Pirátské Digitální Česko

14. 04. 2019Pan premiér Babiš se s velkou oblibou posměšně trefuje do pirátských poslanců, že v životě nic nedokázali a o té digitalizaci taky jenom žvaní. Přesto jsme měli jako Piráti jen rok a pár měsíců po volbách na poli digitalizace hned několik významných úspěchů. Co pro vás tedy v té digitalizaci děláme?

Bylo by naivní si myslet, že 22 pirátských poslanců bude programovat pro stát. Že by do Sněmovny chodili, schovali se s notebooky někam do sklepa a opravovali kupříkladu chyby a nedostatky EET nebo NEN. Nicméně premiér Babiš občas vypadá, že si to opravdu myslí. V Pirátské straně ani v jejím poslaneckém klubu nejsou všichni ITáci. A i kdyby byli a byli by ochotni se digitalizaci státu věnovat naplno, nestačilo by to.

Problém totiž není jen v dostupných kapacitách. V digitalizaci státu je potřeba z gruntu změnit její základní procesy (jak to učinili již třeba ve Velké Británii nebo Dánsku), které se po letech staly nebezpečnými zlozvyky. Je třeba lépe a spravedlivěji odměňovat lidi ve státní správě a v samosprávách, lépe a transparentněji vypisovat veřejné zakázky, lépe vymáhat pohledávky. Česká informační a komunikační infrastruktura má spoustu problémů a rezerv na všech svých úrovních. K digitalizaci se stále přistupuje tak, že se jednoduše koupí produkt na trhu, aniž by se ze strany státu a jeho složek vůbec zvažovala možnost vlastního vývoje. Ten by v důsledku častokrát mohl být daleko úspornější a udržitelnější, pokud by k němu stát přistupoval opravdu koncepčně. Zároveň by pak mohl daleko lépe splňovat požadavky dané organizační jednotky státu (zejména pak podřízených organizací a úřadů, které se nejvíce potýkají s nedokonalostmi krabicových software).

Pirátská vize digitalizace je zaměřená na občany, kteří jsou klienty státu a mají nárok na co nejpřístupnější služby. Tyto služby musí být natolik pohodlné a intuitivní, že je lidé sami budou chtít používat a budou je preferovat před osobní návštěvou úřadu.

Náš program pro českou informatiku stručně představují a vysvětlují tato videa:

Je jasné, že pro většinu obyvatel je práce na digitalizaci státu a na zlepšení jeho informačního zázemí převážně nepodstatná a neviditelná, ačkoliv se jich častokrát bezprostředně dotýká, aniž by si to uvědomovali. Rozvoj digitalizace státu je však nesmírně důležitý, zkusím proto shrnout nejdůležitější projekty a činnosti, kterými se jako Piráti snažíme dovést ČR k modernímu a aktuálnímu pojetí digitalizace.

1. Akční plán boje proti vendor lock-in a podpory open source software

Jedná se o doplňující návod k vládní koncepci Digitální Česko. V Akčním plánu se zabýváme dvěma hlavními tématy. Prvním je problém vendor lock-in (uzamčení k jednomu dodavateli), ke kterému přinášíme právní analýzy smluv, metodiku řešení veřejných zakázek a další doporučení. Druhá část je věnována způsobům, jak se dá negativnímu efektu vendor lock-in předcházet za pomoci open source software. V dokumentu popisujeme, jak lze pomocí open source systémů zlepšit svou infrastrukturu a ještě ušetřit nemalé finanční prostředky na základě mnoha případů v ČR i zahraničí.

2. Firma za jeden den

Firma za jeden den je projekt zaměřený na usnadnění práce českých podnikatelů a snížení jejich administrativní zátěže při zakládání firmy nebo živnosti. Naším cílem je výrazné zjednodušení procesu založení firmy prostřednictvím webových technologií, které podnikateli umožní veškerou administrativu vyřídit pohodlně přes vzdálený přístup. Pro návrh jsme získali podporu od ostatních stran zastoupených ve Sněmovně a doprovodili jsme ho zjednodušenou demoverzí, kterou jsme sami vyvinuli.

Novelu zákona najdete ve sněmovním systému jako tisk 446, podepsalo 80 poslanců, zastoupeny jsou Piráti, ODS, ANO, SPD, ČSSD, STAN, TOP09, KDU-ČSL.

Aktualizace: Vláda dala návrhu neutrální stanovisko.

3. Zákon o digitální službě

Návrh zákona, který vznikl ve spolupráci s ICT Unií a Piráti na jeho přípravě pracovali i s dalšími politickými subjekty. V oblasti digitalizace se jedná skutečně o přelomový zákon, který přináší právo občana na komunikaci s úřady elektronicky. V průběhu příprav zákona se nám podařilo vyjednat memorandum o jeho podpoře od všech subjektů. Schválení návrhu zákona očekáváme ještě tento rok.

Zákon najdete ve sněmovním systému jako tisk 447, podepsalo 133 poslanců.

Aktualizace: Vláda dala návrhu pozitivní stanovisko.

4. Kyberbezpečnost a kyberobrana

V oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany se snažíme prosazovat racionální přístup, který udržuje rovnováhu mezi zájmy státu na jeho obranu a právy občanů na soukromí. Pro lepší zabezpečení kritické infrastruktury státu proto doporučujeme širší využívání a vlastní vývoj a výrobu otevřeného software a hardware. Naopak důrazně vystupujeme proti přehnanému šmírování obyvatel ze strany vojenské rozvědky.

5. Opendata

Otevřená data jsou podstatným dílkem do celkové mozaiky digitální transformace. Publikace opendat je zároveň téměř vždy správným a většinou relativně jednoduchým krokem. Jak jsem ukázal například na opendata.praha.eu. Snažíme se proto pracovat i na nových opendatech Poslanecké sněmovny, neboť ta stará jsou nevyhovující a pokrývají jen část podstatných informací. Dále připravujeme otevřená data v oblasti zemědělských dotací a data se rovněž snažíme zveřejňovat na úřadech, kde mají Piráti své zastupitele.

6. Připomínkování a zavádění evropské legislativy

Velká část pozitivních jevů v oblasti digitalizace pochází z EU. Díky ní máme například jednotnou identitu, podpisové certifikáty (oboje obsažené v nařízení EIDAS), posilují se práva občana rozhodovat o jeho osobních údajích (GDPR), vznikají kvalitní pravidla pro přístupnost webových stránek a mobilních aplikací. Piráti se snaží o rozumné, vyvážené a citlivé zavádění evropské legislativy do českého právního řádu. Zároveň se snažíme působit i v opačném směru a předáváme smysluplné podněty Evropské komisi (jako je třeba výzva k širšímu využívání open source software a hardware). Samozřejmě, občas také z Bruselu přijdou návrhy, které podpořit nemůžeme. Třeba snaha pod zástěrkou boje proti terorismu zavést rychlé mazání na internetu - a když se to stalo, iniciovali jsme odůvodněné stanovisko proti.

Usnesení Výboru pro evropské záležitosti, kterými Piráti podpořili širší využívání otevřených technologií a licencí v EU, posílení kybernetické obrany a dodržování ochrany osobních údajů:

  • Usnesení č. 22 (31. ledna 2018), které hovoří o certifikaci HW pomocí ENISA.
  • Usnesení č. 44 (14. března 2018), které hovoří o podpoře děl pod svobodnou licencí a k využívání open-source software a hardware při tvorbě technických norem. Též zdůrazňuje práva daná Listinou základních práv Evropské Unie, především pak právo na soukromí, právo na ochranu osobních údajů.
  • Usnesení č. 118 (20. června 2018), které vyzývá k zpřístupňování výsledků výzkumu umělé inteligence formou otevřených algoritmů, software, hardware a publikací s otevřeným přístupem;

7. Elektronické podpisy aneb jít příkladem

Státní správa je zkonstnatělá a Poslanecká sněmovna je toho příkladem. Když jsme nastupovali jako noví poslanci, byl problém komunikovat se sněmovnou pomocí datové schránky. Nyní již chodí pozvánky na jednání pléna Sněmovny skrze datovou schránkou. Za pomoci kancléře se nám podařilo připravit pilotní projekt elektronického podepisování dokumentů. Náš právní řád zná elektronický podpis již dlouho, ale v praxi k jeho využívání příliš nedochází. Proto jsme se rozhodli jít příkladem a na Podvýboru pro egovernment a Podvýboru pro digitalizaci justice a e-Sbírku podepisujeme pozvánky, zápisy a usnesení elektronicky. V souvislosti s tím jsme zařídili, že přímo v Poslanecké sněmovně se poslancům vydávají elektronické podpisy na elektronickou občanku.

8. Technické normy

Technické normy jsou pro rozvoj digitalizace důležité. Podařilo se nám dosáhnout sponzorovaného zpřístupnění technické normy k digitální faktuře, kterou budou potřebovat každý autor SW zpracovávající takový doklad. Další technické normy však zůstávají přístupné pouze za poplatek. Proto jsme na sněmovním plénu prosadili doprovodné usnesení, které zaúkolovalo vládu řešením této situace.

9. Tvrdá opoziční práce

Hlavním úkolem Pirátů v opozici je především hlídat vládní návrhy a smysluplně je kritizovat a připomínkovat. Tento svůj úkol se snažíme svědomitě plnit, zároveň však nechceme na vládu jen hloupě útočit. Naše kritika musí mít racionální základ a být založena na faktech. V oblasti digitalizaci jsme tímto způsobem přistupovali třeba ke zhodnocení plánu rozvoje českého egovernmentu a jeho plnění. Rovněž jsme se vyjádřili ke strategickému rámci pro chystaný egovernment cloud (1. část, 2. část). Nepolevujeme ani v kritice konkrétních projektů a zakázek, upozornili jsme například na problémy s Národním elektronickým nástrojem, Elektronickou evidencí tržeb, OKsystémem Ministerstva práce a sociálních věcí nebo podezřelou zakázku na nová datová centra Ministerstva vnitra.

Piráti se snaží o inovativní přístup k informační politice státu, chceme českou digitalizaci dostat na úroveň odpovídající novému miléniu. Narážíme však často na nepochopení a praktiky obvyklé ještě v minulém století. I v následujících letech nás proto čeká těžký boj za to, aby moderní technologie občanům život opravdu usnadňovaly, nikoliv ztěžovaly a přinášely nové povinnosti.

Další informace o naší práci můžete najít a filtrovat na webu piratipracuji.cz.