Zpráva o transparentnosti říjen 2020 - prosinec 2020

08. 01. 2021Souhrnný report mé činnosti v období říjen až prosinec 2020. Nejčerstvější informace o mých aktivitách naleznete na mých profilech na sociálních sítích a zde na blogu v sekci Otevřenost.

Říjen 2020

Podpora senátních kampaní
Na začátku října vrcholily senátní kampaně. Pirátské a koaliční kandidáty jsem podpořil osobně v terénu i na sociálních sítích. Zúčastnil jsem se také volebních štábů několika našich kandidátů. S celkovým výsledkem senátních voleb jsem spokojen, protože potvrzují trend postupné generační obměny Senátu.

Zákon o Vojenském zpravodajství
Novela zákona o Vojenském zpravodajství byla projednána ve Sněmovně v prvním čtení (ST 800). O změně zákona jsme společně s Frantou Kopřivou dlouhodobě komunikovali se zástupci Vojenského zpravodajství a zároveň také s řadou nezávislých odborníků. V chystaném pozměňovacím návrhu chceme posílit parlamentní kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a nastavit pro ni jasná pravidla.

Projednávání státního závěrečného účtu
Při projednávání závěrečného účtu za rok 2019 jsem upozornil na přetrvávající problémy v oblasti digitalizace, do které stát sice dává stále více a více peněz, ale skutečné výsledky pokulhávají. Nadále se pořizují nové systémy namísto efektivního propojování těch existujících. Nedostatek IT specialistů ve veřejné správě je pak dalším dlouhodobým problémem, který vláda nezvládá řešit.

Upozornění na ohrožení šifrování
Společně s pirátským místopředsedou Evropského parlamentu Marcelem Kolajou jsme upozornili na problematický návrh Evropské komise, který by přikazoval zavádění zadních vrátek (a tedy bezpečnostních děr) do zařízení na trhu. Účelem tohoto návrhu je prolomení šifrované komunikace mezi uživateli, což považujeme za jasný zásah do lidského práva na soukromí.

Upozornění na zásadní selhání vlády v době pandemie
Na svém blogu jsem detailně popsal selhání vlády, která české občany před nástupem podzimní vlny koronavirové pandemie ohrozila zcela vědomě. Navzdory tomu, že vláda měla k dispozici veškerá potřebná data, se zavedením příslušných opatření otálela až do poslední chvíle. K tématu jsem vystoupil i v pořadu 168 hodin na České televizi.

Snaha o vzdálená sněmovní hlasování
Pokusili jsme se prosadit zřízení pracovní skupiny, která by umožnila vzdálené hlasování ve Sněmovně v době nouze, jako je to možné například v Evropském parlamentu. Poslanci ostatních stran ve Sněmovně vznik této skupiny nepodpořili, čímž ukázali, že nejsou schopni o modernizaci procesů uvažovat ani v průběhu nouzového stavu.

Kritika České pošty
Připojil jsem ke kritice počínání České pošty, která kvůli současnému nastavení doručování zásilek a složenek přispívá k ohrožení rizikových skupin v době pandemie. Přestože si velice vážím osobního nasazení jednotlivých zaměstnanců České pošty, praxe bezkontaktního doručení nepomáhá snižovat zdravotní rizika, protože častokrát nutí občana k cestě na poštovní pobočku.

Příprava na vládu
Jako vedoucí resortního týmu Informatika a člen resortního týmu Místní rozvoj jsem se podílel i na přípravě na případné usednutí Pirátů ve vládě po příštích volbách. S tím souviselo i srovnání programu s hnutím STAN v těchto programových oblastech. Podrobnější informace jsou v příslušné části fóra: Informatika, Místní rozvoj

Resortní tým Informatika a krajské expertní týmy
S resortním týmem jsem pokračoval v rozpracovaných tématech a s krajskými expertními týmy pro informatiku jsem řešil metodickou podporu jejich činnosti. Na MHMP jsem s primátorem a jeho týmem věnoval strategii proti vendor lock-in a ve středočeském kraji jsem byl u přípravy programového prohlášení.

Online interpelace
Ve své online interpelaci jsem premiéra Andreje Babiše vyzval k tomu, aby během pandemie jeho vláda zlepšila komunikaci. Důsledné a důkladné informování občanů o probíhající krizi (včetně trpělivého vysvětlování přijatých opatření) je pro její zvládnutí totiž naprosto klíčové. Pod hastagem #onlineinterpelace najdete i další online interpelace od poslanců Pirátů a STAN.

Upozornění na zneužití dotací na cyklostezky
Ohradili jsme se proti zneužití peněz z fondu REACT-EU na sport původně určených na výstavbu cyklostezek, které místo toho vláda chtěla přesunout na šatny pro sportovce. Na Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj nám ministryně následně potvrdila, že tato změna naštěstí nakonec neproběhne.

Prodloužení nouzového stavu
V říjnu poslanecký klub Pirátů hlasoval pro prodloužení nouzového stavu o 14 dní, zároveň jsme vládu vyzvali k přijetí dalších konkrétních opatření. V oblasti digitalizace šlo hlavně o zamezení zbytečných osobních kontaktů možností práce či komunikace s úřady z domova. Podařilo se nám také prosadit využívání datových zpráv soukromým subjektům zdarma. Více v samostatném článku Piráti dali vládě jasné mantinely.

Listopad 2020

Projednávání stavebního zákona
Při projednávání stavebního zákona 5. 11. (ST 1008) nám vláda opět ukázala svou aroganci. Vládní ANO svolalo mimořádnou schůzi Sněmovny, přičemž se v daný den nemohla dostavit ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, která má tento zákon ve své gesci. Své výhrady jsem shrnul ve svém vystoupení na plénu. Problémy spatřuji především v nedostatečném sběru a zpřístupnění dat stavebními úřady, MMR a statistickým úřadem a neaktuálnost stavebních předpisů, které jsou zastaralé a nevhodné pro rozšiřování větších měst, jako je Praha nebo Brno.

Rozhovor o záměru Evropské komise na prolomení šifrování
V rozhovoru Info.cz jsem podrobně popsal hlavní problémy záměru Evropské komise na prolomení šifrované komunikace, na který jsem v říjnu upozornil s Marcelem Kolajou. Prolomení šifrování představuje vážná rizika nejen v oblasti porušování lidského práva na soukromí, jde především o technologické implikace takovéto snahy, které mohou mít rozsáhlé negativní dopady. Obdobné záměry považuji za velmi nebezpečné, protože jsou v přímém rozporu s jednou ze základních pirátských hodnot, tedy s ochranou soukromí.

Pozměňovací návrhy k digitalizačnímu balíčku DEPO
Na Výboru pro veřejnou správu se nám podařilo prosadit jako pozměňovací návrh DEPO možnost použití občanského průkazu namísto řidičského. Díky tomu odpadne nutnost nosit u sebe další zbytečný doklad, protože oprávnění k řízení vozidla si může policie při kontrole snadno ověřit. Výbor podpořil i další naše návrhy jako zveřejňování otevřených dat o dotacích nebo elektronické poskytování sociální krizové pomoci.

Zákon o náhradním výživném
Důležitý zákon o zálohovaném výživném byl schválen Sněmovnou. Tento zákon považuji za velmi důležitý, protože je určen k pomoci rodičům, kteří se ocitli v neřešitelné situaci. Díky tomu se pomoc od státu dostane k dětem, které by neměly mít stížený svůj životní start kvůli špatné finanční situaci jejich rodičů.

Data a pandemie
Koronavirová pandemie poukázala na klíčovou roli, kterou v politickém rozhodování hrají data. Zatímco za běžného fungování je často možné za cenu efektivity data ignorovat, nouzový stav jasně ukázal, jak je politika založená na skutečných datech důležitá. S tím pochopitelně souvisí i jejich odpovídající zveřejňování a zpřístupňování. Více na mém blogu.

Ústavní soud podpořil rizikový sběr dat
Přestože jsou data pro politické rozhodování nesmírně důležitá, je potřeba důrazně dbát na rovnováhu mezi dostupností informací ve veřejném zájmu a ochranou soukromí. Listopadový nález Ústavního soudu zamítl návrh na zrušení kontroverzního Národního zdravotnického informačního systému. Osobně to považuji za nešťastné rozhodnutí, protože sběr dat prováděný v tomto systému (včetně citlivých údajů) je příliš rozsáhlý a nedostatečně odůvodněný.

Daňový balíček
Jednání a hlasování o daňové reformě, která z veřejných peněz ukrojí přibližně 130 - 150 miliard korun ročně, bylo velmi náročné a dlouhé. Na sociálních sítích se hned také rozjela lživá kampaň ohledně závěrečného hlasování Pirátů. Krátké shrnutí, jak to bylo doopravdy:

  1. Parlamentní procedura je daná zákonem. Nejdříve se hlasují pozměňovací návrhy. Pořadí víceméně připraví sněmovní legislativa a hlasováním potvrzuje sněmovna.
  2. Piráti chtějí nižší zdanění práce. Proto chtějí valorizaci slevy na poplatníka. Nejen to. Chceme, aby byla jasně navázána na průměrnou mzdu před 2 lety. Což mi přijde velmi férové. Sleva je dnes daná absolutním číslem a je z doby, kdy měla úplně jinou hodnotu.
  3. Piráti chtějí daň z cenných papírů 15%, vlivem pozměňovacího návrhu poslance A. Babiše se zvedne na 23%. Tento PN se hlasoval až později.
  4. Piráti jsou nespokojeni s celkovým výsledkem (navýšení daně, ohromný propad příjmů státního rozpočtu) a proto v klíčovém hlasování hlasují PROTI.
  5. ODS v klíčovém hlasování o zákonu jako celku hlasuje PRO. Společně s ANO, KSČM a SPD.
  6. Návrh Sněmovně vrací Senát a bude se probírat 22. 12. Piráti se zdrží u senátní verze a budou proti sněmovní verzi.

Další prodloužení nouzového stavu
V listopadu už Piráti další prodloužení nouzového stavu nepodpořili, protože vláda nepředložila žádný plán. Prodloužení nouzového stavu není žádoucí v situaci, kdy ho vláda využívá převážně pro usnadnění svého fungování, ale skutečnou krizi se jí řešit nedaří. Piráti představili svůj plán pro boj s pandemii již na konci dubna.

OpenAlt 2020
Vzhledem k pandemii jsem se tentokrát OpenAltu zúčastnil pouze vzdáleně. Na největší tuzemské konferenci o otevřenosti (nejen software) jsem tentokrát streamoval svou přednášku o Digitalizaci veřejné správy v době pandemie.

Resortní tým INF a spolupráce s KET
Vybrali jsme centrální koordinátorku krajských expertních týmů pro oblast informatiky, kterou se stala Zuzana Böhmová. Vzhledem k úspěchu Pirátů v krajských volbách je tato systematická koordinace zapotřebí, aby jednotlivé týmy mohly účinně spolupracovat. Operativní komunikace probíhá na stranickém Zulipu.

Prosinec 2020

Sněmovna
Hned zkraje měsíce začala 72. schůze, na které se řešilo především 3. čtení rozpočtu. Intenzivně jsem se snažil pevně zařadit ST 756 DEPO, což se nakonec povedlo. Ale na projednávání DEPO nakonec nepřišel gesční ministr Jan Hamáček a tím zabránil projednávání. Je to přitom právě DEPO a úprava egovernment cloudu řeší důležité bezpečnostní otázky a po urychleném schválení volají i bezpečnostní sbory.

Další vyjednávání DEPO
Kromě snahy co nejdříve DEPO projednat ve Sněmovně jsem k tomuto důležitému balíčku digitalizačních zákonů podstoupil také další jednání a schůzky. S CZ.NIC jsem vyjednal pozměňovací návrh v podobě nápravy nerovnosti pravidel u soukromoprávních správců identit v NIA. ZPDS a DEPO jsem také představil a blíže vysvětlit na Výboru pro IT a Smart City Zastupitelsva Hl. města Prahy.

Kritika Katalogu služeb (ZPDS)
Na mém blogu si můžete přečíst rozbor Katalogu služeb, který má dle ZPDS obsahovat soupis veškerých služeb poskytovaných jednotlivými ministerstvy. Jeho první verze se objevila v meziresortním připomínkovém řízení, vykazuje však značné nedostatky.

Eshop na dálniční známky
V článku jsem se ještě jednou vrátil ke kauze eshopu pro nákup dálničních známek, která velmi přesně ukázala, jak Babišova vláda a její ministři přistupují k digitalizaci.

Debata Genderman
Zúčastnil jsem se opět debaty Genderman. Diskutovali jsme o “péči”. O důvodech proč není řádně ohodnocena, občas je až tabuizována. Vymysleli jsme několik nápadů. Já sám bych se rád zkusil věnovat tématu platové nerovnosti (pay gap).

Schůzka k otevřenému hardware
Na schůzce s odborníkem na otevřenost Davidem Heidelbergem jsme probírali situaci na trhu s mobilními zařízeními. Pozitivním přínosem schůzky byla shoda na uspořádání akce OpenHW pivo (po vzoru podobných setkání OpenData pivo).

Kybernetická bezpečnost českých nemocnic
V souvislosti s kybernetickými útoky na české nemocnice jsem kritizoval neuvážený přístup k podpoře nemocnic při jejich snaze nahrazovat zastaralé SW a HW vybavení. Jsou to totiž právě staré a neudržované systémy, které hackerům útoky usnadňují.

Převzetí vedení resortního týmu Místní rozvoj
Vzhledem ke zvolení Ivana Bartoše celostátním lídrem do sněmovních voleb jsem v rámci lepší organizace práce převzal vedení resortního týmu Místní rozvoj a veřejná správa. Jelikož jsem s Ivanem dlouhodobě v resortním týmu a příslušných sněmovních výborech spolupracoval, je toto mé vedení dalšího resortního týmu pouze dočasným řešením po dobu volební kampaně.

Primární volby
Byl jsem nominován na čelní místa kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny 2021. Rozhodl jsem se kandidovat od 3. místa dále, více v mé kandidátské řeči. Odpovědi na dotazy k mé kandidatuře můžete transparentně dohledat na Pirátském fóru.

Další digitalizační témata
Ještě v průběhu listopadu jsem na svém blogu vydal dva články k dalším tématům souvisejícím s digitalizací, k jejich sdílení a bližšímu vysvětlování na sociálních sítích jsem se ale dostal až v prosinci. Prvním je rozbor elektronických podpisů, jejich jednotlivých typů a užití. Druhý článek se zabývá Otevřenými městy a jejich přínosem pro spolupráci obcí za účelem koordinovanější a efektivnější digitalizace.