digitalizace, což mě osobně velice těší.

Prosinec 2019

Fórum komunálních zastupitelů

Na pirátské konferenci pro komunální zastupitele jsem znovu představil brožuru Public Money? Public code! od Free Software Foundation Europe. Překlad příručky, která je dobrým úvodem do světa otevřeného software, naleznete ke stažení na webu Otevřených měst. Společně s pirátským Akčním plánem pro boj s vendor lock-inem a rozšíření využití open source ve veřejné správě je brožura užitečnou pomůckou pro obce, které chtějí využívat otevřené technologie a získat své systémy více pod svou kontrolu (jako například Praha 3).

Implementace směrnice o copyrightu ve Francii

Při práci na úpravě českého právního řádu v souvislosti s evropskou směrnicí o copyrightu je potřeba bedlivě sledovat i další státy EU a jejich přístup k problematice. Společně s Marcelem Kolajou jsme zkritizovali postup Francie, jejíž návrh na ochranu autorských práv se ukázal být vyloženě v rozporu se závěry Evropské komise.

Schválení Zákona o právu na digitální služby

V Senátu byl 11. 12. drtivou většinou přítomných zákonodárců napříč všemi stranami a kluby schválen Zákon o právu na digitální služby. Prezident pak návrh zákona podepsal 19. 12. Přijetím zákona začíná nová etapa české digitalizace, která do budoucna umožní řešit úřední záležitosti moderně a pohodlně.

Schůzka s ředitelem NK a nakladateli

Na setkání resortního týmu Kultura s ředitelem Národní knihovny a zástupci nakladatelství jsme probírali chystané změny knihovního zákona. Ty se týkají například sběru internetových periodik, vzniku databáze elektronických knih nebo pravidel pro prohlížení těchto knih v knihovnách.

Konference NZIS open

Zúčastnil jsem se konference o poskytování údajů z Národního zdravotnického informačního systému jako otevřených dat. Doufám, že se v České republice podaří časem data ve zdravotnictví využívat stejně efektivně jako třeba ve Velké Británii.

Benefiční koncert pro psí útulek

Vypravil jsem se do Kutné Hory, kde místní Piráti uspořádali 20. 12. benefiční koncert pro psí útulek. Bylo mi potěšením se této milé akce zúčastnit a pohovořit s kutnohorskými obyvateli o jejich problémech a potřebách.

Sněmovna

Před koncem roku se podařilo schválit ještě dva klíčové digitalizační zákony, zároveň probíhaly premiérovy tanečky ohledně jeho střetu zájmů.

  • 4.12. návrhy zákonů o celostátní digitální technické mapě a využívání bankovní identity ve veřejné správě úspěšně prošly třetím čtením
  • 5.12. zatímco premiér Andrej Babiš si při interpelacích udělal pořádnou ostudu, ministr dopravy Vladimír Kremlík mi dokázal smysluplně odpovědět ve věci otevřených dat poskytovaných SŽDC

V případě zájmu o další novinky v oblasti digitalizace a e-governmentu se můžete přihlásit k odběru newsletteru resortního týmu Informatika.


«« Předchozí report (červenec 2019 - září 2019) Další report (leden 2020 - březen 2020) »»