eRouška 2,0

18. 09. 2020Dnes vyšla nová verze aplikace eRouška. Jedná se o prostředek, který nám všem může pomoci normálně žít i v době probíhající pandemie. Poslouží k včasnému varování při zachování vysoké míry soukromí. Navíc je opensource.

Stahovat můžete verzi pro android i iOS. O tom jak by měla fungovat chytrá karanténa jsem informoval již na počátku dubna. eRouška 2.0 je její součástí. Pokud bude mít tato aplikace dostatek uživatelů, tak se nám všem zlepší život. Pomůže včasnému varování při kontaktu s nemocným a díky tomu může zabránit mnohým dalším kontaktům.

Jak to funguje?

eRouška 1.0 byl komunitní projekt iniciativy covid19cz. Státem vlastněná akciová společnost NAKIT v srpnu převzala vývoj (při zachování většiny původního tvůrčího týmu) a nyní vydává verzi 2.0. Ta využívá celosvětový protokol, na kterém se domluvili dva největší výrobci operačních systému pro smartphony.

Obrovskou výhodou je využítí technologie bluetooth. Ta funguje dobře i v budovách či podzemí (metro) a silně napomáhá ochraně soukromí (nejsou získávány údaje o poloze).

Původní aplikace využívala standardní bluetooth API z operačních systémů, které však nebylo nejvhodnější pro tento druh použití. Aplikace nebyla vždy stabilní a značně vybíjela baterku. Proto je dobře, že do procesu vstoupili majoritní výrobci a navrhli jak to udělat od základu správně. Vytvořili tedy v samotných operačních systémech možnost tohoto druhu trasování, které dbá ochrany soukromí i baterie zařízení. Tato funkcionalita operačního systému se jmenuje Exposure Notifications API1 a je dostupná jen orgánům ochrany veřejného zdraví.

Když aplikaci zapnete, bude pro vaše zařízení generovat náhodná ID. Ta se každých 10–20 minut mění, aby vás pomocí nich nebylo možné identifikovat ani lokalizovat. Tato náhodná ID se vyměňují přes bluetooth s ostatními zařízeními s aplikací eRouška. Telefon pravidelně kontroluje všechna ID přidružená k pozitivním případům COVID-19 a porovnává je se svým seznamem.

Pokud zjistíte, že jste nakažen, tak se pracovníci Hygieny se vás dotáží zda používáte eRoušku. Pokud ano, tak vám zašle speciální SMS. Tu rozpozná aplikace a nabídne vám možnost odeslat vaše náhodná ID na server. Centrální server ve správě NAKIT pak distribuuje seznam nakažených ID. Telefony dalších uživatelů již samy vyhodnotí zda potkaly nakažené ID, či nikoliv. Pokud ano, tak to oznámí uživateli, nikoliv hygieně.

Více se můžete dočíst přímo v materiálu od Google tvůrce operačního systému Android. V tomto článku cituji celé pasáže z jejich popisu. Erouška má také velmi kvalitní nápovědu přímo v aplikaci, popřípadě často kladené otázky naleznete i na jejím webu.

Mezinárodní spolupráce je v plánu, avšak zatím není implementována. V Evropě vzniká centrální iniciativa, která by měla zajistit výměnu informací. Realnou výměnu informací mezi státy můžeme čekat až na konci října, spíše v listopadu. Mezinárodní přesah je pro Evropu důležitý, protože volný pohyb osob je jedním ze základních pilířů EU.

Ochrana soukromí

Hlavní prvky ochrany soukromí:

 • Aplikaci (i příslušné API operačního systému) můžete kdykoliv vypnout.
 • Aplikace nesleduje vaší polohu. Na Androidu však vyžaduje oprávnění k lokalizačním službám.
 • Vyhledávání možného kontaktu probíhá přímo v zařízení. Vaše identita není sdílena s ostatními uživateli.
 • Aplikace je open source. Nezávislí odborníci posuzují kvalitu kódu i to zda dělá jen to, co má. Více o auditu zdrojových kódů eRoušky.
 • Váš telefon vysílá pouze náhodná ID a ty se navíc mění v čase.
 • Příslušné funkce operačního systému jsou dostupné jen orgánům ochrany veřejného zdraví.
 • Komunikaci skrze bluetooth napsali výrobci operačního systému. Pokud jim běžně důvěřujete, tak ani zde nemáte důvod ke zvýšeným obavám.

Schéma fungování, zdroj: Ian Bott, Financial Times

Slabá místa

Aplikace doposud měla čtyři slabá místa, respektive důvody proč jí uživatelé odmítají:

 • Vybíjení baterie mobilu: to zlepšila právě nová verze, mimojiné díky využití Bluetooth Low Energy.
 • Ochrana soukromí: doufám, že to jsem pochopitelně vysvětlil a rozptýlil vaše obavy. Je správné se ptát, ale zároveň je potřeba zjišťovat fakta a poměřovat reálné riziko a přínosy.
 • Aplikace nepodporuje starší verze operačních systémů a přístroje bez podpory Bluetooth Low Energy.
 • Hygiena nedostačně využívá data: v nové podobě stačí, aby zaslala sms, to se lehce kontroluje a můžete si to vyžádat.
 • Nízký počet uživatelů: tento problém musíme řešit společně.

Poslední 2 důvody přetrvávají. Oboje vláda může snadno změnit. Původní aplikaci vláda téměř nepropagovala. Přitom vládní přítomnost v mediích je značná. Hygiena prozměnu spala ve 20. století a byla probuzena opravdovou krizí. Je pochopitelné, že v březnu a dubnu to neměla lehké. Ale od té doby měla 4 měsíce na přípravu. Doufám, že vláda nebude i nadále pokračovat ve stylu chaos managmentu, ale podnikne nezbytné kroky.


Chápu, že i přes to všechno se najdou lidé, kteří aplikaci použít nemohou. Ať už jsou to lidé, kteří nemají chytrý telefon nebo lidé, kteří prostě nechtějí. Nic to nemění na tom, že pokud tuto aplikaci nainstaluje třeba 70% lidí aktivně se pohybujících ve veřejném prostoru, tak to značně napomůže k včasnému varování před nákazou. Systém nikdy nebude 100% spolehlivý, ale rozhodně je lepší se snažit kvalitně a rychle trasovat, než další plošné zastavení celé ekonomiky.


 1. Popis API: pro Androidu, pro iOS