Nabitý týden ve sněmovně

01. 12. 2019Minulý týden byl nabitý. Spousta věcí se povedla, jiné jsou trochu smutné. Pojďme se podívat, co se dělo.

V pondělí jsme začali na Českém statistickém úřadě. Řešili jsme Sčítání lidu, domů a bytů. Kromě vyjasnění přesného průběhu jsme řešili i s tím spojené IT zakázky. Velmi dobrá zpráva je že díky parlamentnímu tlaku na schválení bankovních identit v egovernmentu bude mít více než 5 milionů lidí možnost vše vyplnit jednoduše online. Sám ČSÚ se velmi snaží a mnoho dat posbírá z “administrativních zdrojů”, čili bez obtěžování lidí.

Následovalo jednání klubu, kde jsme si ujasnili naše postoje k tiskům na další třítýdenní 39. schůzi Poslanecké sněmovny.

Večer jsme vyrazili do Obecního domu na předávání cen Egovernment The Best. Tam naši pracovní skupinu čekalo ocenění za Zákon o právu na digitální službu. Tento zákon senátní Ústavně-právní výbor doporučil ke schválení ve znění postoupeném poslaneckou sněmovnou, čili bez dalších komplikací.

Foto z ČSÚ a z předávání Egovernment The best

V úterý prošly 2. čtením dva důležité digitalizační zákony.

  1. Digitální technická mapa, která zjednoduší stavební řízení a
  2. Bankovní identity ve veřejné správě, které přivedou na portál občana a další služby více jak 5 milionů nových uživatelů. Již 3. prosince uplyne lhůta a bude se moci konat třetí čtení, pak 30 dní v Senátu.

Ve středu dopoledne jsme se zabývali několika zákony. Posun vpřed je schválení zákona o zamezení dvojího zdanění s Tchaj-wanem.

Odpoledne pak následovalo druhé čtení státního rozpočtu. Spolu s Mikulášem Ferjenčíkem jsem opět dal návrh doprovodného usnesení (SD 3924), které říká, že státní rozpočet by měl být dostupný přístupnější formou - jako takzvaný “rozklikávací rozpočet”. Dnes má zveřejněné plnění do detailu na jednotlivé faktury Praha i Mariánské lázně. Díky našemu přičinění se otevřel třeba i rozpočet Poslanecké sněmovny. Nejvyšší kontrolní úřad se za plnění svého rozpočtu také nestydí, tak proč stát? Plné znění doprovodného usnesení:

Poslanecká sněmovna

s vědomím, že hlavní město Praha, město Mariánské lázně, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR a Nejvyšší kontrolní úřad zveřejňují své rozpočtované i skutečné výdaje na internetu v podrobnějším pohledu, než vyžaduje vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,

vyzývá vládu, aby zahájila vývoj uživatelsky přívětivého systému, který umožní zveřejňování rozpočtovaných i skutečných příjmů a výdajů státního rozpočtu na internetu ve formátu otevřených dat a do 20. listopadu roku 2020 seznámila Poslaneckou sněmovnu s výsledky, které v této věci učinila.

Tento systém, tzv. rozklikávací rozpočet, by měl kromě členění vyžadovaného vyhláškou o rozpočtové skladbě umožnit zobrazení dat až na úroveň jednotlivých výdajů státního rozpočtu včetně identifikace příjemce a propojení s relevantní smlouvou, a to s výjimkou případů, kdy toto zveřejnění zvláštní předpis zakazuje.

Ve čtvrtek jsme interpelovali Národní investiční plán. Dle očekávání se ukázalo, že se nejedná o soupis hodnotných a promyšlených investic, ale jen o náhodné požadavky na velmi drahé projekty. Hospodaření dle Andreje Babiše mě nikdy nepřestane fascinovat. Osobně mě nejvíc zaujaly projekty typu “Kybernetická bezpečnost - Thomayerova nemocnice” za 157 mil. Kč. Opravdu by mě zajímalo, co tam za takové peníze budou dělat.

Přes oběd jsme měli mimořádný Výbor pro veřejnou správu, abychom se chopili role garančního výboru pro DTM a SONIU. Smutný byl osud novelizace Římského statutu, který zřizuje Mezinárodní trestní soud. Vláda si neopatřila ústavní většinu a novelizace neprošla. Proti byla například ODS.

Na druhou stranu se podařilo se schválit záchranu řeky Berounky, respektive její vyjmutí se soupisu splavných toků. Nehrozí tedy budování velkých betonářských děl. A také jsem se osobně podepsal pod žádost o poskytnutí zdravotní péče Julianu Assangovi, kterou předal britskému velvyslanci Nicku Archerovi předseda Pirátů Ivan Bartoš.

V pátek dorazily do ČR finální audity Evropské komise, které má v tuto chvíli Ministerstvo pro místní rozvoj. Vypadá to, že se potvrdila naše analýza, že Andrej Babiš porušuje jak český zákon, tak i evropské nařízení proti střetu zájmů. Čerpá tedy neoprávněně peníze z národních a evropských zdrojů. Teď nás nejspíše čeká kolečko tahanic o zveřejnění auditů.

V sobotu jsem si dal trochu odpočinku. Zajel jsem se podívat do Zbiroha na Legiovlak, který je pojízdným muzeem Československých legii. Co tenkrát dokázaly Československé legie je opravdu neuvěřitelné.

Fotka OP s legiovlakem

Večer jsem si dal výbornou únikovou hru Nautilus. Mohu jen doporučit.

No a příští týden opět jednáme. Zatím to vypadá, že nás čekají vratky ze Senátu a hodně prvních čtení. Nejspíše bude i opoziční okénko, tedy výjimečný moment, kdy koalice bude hlasovat pro zařazení opozičních tisků na čas, kdy je šance je probrat.

Příspěvek vznikl jako FB post.