Otevřenost

Činnost

Zastupitelstvo hl. m. Prahy

Výroční zprávy klubu Pirátů v Zastupitelstvu hlavního města Prahy: 2015, 2016, ve kterých najdete, na čem jsme pracovali a jakou odměnu jsme za práci obdrželi. Další informace jsou na webu Pirátů v Praze.

Majetkové přiznání

Majetkové přiznání dle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů naleznete na webu Ministerstva spravedlnosti.


Veřejný kalendář