Prague Pride: Oslava jinakosti

09. 08. 2019Tento týden probíhá v Praze festival Prague Pride. Ten se v České republice koná každoročně už od roku 2011 a Piráti se ho pravidelně účastní, aby vyjádřili svou podporu lidem s odlišnou sexuální orientací. Sexualita je totiž záležitostí ryze osobní a intimní povahy, stát by do ní tedy skrze své zákony neměl zasahovat, neboť se jedná o svobodu projevu každého jednotlivce.

Diskriminace je špatná ve všech svých podobách, proto jako Piráti usilujeme o rovnoprávný přístup ke všem skupinám obyvatel bez ohledu na jejich rasu, věk, náboženské vyznání nebo právě sexuální preference či genderovou identitu. Prague Pride je tak oslavou jinakosti, která nám pomáhá v sobě najít toleranci k lidem, kteří se na svět (nebo v tomto případě na sex) dívají jinak než většinová populace.

Letošní ročník Prague Pride už podpořili pirátský primátor Zdeněk Hřib nebo moji kolegové ze Sněmovny Ivan Bartoš a František Kopřiva a spousta dalších Pirátů. Chtěl bych proto také dát najevo své odhodlání hájit práva menšin na rovné zacházení před zákonem.

To se v současné době týká především návrhu zákona (ST 201) projednávaného ve Sněmovně, který by osobám stejného pohlaví umožňoval uzavřít manželství. Přestože se o tomto návrhu říká, že je “kontroverzní”, mně osobně připadá naprosto normální. Naopak za absurdní považuji, že to dneska může někoho ještě pobuřovat. A že na světě stále ještě existuje velké množství států, kde jsou osoby s jinou sexuální orientací pronásledovány, utlačovány a někdy i přímo fyzicky likvidovány.

Skutečnost, že mají dva lidé stejné pohlaví, by rozhodně neměla být překážkou jejich sňatku. Manželství totiž není otázkou nějakého nedotknutelného svatého symbolu, jak se nám snaží podsouvat konzervativní kritikové. Manželství je z hlediska zákona otázkou právní, která se dotýká témat jako jsou společný majetek, daňové úlevy nebo vdovské důchody. Je proto nesmyslné, aby k partnerům stejného pohlaví zákon přistupoval jinak.

Piráti na Prague Pride 2018

Odkazy