Boj o záchranu internetu pokračuje

26. 07. 2019V březnu schválil Evropský parlament směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu, v dubnu pak byla směrnice schválena v rámci Rady ministrů. Členské státy nyní mají dva roky na to, aby směrnici promítly do svých zákonů. I když se může zdát, že boj o internet jsme prohráli, skutečná bitva teprve začíná.

Směrnice totiž dává státům určitou svobodu v tom, jak se může zanést do národních legislativ. Bude tedy záležet na českém Parlamentu, v jaké podobě a v jakém rozsahu ovlivní tato směrnice a zejména její problematické články současné používání internetu. Pokud se vydáme cestou tvrdých opatření a přísného vymáhání požadavků směrnice, bude to pro běžné uživatele skutečně představovat zásadní změnu, která rozhodně nebude k lepšímu.

Z toho důvodu je potřeba se transpozici evropské směrnice do českého práva intenzivně věnovat. Proto jsem se zapojil do konzultační skupiny Ministerstva kultury, kde budu usilovat o co nejmírnější a nejvolnější pojetí směrnice. Určitou nadějí by mohl být i Evropský parlament, který by mohl toto téma znovu otevřít a napravit škody, které způsobil v předchozím volebním období.

Nic tedy není ztraceno, naopak. Mnoho politiků, kteří směrnici prosazovali, byli zaskočeni mírou občanského odporu vůči směrnici. Je proto potřeba nadále vytvářet tlak na zákonodárce, aby zabránili zničení internetu, jak ho známe a používáme.

Odkazy