Otevřená sněmovna

09. 09. 2019Projekt Otevřené sněmovny Piráti zahájili na začátku minulého roku. Po pečlivých přípravách a konzultacích, otevřeném výběrovém řízení na dodavatele systému a následném testování byl projekt veřejně spuštěn v pilotním provozu. Otevřená sněmovna by měla zpřístupnit veřejnosti tvorbu legislativy a umožnit jí i sledovat a komentovat průběh připomínkového řízení.

Zpřehlednění a zprůhlednění legislativního procesu patří k významným prioritám Pirátů ve Sněmovně. Proto jsme se loni pustili do projektu Otevřené sněmovny, který si klade za cíl nabídnout veřejnosti prostřednictvím moderních a otevřených technologií nástroje pro snadnější orientaci v legislativní džungli. Občanská sněmovna na svém webovém portálu přehledně vysvětlí, co se v jaké fázi tvorby legislativy odehrává, zároveň bude sloužit jako platforma pro diskuzi a sběr připomínek ke sporným návrhům.

Kvůli zprůhlednění legislativního procesu Piráti také usilovali (a měli dohodnuté) křeslo předsedy komise pro práci sněmovny, na které jsem byl kandidátem. ANO dohodu porušilo a toto křeslo připadlo komunistům.

Je jasné, že systém, který jsme během jednoho roku vyvinuli vlastními silami, nebude na srovnatelné úrovni jako například agendové systémy ministerstev či státních agentur za několik milionů. Naší ambicí nebylo vytvořit hotový produkt, který by bylo možné hned nasadit na úrovni státu. Pirátská strana není vývojářská firma, přestože se na nás často mnozí politici z jiných stran tak dívají. Chtěli jsme však ukázat koncept, ze kterého se dá vycházet a který lze dále rozvíjet tak, aby přispíval ke kultivaci a participaci legislativního procesu.

Otevřená sněmovna by měla fungovat jako prostředek pro přehlednější informování občanů o stavu a způsobu projednávání legislativních návrhů, zároveň by jim ale měla poskytovat i možnost se do celého procesu také zapojit. Otevřená sněmovna by tak pomocí jednoduchého webového rozhraní měla umožnit zástupcům odborné veřejnosti, akademického i komerčního sektoru, nevládních organizací a dalších sdružení nebo i jen samostatným odborníkům či angažovaným občanům podání vlastních připomínek, které pak mohou sloužit jako zpětná vazba zákonodárcům.

Jako Piráti jsme lidem slíbili, že Sněmovnu otevřeme lidem. Je to totiž právě značná odcizenost politiků od voličů, která způsobuje obecnou nedůvěru v úroveň demokracie. Pro zdravou demokracii je široká informovanost o fungování jejích institucí a spoluúčast na rozhodování velmi důležitá. Není možné pěstovat kulturu demokracie a kritického myšlení, když se politici snaží co nejvíce jednat za zavřenými dveřmi.

Politika přitom není řemeslem pro zvolené elity. Politika je rozhodovacím procesem, který se týká každého z nás. Každý z nás by měl mít tedy možnost snadno zjistit, jak se přijímají rozhodnutí, která ovlivňují jeho život. A měl by mít i možnost k těmto rozhodnutím něco říct.