Zpráva o transparentnosti červenec 2019 - září 2019

28. 10. 2019Souhrnný report mé činnosti v období červenec až září 2019. Nejčerstvější informace o mých aktivitách naleznete na mých profilech na sociálních sítích a zde na blogu v sekci Otevřenost.

Červenec 2019

Resortní tým Informatika

Hned na začátku července jsme měli schůzi resortního týmu Informatika, na které jsme řešili témata jako zákon o právu na digitální službu, e-Government cloud nebo digitální technickou mapu.

Interpelace ohledně veřejných zakázek

Na 33. schůzi Sněmovny jsem interpeloval ministra vnitra Hamáčka a ministryni financí Schillerovou ohledně veřejných zakázek na rádiový systém pro integrovaný záchranný systém a projekt ARES 2.0.

Komise NÚKIB

Na schůzi Stálé komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost jsme se zabývali škrty tabulkových míst na úřadě, které provedla vláda. Dále jsme se věnovali pravidelným kontrolám centrálních úřadů, ze kterých vyplynuly výrazné nedostatky v kybernetické bezpečnosti.

Youth Speak Up!

Zúčastnil jsem se setkání Youth, speak up. Společně jsme oslavili dosavadní úspěchy spolku a probírali plány do budoucna.

Konference CACIO

Opět jsem se zúčastnil konference CACIO, kterou jsem tentokrát zahajoval. Na konferenci jsem představil pirátský Akční plán pro boj s vendor lock-in a rozšíření open source ve veřejné správě.

Digitální technická mapa

Vláda dala 22. 7. souhlasné stanovisko k návrhu na zavedení digitální technické mapy ČR, na kterém jsem se jako jeden z předkladatelů podílel. Využití digitální technické mapy by usnadnilo přípravu a povolování staveb veřejné správě i občanům.

Boj o záchranu internetu

V červenci jsem se zapojil do konzultační skupiny Ministerstva kultury ke směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Mým cílem je zmírnit negativní dopady směrnice na používání internetu v ČR.

Zveřejnění auditu České pošty

Pirátům (zejména pak Lukáši Blažejovi) se podařilo u soudu dosáhnout zveřejnění bezpečnostního auditu informačního systému datových schránek. Česká pošta původně odmítla audit Pirátům vydat, ale Městský soud v Praze rozhodnutí generálního ředitele pošty zrušil.

Srpen 2019

Přípravy zákona o právu na digitální službu

I přes léto probíhaly intenzivní přípravy zákona o právu na digitální službu. Ve spolupráci s ICT Unií, vládním zmocněncem pro digitalizaci a dalšími členy odborného týmu jsme na Ministerstvu vnitra připravili komplexní pozměňovací návrh, který vypořádává připomínky k návrhu zákona.

Kritika vládního pojetí e-Governmentu

V článku pro Svět chytře jsem opět zkritizoval přístup vlády k e-Governmentu a jeho rozvoji. Jen těžko se dá český e-Government dostatečně rozvíjet, když je i dle vyjádření ministra vnitra silně podfinancovaný.

Účast na Prague Pride

Zúčastnil jsem se pochodu Prague Pride, abych dal najevo svou podporu lidem s odlišnou sexuální orientací. Ve svém článku jsem pak shrnul, proč podporuji manželství pro stejnopohlavní páry.

Nová posila týmu

Na konci srpna nastoupil můj nový asistent Dan Kolář. Ten je hlavní kontaktní osobou, kdybyste něco potřebovali.

Vyjádření k návrhu na využívání bankovních identit

Vláda podpořila návrh, který by měl umožňovat komunikaci mezi občanem a státem prostřednictvím jeho údajů z internetového bankovnictví. Služeb internetového bankovnictví využívá daleko více občanů než elektronických občanek nebo datových schránek. Bankovní identity by tak mohly napomoci častějšímu elektronickému styku. Víme, že jsou tam jisté nedostatky, ale existuje silný politický konsenzus na komplexním pozměňovacím návrhu v druhém čtení.

Spuštění Otevřené sněmovny

Společně s Ivanem Bartošem jsme spustili projekt Otevřené sněmovny. Účelem projektu je přehledně vysvětlit legislativní proces. Chceme ukázat jak vypadá reálný vznik legislativy široké veřejnosti. Důraz je kladen na komunikaci s jednotlivými stakeholdery.

Diskuze o otevřených licencích

Zúčastnil jsem diskuze o otevřených softwarových licencích na Ministerstvu vnitra. Velmi jsem uvítal nasazení Gitlabu v prostředí ministerstva. To jsem ostatně ministerstvu doporučoval již před víc jak rokem. Projekt je prozatím v začátcích a je na něm ještě spousta práce.

Vyjádření k neoprávněnému přístupu k údajům na MVČR

Přestože kontrola Úřadu pro ochranu osobních údajů odhalila na Ministerstvu vnitra nezákonné přístupy do registru obyvatel, nehrozí ministerstvu žádná pokuta. Jedná se o výraznou nerovnost před zákonem, na což jsem upozorňoval už při projednávání zákona o zpracování osobních údajů.

Komunikace resortního týmu a krajských expertních týmů

Za resortní tým jsme 29. 8. rozeslali mail pirátským zastupitelům, radním a starostům a členům KET zodpovědným za IT. Vyzvali jsme je ke spolupráci s resortním týmem. V rámci resortního týmu se tak snažíme lépe komunikovat a koordinovat spolupráci mezi celostátním resortním týmem a krajskými týmy zabývajícími se e-Governmentem.

Grilování s Piráty na Praze 12

V sobotu 31. 8. jsem byl ještě na venkovní grilovačce s Piráty na Praze 12. V této městské části máme starostu. S místními Piráty jsem řešil jejich zkušenosti z vedení radnice a porovnával to ze zkušenostmi z Otevřených měst a MHMP.

Září 2019

Podvýbor pro e-Government

Sněmovní podvýbor se zabýval komplexním pozměňovacím návrhem k Zákonu o právu na digitální službu. Také jsme formulovali usnesení k elektronickému potvrzení o studiu, aby studenti nemuseli zbytečně prokazovat studium různým institucím.

Konference o státní správě v Mikulově

Společně s Ivanem Bartošem jsem se zúčastnil konference v Mikulově, kde Ivan Bartoš jako zástupce skupiny poslanců přebíral ocenění magazínu Egovernment za Zákon o právu na digitální službu.

Přechylování ženských příjmení

Podpořil jsem svobodnou volbu žen ohledně podoby jejich příjmení. Myslím si, že každý má nárok používat takové jméno, jaké mu vyhovuje.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

Cesta Zákonu o právu na digitální službu pokračovala v září i přes Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Dále jsme projednávali také Strategii regionálního rozvoje ČR 2021 nebo Zákon o základních registrech.

Výzva k připojení se k žalobě proti směrnici o copyrightu

Piráti vyzvali premiéra, ministra zahraničí a ministra kultury, aby se ČR připojila k polské žalobě ohledně směrnice o copyrightu. Ministr kultury Lubomír Zaorálek ale spoluúčast ČR na žalobě v rámci interpelací odmítl.

Pátek třináctého

Pátek 13. 9. byl skutečně nešťastným dnem: Sněmovnou prošlo rozšíření EET, zároveň se Sněmovna odmítla zabývat plošným šmírováním občanů. A k tomu všemu bylo ještě zastaveno Babišovo trestní stíhání.

Resortní tým Informatika

Na schůzi resortního týmu jsme řešili aktuální témata jako Zákon o právu na digitální službu, bankovní identitu (SONIA) a její využití pro komunikaci se státem, digitální technickou mapu nebo implementaci směrnice o copyrightu. Věnovali jsme se i komunikaci resortního týmu s krajskými expertními týmy a informování zbytku strany i veřejnosti.

Sněmovna

  • 24.9. Neprošel pirátský návrh na toleranci piva pro vodáky, ale Pirátům se podařilo dosáhnout snížení odměn politiků kumulujících funkce.
  • 25.9. Podařilo se dosáhnout velkých úspěchů na poli digitalizace: Zákon o právu na digitální službu prošel druhým čtením, Digitální technická mapa a využívání bankovních identit pak prošly prvním čtením.
  • 26.9. Se projednávala ústavní žaloba na prezidenta. Přestože bylo vzhledem k rozložení sil ve Sněmovně jasné, jak to dopadne, hlasoval jsem pro podání žaloby. Svůj pohled na žalobu jsem srhnul ve svém článku

  • Tisková zpráva shrnutí schůze
  • Tisková zpráva kumulace platů
«« Předchozí report (duben 2019 - červen 2019) Další report (říjen 2019 - prosinec 2019) »»