Jak pokračuje boj o záchranu internetu v EU?

20. 11. 2019Počátkem září jsem společně s místopředsedou Evropského parlamentu Marcelem Kolajou poslal vládě dopis, ve kterém jsem ji žádal o připojení k polské žalobě k Soudnímu dvoru EU. Tato žaloba žádá zrušení problematických částí článku 17 (dříve 13) tzv. copyright směrnice. Vláda naši žádost odmítla a k žalobě se nepřipojila. Stále je však možnost zasadit se o to, aby negativní dopad na český internet byl co nejmenší. Účastním se proto za Piráty konzultačních skupin Ministerstva kultury k implementaci této směrnice.

O copyright směrnici již bylo napsáno mnoho, proto jen stručně: článek 17 nutí technologické firmy zavádět automatizované filtry, které budou nahrávaný obsah automaticky vyhodnocovat, a tudíž také automaticky mazat. Jsem přesvědčen (stejně jako více než pět milionů lidí podepsaných pod internetovou petici), že toto opatření povede k cenzuře a k omezení svobody projevu na internetu. A je tedy v rozporu s Ústavním pořádkem ČR.

Na nebezpečí této směrnice jsem upozorňoval už před jejím schválením, například v Duelu na Seznam Zprávy. Abychom zabránili jejímu přijetí, spolupracovali jsme na evropské úrovni také s tehdejší pirátskou europoslankyní Julií Reda. Směrnice ale byla nakonec v Evropském parlamentu schválena a následně prošla i přes Radu EU, kde pro její přijetí byla i česká vláda.

V návaznosti na polskou žalobu jsme si nechali zpracovat nezávislou analýzu, která shledává článek 17 v rozporu s Listinou základních práv a svobod a tedy i s Ústavním pořádkem ČR. Vyzvali jsme proto dopisem premiéra, ministra kultury a ministra zahraničí, aby se k polské žalobě ČR připojila. Na naši výzvu odpověděli ministr kultury Lubomír Zaorálek během ústních interpelací a premiér Andrej Babiš písemně. Hlavní argument ministra Zaorálka pro nepřipojení se k žalobě byla skutečnost, že směrnice je kompromis dojednaný na evropské půdě i za účasti Česka. Tato argumentace mě zaujala, protože pan Zaorálek strávil první týdny ve funkci ministra žehlením problémů po svém předchůdci Antonínu Staňkovi. Očekával bych proto, že se i k tomuto selhání svého předchůdce postaví ministr čelem a bude se snažit jej řešit. Psaná odpověď Andreje Babiše byla ještě vágnější a vůbec nereagovala na konkrétní argumenty, které jsme proti směrnici předložili.

Oceňuji nicméně zřízení konzultační skupiny na Ministerstvu kultury k implementaci copyrightové směrnice. V rámci této skupiny se ve spolupráci s nevládními organizacemi budu zasazovat o to, aby dopad směrnice byl co nejméně škodlivý. Zejména aby nedošlo k aplikaci automatizovaných filtrů, které by mohly mazat i zcela legální obsah a vést k cenzuře.

Minulý týden došlo k prvním ústním konzultacím a začalo se článkem 15, tedy tzv. „daní z odkazu“. Ministerstvo nicméně řeklo, že bude do znění směrnice zasahovat jen minimálně, dá se tedy očekávat, že nastane podobná situace jako ve Francii, kde implementace článku 15 skončila pro vydavatele fiaskem. Vydavatelé se snažili prosazovat povinnou kolektivní správu, ale ani ta by nevyřešila jejich základní problém. Google zkrátka nemá zájem platit za náhledy jejich článků a radši je prostě přestane zobrazovat. Za Piráty budu dohlížet na to, aby vliv článku 15 na současný stav byl co nejmenší. A také abychom zabránili možnému posílení dezinformačních webů v důsledku toho, že Google přestane zobrazovat náhledy článků velkých vydavatelství. Proto jsem požadoval, aby se ministerstvo touto otázkou explicitně zabývalo v důvodové zprávě.