Ondřej Profant

poslanec

GINIS+ na MHMP: Příklad úskalí české digitalizace

Správný přístup k přípravě a vypisování veřejných zakázek je pro státní správu a samosprávy důležitý nejen v oblasti digitalizace a egovernmentu. Veřejné zakázky na informační a komunikační technologie patří v ČR ale k nejvíce problematickým. V tomto článku podrobněji popíšu jeden konkrétní odstrašující příklad z nedávné minulosti, zároveň se pokusím nabídnout i pozitivní vizi možné alternativy.

10. 10. 2018, Ondřej Profant

Konec Internetu jak ho známe

Temný soumrak nad Internetem nám přináší Evropský parlament. Eurolidovci a eurosocialisté prosadili Směrnici Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Jedná se o první ucelené uchopení autorských práv v digitálním věku, avšak zcela špatně pojaté. Zkazili, co mohli. Konečné hlasování o směrnici prošlo drtivou většinou 438 ku 226.

14. 09. 2018, Ondřej Profant

18. mimořádně řádná schůze Sněmovny

22. srpna proběhla mimořádná řádná schůze sněmovny. Piráti docela uspěli. Na programu byly tři body jednání: 1. Důchody, 2. Platy poslanců, 3. Invaze v srpnu 1968.

23. 08. 2018, Ondřej Profant

Zpráva o transparentnosti duben 2018 - červen 2018

Souhrnný přehled mé činnosti v období duben až červen 2018. Nejčerstvější informace o mých aktivitách naleznete na mých profilech na sociálních sítích a zde na blogu v sekci Transparentnost.

21. 07. 2018, Ondřej Profant

Jak se rozvíjí egovernment v ČR

Při příležitosti projednávání žádosti o důvěru vlády z minulého týdne jsem ve svém vystoupení na plénu Poslanecké sněmovny shrnul své výhrady k dosavadnímu přístupu české exekutivy k digitalizaci a egovernmentu. Pro přehlednost jsem své výtky zpracoval do následujícího článku, který má čtenáři přiblížit stav egovernmentu v ČR.

19. 07. 2018, Ondřej Profant