Jak se rozvíjí egovernment v ČR

19. 07. 2018Při příležitosti projednávání žádosti o důvěru vlády z minulého týdne jsem ve svém vystoupení na plénu Poslanecké sněmovny shrnul své výhrady k dosavadnímu přístupu české exekutivy k digitalizaci a egovernmentu. Pro přehlednost jsem své výtky zpracoval do následujícího článku, který má čtenáři přiblížit stav egovernmentu v ČR.

Digitalizaci se vláda věnuje ve svém programovém prohlášení v kapitole Digitální Česko. Samotné teze Digitálního Česka jsou velmi pěkné a korelují s programem Pirátů. Praxe Babišova kabinetu je však daleka vytyčených cílů, na což jsem v minulosti již několikrát upozorňoval.

Pravdou je, že rozvoj v oblasti digitalizace se skutečně odehrává. Není to ale zásluhou Babišových vlád (a předtím vlády Sobotkovy), nýbrž Evropské unie. Právě na celoevropské úrovni se řeší témata, jako jsou elektronické identity, ochrana osobních údajů nebo přístupnost webových stránek.

Oproti tomu aktivity Babišovy první vlády v demisi působí spíš jako sabotáž digitalizačního snažení. Pokusím se na následujících příkladech vysvětlit, v čem udělala Babišova vláda chybu.

Zrušení eNeschopenky

Přestože se jedná v zásadě o velmi jednoduché zasílání informací od ošetřujícího lékaře k zaměstnavateli a ČSSZ, vláda zrušila původní termín zavedení eNeschopenky (více informací o odložení v článku iDNES). Původní termín spuštění plánovaný na leden 2019 odložila o dva roky. A to navzdory tomu, že doprovodná infrastruktura pro eNeschopenky (tedy datové schránky) už dávno existuje, není proto důvod vymýšlet žádný nový systém pro odesílání oficiálních dokumentů.

Odložení eSbírky

Na projekt stále odkládané eSbírky se vynakládají miliony korun, ačkoliv kupříkladu Zakonyprolidi.cz jsou zdarma přístupné na internetu. Opět se tedy jedná o značně nehospodárný projekt, který bylo možné koncipovat jinak a lépe. Například bylo možné se zaměřit čistě na publikaci aktuálně platných zákonů a modul jejich historie šlo udělat dodatečně.

Národní elektronický nástroj

Národní elektronický nástroj (NEN) je dnes již naprosto nevyhovující moloch využívající technologie, které už ani jejich autor nepodporuje. Uživatelé NENu si často stěžují na nepřívětivost a složitost systému, který si naopak původně kladl za cíl nepřívětivost a složitost z procesu vyhlašování veřejných zakázek odstranit.

Implementace GDPR

Přechod na GDPR a schválení příslušných doprovodných zákonů měla řešit již Sobotkova vláda. Babišova vláda sice GDPR k projednání předložila, nicméně to už bylo vzhledem k účinnosti nařízení pozdě. Navíc poslanci ANO předkládali pozměňovací návrhy za účelem vykostění nařízení, například na zastropování pokut pro samosprávy na 10 000,- korun (což je třeba v případě hlavního města naprosto směšné). Více informací o GDPR naleznete v samostatném článku.

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb (EET) je velmi emotivní téma. Andrej Babiš o něm mluví jako o úspěšném příkladu egovernmentu. Reálně ale EET představuje pouze buzeraci podnikatelů, přestože celý systém mohl být pojat pozitivně. Mohla v něm být obsažena přidaná hodnota, která by podnikatelům snižovala další administrativní zátěž, ne ji pouze zvyšovala. Dodavatel EET byl navíc vybrán bez soutěže, jedná se tedy o další příklad vendor lock-in. Což je samo o sobě v rozporu s programovým prohlášením vlády.

Portál občana

Zřejmě jediný aspoň částečně pozitivní příklad egovernmentu. Pro jeho další užívání a rozvíjení ale záleží na jednotlivých resortech, aby pro něj uzpůsobily své služby. Resorty jsem proto oficiálně oslovil s dotazy, kdy do portálu své služby připojí.

I přes dosavadní negativní zkušenost ale nehodlám opustit svůj konstruktivní přístup k věci. Jsem přesvědčen, že dobře navržený egovernment a správně digitalizované procesy jsou v zájmu všech, občanů i politiků, poslanců koaličních i opozičních. Budu proto nadále komunikovat s příslušnými úřady a zodpovědnými osobami, abych s rozvojem egovernmentu v ČR pomohl.

Prací ve Sněmovně to ale nekončí. Piráti chtějí ukázat, že digitalizaci lze provádět dobře i levně zároveň. Proto připravíme vlastní sadu otevřených aplikací, které občanům usnadní komunikaci s veřejnou správou a bude možné je použít jako příklady dobré praxe.

Odkazy