Bio

  Klasické CV

Motto

„Jen ten, kdo je zaslepen lakotou, nenechá přítele kopírovat.“ – Aaron Swartz.

Můj život před Piráty

Narodil jsem se 2. května 1988 v Praze, kde jsem strávil i většinu svého života. Vystudoval jsem všeobecné gymnázium, kde jsem rozvinul svou přirozenou zvědavost a touhu po získávání nových informací. Kromě matematiky a informatiky jsem se zajímal i o historii a filosofii. To mě naučilo o věcech uvažovat systematicky a v kontextu společenského dění a jeho minulosti.

Jako mladší jsem pravidelně jezdil na LARPy a hrál RPG hry, což mě naučilo komunikovat a stýkat se s různými lidmi, kteří vystupovali v různých rolích. Během studia jsem se také více seznámil s principy open source software, které mě přivedly ke svobodné kultuře a následně i k pirátství.

Po skončení střední školy jsem dále studoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, nicméně tato doba se již kryla s mými začátky v Pirátech. Školu jsem proto kvůli stranickým a pracovním povinnostem nedokončil. Svůj osobní rozvoj jsem ale nezanedbával a zdokonaloval jsem své schopnosti v oblasti programování, skriptování a digitální sazby knih.

Začátky působení ve veřejném životě

Odjakživa jsem věřil tomu, že politika má být o dialogu a co nejširší participaci. K tomuto přesvědčení mě vedly závěry mnoha antických i moderních filosofů a hlavně způsob fungování open source komunit. Nebylo proto žádným překvapením, že mé nadšení pro nové technologie a hlavně nové pojetí politiky mě přivedlo k Pirátům.

alt text

Fenomén Pirátských stran jsem sledoval již od jeho počátku v roce 2006, kdy byla založena Švédská pirátská strana, která byla první svého druhu na světě. V následujících letech byly založeny Pirátské strany po celém světě, v roce 2009 i v České republice.

České Piráty jsem jako člen přípravného výboru strany pomáhal zakládat a jsem v nich aktivní celou dobu od jejich zrodu. Působil jsem v řadě vnitrostranických funkcí, mezi jinými například v republikovém předsednictvu, republikovém výboru, předsednictvu krajského sdružení Praha nebo na pozici vedoucího technického odboru. Aktivně jsem se zapojoval i do všech možných akcí a kampaní, které Piráti během své existence organizovali. Jako ty nejzajímavější příklady mohu uvést třeba Festival svobodných filmů, kampaň Hrajeme svobodnou hudbu a veřejné hudební produkce VyOsení, kampaň proti mezinárodním dohodám ACTA a TTIP nebo sérii přednášek o počítačové bezpečnosti CryptoParty.

Vstup do politiky

alt text

Jako rodilý Pražan jsem vždy intenzivně zajímal o politiku hlavního města a jeho městských částí. Ještě jako občan a aktivista jsem se angažoval v protestech proti předraženým veřejným zakázkám nebo různým pochybným developerským projektům. V roce 2014 jsem se jako předseda pražských Pirátů podílel na kampani do Zastupitelstva hlavního města Prahy, kam jsem byl i zvolen. Začala pro mě zcela nová etapa, kdy jsem se začal politice věnovat naplno. Přesto jsem se nadále snažil dodržovat ideály otevřenosti a sdílení, na kterých je Pirátská strana postavena.

alt text

Na Magistrátě jsem se věnoval řadě témat. Do mé odbornosti spadala informatika, v této oblasti se mi podařilo z pozice člena Komise Rady hl. m. Prahy pro ICT prosadit do strategického dokumentu města pro rozvoj informačních technologí větší důraz na využívání otevřených řešení a na vyvarování se chyb z minulosti. Obzvláště hrdý jsem na prosazení otevřených dat, která Praha nyní poskytuje ve vysoké kvalitě.

Věnoval jsem se však i jiným tématům než pouze informatice. Například jsem upozornil na předraženou zakázku na svoz odpadu, aktivně jsem vystupoval proti zbourání libeňského mostu nebo jsem apeloval na vedení města, aby odkoupilo sídliště Písnice, které se jeho vlastník (ČEZ) rozhodl prodat developerům. V roce 2015 jsem se také podílel na založení spolku Otevřená města, který v roce 2017 získal ocenění za svou aplikaci Cityvizor, která nabízí obcím zveřejnění jejich rozpočtu.

Zlomové volby

Ve volbách v roce 2017 jsem byl po úžasném úspěchu pirátské volební kampaně zvolen do Poslanecké sněmovny. Stal jsem se členem Výboru pro veřejnou správu, kde se i nadále hodlám věnovat problematice informačních technologií a digitalizaci veřejné správy.

alt text

Jako poslanec si kladu za cíl se zodpovědně připravovat na jednání pléna a výborů. Protože jsem příznivcem tvrdých dat a faktů, hodlám se vždy se všemi návrhy pečlivě seznámit, než se rozhodnu, zdali je mám podpořit. Zároveň chci zůstat dostupným politikem, se kterým je možné si sjednat schůzku a předat mu své podněty.

Zvláštní důraz budu klást na osobní transparenci. Proto na mých webových stránkách naleznete můj kalendář i majetková přiznání. Své schůzky s lobbisty zapisuji do pirátského registru lobbistických kontaktů.

Jaký jsem osobně

Mezi mé zájmy a koníčky patří plavání, hraní deskových a počítačových her, četba satirické fantasy a občasné sledování převážně zahraničních televizních seriálů. Z programovacích jazyků mám nejraději Python a jako operační systém používám Fedoru.

Když mám čas a je hezké počasí, rád si vyrazím na nějakou šifrovací hru. Z dopravních prostředků preferuji kolo. Kromě snadné údržby mi vyhovuje především proto, že jeho používáním pro přepravu zároveň i dělám něco pro své zdraví.