Digitální technická mapa projednána výborem

13. 11. 2019Sněmovní tisk k digitální technické mapě a pozměňovací návrhy k němu byly dnes projednány Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kterému předsedá Ivan Bartoš. Přijatý komplexní pozměňovací návrh tak podstatně rozšířil celý návrh zákona. Jsme zas o krok blíž k digitalizaci stavebního řízení.

Zákon, který závádí bezešvé digitální technické mapy krajů, byl tak komplexním pozměňovacím návrhem podstatně rozšířen i o další komponenty nezbytné pro realizaci digitalizace stavebního řízení. Nově tak definuje:

  • Národní geoportál územního plánování
  • Portál stavebníka
  • Evidenci územních a stavebních řízení
  • Evidenci elektronických dokumentací
  • Informační systém identifikačního čísla stavby
  • elektronické řešení poskytování informací vlastníkem technické infrastruktury

Navržené znění zákona však nejde o moc dále než k pouhé definici těchto pojmů. V případě schválení zákona tak bude záležet na vyhláškách Ministerstva pro místní rozvoj a hlavně na finálním provedení těchto systémů. Stálou hrozbou při tvorbě informačních systémů státu zůstává předraženost, nedostatečná kvalita a vendor lock-in, jako například v případě nechvalně známých systémů NEN a systémů MPSV.

K návrhu digitální technické mapy jsem předložil dva pozměňovací návrhy řešící přístupnost a otevřenost dat. Návrh zákona totiž předpokládá rozdělení na veřejnou a neveřejnou část, kde není jasné, které informace by měly být v neveřejné části. To má určit až vyhláška Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČUZK).

Argument bezpečností, který používají odpůrce zveřejnění, je lichý, protože v mapě by neměly být žádné utajované objekty. V Praze je systém DTM nasazen více než 3 roky zcela otevřeně. Vše je veřejné a nejsou s tím problémy. Data jsou dokonce od roku 2016 poskytována jako opendata. Zrušení tohoto dělení by navíc výrazně zjednodušilo architekturu celého systému, a tím výrazně zlevnilo vývoj a pozdější údržbu.

Dále jsem úspěšně navrhl doprovodné usnesení:

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj vyzývá Český úřad zeměměřičský a katastrální a Ministerstvo pro místní rozvoj, aby navrhly v rámci prováděcích právních předpisů takový legislativní a věcný postup, který by postupně směřoval k co nejširší

1) úplnosti a přesnosti dat poskytovaných vlastníky dopravní a technické infrastruktury do digitální technické mapy a

2) závaznosti dat v digitální technické mapě tak, aby mohla být omezena nebo úplně zrušena povinnost získání vyjádření o existenci sítí od jejich vlastníků, správců nebo provozovatelů.

Shrnutí pozměňovacích návrhů

SD Název Předkladatel Popis Výbor
3643 Zrušení neveřejné části Ondřej Profant Zrušení neveřejné části a zavedení opendat, výrazná finanční úspora při implementaci Nepodpořil
3645 Zavedení opendat Ondřej Profant Zavedení opendat pro veřejnou část DTM Nepodpořil
3648 Nové portály Martin Kupka Zavedení nových webových portálů, avšak bez podrobné definice Podpořil
  Doprovodné usnesení Ondřej Profant Doprovodné usnesení Podpořil