Pirátský program informatika po dvou letech

20. 12. 2019Pirátští poslanci byli zvoleni před více než dvěma roky, a přestože působíme jenom z opozice, daří se v oblasti informatiky pracovat na velké části volebního programu. Polovina funkčního období Poslanecké sněmovny je vhodným časem k bilancování, co se z programu naplnit povedlo a co ne.

Pirátský program pro volby do Poslanecké sněmovny: https://www.pirati.cz/program/psp2017/informatika/

Digitalizace je služba pro občany, k nimž budeme přistupovat jako k váženým klientům. Zbavíme se monopolních dodavatelů technologií vysávajících veřejné rozpočty. Tím digitalizaci Česka zrychlíme a zlevníme.

Méně papírů = víc volného času

Digitalizace přinese pohodlí: Z domova si vyřídíte novou občanku, prodej auta či daňové přiznání. Těm, kteří se ještě nespřátelili s počítačem, pomůže úředník na přepážce.

Pod taktovkou Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kterému předsedá Ivan Bartoš, vznikl Zákon o právu na digitální služby. Ten garantuje občanům postupně do pěti let možnost komunikovat s úřady a státem elektronicky z pohodlí domova nebo z mobilního telefonu. Zákon zároveň důsledně zajišťuje právo “nebýt digitální”, všechny agendy půjde zařídit i osobně na úřadu jako dosud.

 • Ušetříme všem čas, peníze a starosti: V digitálním prostředí neexistuje otevírací doba, většinu věcí vyřídíte okamžitě. Všechny formuláře a služby budou na jedné přehledné internetové stránce. Tím ušetříme čas občanům a zefektivníme chod úřadů.

Všechny služby budou digitalizovány podle Zákona o právu na digitální službu postupně v průběhu následujících pěti let. Jejich provedení bude v kompetenci jednotlivých úřadů. V současné době realizované nástroje e-governmentu (elektronické bankovní identity, Portál občana, propojení agendových systémů) dávají naději na z velké míry jednotné, provázané a funkční řešení.

 • Bude to fungovat: Každá nová služba bude podrobena důkladnému testování a nespustí se, pokud ji nezvládne ministr osobně. Služby musí mít jasný přínos pro občany, a ten bude průběžně vyhodnocován.

Bude to fungovat? To nevíme. Piráti nejsou ve vládě, a tak máme jen minimální vliv na skutečné finální provedení digitálních služeb. Budeme je však monitorovat a připomínkovat.

Současný přístup k digitalizaci zdaleka nevyužívá její potenciál. Často se pouze papírové procesy bezmyšlenkovitě převádí do digitálních bez revize funkčnosti daného procesu. Piráti na to chtějí jít jinak - budeme prosazovat vznik veřejného policy labu - tedy experimentální laboratoře veřejné správy, která stávající procesy zanalyzuje a vyzkouší nové inovativní přístupy k dané problematice. Navržená řešení pak důkladně otestuje. Tento přístup se velmi osvědčil v severní a západní Evropě.

Vyšší kvalita za méně peněz

Zřídíme ministerstvo informatiky, které:

 • Ohlídá potřebnost a kvalitu návrhů služeb: Zamezíme opakování kauz typu Opencard, Registr vozidel nebo EET.

Ministerstvo jsme zatím zřídit nezvládli, jelikož nejsme ve vládě, tak se alespoň snažíme připomínkovat stávající řešení a nové zakázky v IT, např.:

 • Nastartuje digitální, uživatelsky přívětivý stát: Chceme digitalizaci jako v Estonsku nebo ve Velké Británii.

Po vzoru Dánska či Švédska byl schválen přístup k digitálním službám státu prostřednictvím bankovních identit. Návrh tohoto zákona vznikal pod Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj za vydatného přispění Pirátů. Lidé se tak budou moci dostat k e-government službám pomocí přihlášení k internetovému bankovnictví bez nutnosti mít datovou schránku nebo čtečku na e-občanku. Více o identitách v článku.

 • Vytvoří a prosadí standardy: Služby poskytované státem budou jednoduché a funkční. Propojíme služby a registry, aby skutečně obíhala data, ne občan.

Nově přijatý Zákon o právu na digitální služby předpokládá propojení všech státních agendových systémů. Po lidech tak nebude vyžadováno vypisování údajů, které stát už někde má.

 • Garantuje kvalitu služeb: Dáme dohromady ten nejlepší tým IT specialistů; nebude ale přebírat agendu IT za jiné úřady.

Připravujeme vznik veřejného policy labu, který zajistí analýzu stávajících procesů a služeb a dohlédne na jejich kvalitativní zlepšení. Připomínkujeme současná řešení, navrhujeme zlepšení a interpelujeme ministry

 • Zajistí, že digitalizace skutečně proběhne: Budeme uplatňovat princip: „vize je centralizovaná, procesy jsou decentralizované.“

Příkladem dobré praxe je Praha pod vedením pirátského primátora Zdeňka Hřiba, která vyvinula datovou platformu Golemio a zveřejnila ji jako open source. Praha rovněž spolupracuje s Ministerstvem vnitra na přípravě Portálu Pražana, což má být lokální obdoba Portálu občana pro digitální přístup ke službám zajišťovaným hlavním městem.

Podporujeme projekt národního GitLabu pro správu a sdílení zdrojových kódů projektů veřejné správy.

A něco navíc:

 • Prosadíme kvalitní otevřená data (open data): Pomůže to nastartovat ekonomiku a zvýšit kvalitu služeb v soukromém i veřejném sektoru.

Pokračujeme v tlaku na zveřejňování otevřených dat veřejným sektorem:

 • Interpeluji ministra dopravy Vladimíra Kremlíka ohledně dat SŽDC. Jejich zveřejnění by pomohlo koordinátorům dopravních systémů, vývojářům dopravních aplikací i vědcům.
 • Připomínkujeme novelizaci nařízení č. 425/2016 Sb. o otevřených datech. Chceme doplnění a zveřejňování dalších dat napříč rezorty.
 • Snažíme se o zakotvení otevřených dat přímo do zákonů. Pozměňovací návrhy pro digitální technickou mapu, který by celý projekt i zlevnily bohužel neprošly, aktuálně navrhujeme povinné zveřejnění dat o exekucích pro účely aktualizace Mapy exekucí.
 • Prosadili jsme poskytování open dat Státním zemědělským intervenčním fondem.

Podpoříme rozvoj open-source software, ve školách i na úřadě: Budeme tak následovat USA, UK a státy EU, které již jeho výhody využívají.

Vytvořili jsem Akční plán boje proti vendor lock-in a podpory opensource, který nabízí návod pro úřady, jak předcházet vendor lock-inu (uzamčení k jednomu dodavateli). Dokument obsahuje právní analýzy smluv, metodiku řešení veřejných zakázek a další doporučení, jak se dá negativnímu efektu vendor lock-in předcházet za pomoci open source software.

Podíleli jsme se na překladu brožury Public money? Public code!, která seznamuje čtenáře se základními otázkami ohledně svobodného softwaru, sdílení zdrojových kódů a využití těchto mechanismů ve veřejné správě.

Pirátské obce, města a městské části jdou příkladem. Praha 3, kde máme pirátského místostarostu Štěpána Štrébla, schválila, že veškerý software, který si vyvine radnice Prahy 3, její příspěvkové organizace a akciové společnosti, se do budoucna stane otevřeným. Každý zájemce si tak aplikace bude moci stáhnout, provozovat, upravovat a změny bude muset poskytovat zpět veřejnosti. Prvním softwarem, kterého se to týká, bude aplikace na rozdělování grantů.

 • Zvýšíme kyberbezpečnost státních systémů: A to bez zbytečného šmírování občanů.

Vládní politika v oblasti kyberbezpečnosti je nedostatečná, projekty jsou nahodilé a nesystematické, přitom specializované instituce jsou podfinancované. Bojujeme proto za peníze pro Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), navrhli jsme zvýšit rozpočet této klíčové instituce o 80 mil. Kč.

Připravujeme akční plán pro kyberbezpečnost, obdobu našeho Akčního plán boje proti vendor lock-in a podpory opensource. Bude úřadům, samosprávám a dalším institucím radit, jak zajistit základní kybernetickou bezpečnost bez nutnosti vynaložení horentních sum za často nefunkční řešení. Nejdůležitější složkou kyberbezpečnosti je totiž lidský faktor.

 • Budeme požadovat zodpovědnost dodavatelů za chyby v jejich produktech a službách.

Zřídili jsme tým pro veřejné zakázky. Ten doporučí možné nejvhodnější postupy při zadávání veřejných zakázek a navrhne potřebné legislativní změny. To nejdůležitější však zatím bohužel příliš ovlivnit nemůžeme - aby lidé v exekutivních pozicích zopdovědně přebírali výsledky veřejných zakázek a v případě pochybení se nebáli ozvat.

 • Bráníme svobodu Internetu: Zachováme síťovou neutralitu.

Bojujeme proti evropské copyright směrnici, která zavádí cenzuru internetu. Přes naše přesvědčování se vláda nepřipojila k polské žalobě proti této směrnici. V rámci konzultační skupiny při Ministerstvu kultury k implementaci této směrnice, které se aktivně účastním, bojuji za zmírnění dopadů na český internet.

Hlídáme potenciální ohrožení svobody internetu, naposledy v[novele zákona o odpadech. Ta obsahuje možnost vypínat zahraniční eshopy. Budeme se snažit o zrušení tohoto nepřiměřeného opatření.

Navíc jsme navrhli zákon umožňující založení firmy za 1 den. Ten výrazně zjednodušuje a digitalizuje celý zbytečně složitý proces zakládání firem a komplikuje tak život začínajícím podnikatelům. Zákon, podepsaný 80 poslanci, je aktuálně zařazen na pořad jednání Poslanecké sněmovny.

Za uplynulé 2 roky v Poslanecké sněmovny se Pirátům povedlo připravit několik velmi důležitých zákonů, množství dalších jsme připomínkovali a podávali k nim pozměňovací návrhy. Vyvíjíme vlastní proaktivní činnost - vydáváme publikace, radíme úřadům a ptáme se zodpovědných osob. Přítomnost Pirátů v politice, i když zatím jen v opozici, pozitivně ovlivňuje přístup české veřejné správy k digitalizaci. V budoucích dvou letech chceme pokračovat v rozjeté práci a připravovat budoucí kroky k případné účasti ve vládě. Zatím Česko v digitalizaci jen pomalu dohání rozvinuté státy západní a severní Evropy. Pokud máme v budoucnosti uspět, bude třeba stát se v těchto věcech inovátorem.

Všechny aktuální pirátské výsledky v oblasti informatiky a e-governmentu přehledně publikujeme na: https://www.pirati.cz/vysledky