Nový zákon o veřejných zakázkách chce umožnit malé domů do daňových rájů

14. 05. 2020Vláda chtěla v režimu legislativní nouze projednat novelu Zákona o zadávání veřejných zakázek. Ta výrazným způsobem rozvolňuje pravidla pro nákup zboží a služeb i mimo nouzový stav. Přitom již dnes je možné v odůvodněných případech nakupovat bez soutěže a téměř bez formalit. Díky tlaku opozice a veřejnosti nakonec zákon ve zrychleném režimu projednáván nebude, to ale neznamená, že byl stáhnut. Zřejmě bude řádně projednán na některé z příštích schůzí. Pojďme se tedy podívat na to, co přesně vláda navrhuje, a jak se to budeme pozměňovacími návrhy snažit změnit.

Předložená novela Zákona o zadávání veřejných zakázek

Je jasné, že v mimořádných situacích je potřeba, aby vláda mohla rychle a bez formalit nakoupit například ochranné pomůcky. Jenže přesně pro tyto situace tu je nouzový stav. A když nouzový stav není, měla by se vláda řídit zákonem a dodržovat alespoň základní pravidla - ověřit si, že ví, od koho nakupuje, a že firma má alespoň nějakou odbornost.

Všechny tyto změny se týkají režimu tzv. jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU), například když může zakázku splnit jen jeden dodavatel nebo když věc nesnese odkladu. V praxi ale bývá tento režim často nadužíván. Typicky u IT projektů, kdy je úřad ve vendor lock-inu jediného dodavatele.

Co přesně chce návrh změnit

  • Zrušení povinnosti zjistit skutečného majitele firmy, které má být zakázka přidělena
  • Zrušení povinnosti vyloučit dodavatele, pokud má anonymní akcie a tedy není možné dohledat vlastníka
  • Zrušení povinnosti požadovat po dodavateli potvrzení kvalifikace
  • Zákon by se měl vztahovat i na již běžící případy
  • Zrušení povinnosti svolat vyhodnocovací komisi u některých zakázek, kde je jediným kritériem cena

Jak chtějí Piráti návrh zmírnit

  • Vrátit povinnost zjistit skutečného vlastníka firmy
  • Vrátit povinnost vyloučit dodavatele s anonymními (nezaknihovanými) akciemi
  • Stanovit, že se novela nebude vztahovat na již zahájené zakázky (tzn že nedojde k retroaktivitě)
  • Umožnit centrální zadávání - aby mohl úřad nakoupit zboží centrálně, a až následně je přeprodávat například obcím či krajům
  • Odborný PN v oblasti dopravy, týká se profesních kvalifikačních kritérií

Na výboru pro veřejnou správu bohužel žádný z našich pozměňovacích návrhů podporu nezískal. Ale vzhledem k tomu, že zákon bude projednáván standardně, se na náš výbor ještě několikrát podívá, a mu naše návrhy zopakujeme. Budeme tento návrh pečlivě hlídat, protože rozvolnění pravidel o skutečných majitelích zavání opravdu velkým problémem.