Otevřená města a jejich přínos

30. 11. 2020Spolek Otevřená města, který sdružuje obce, města a městské části, za svou krátkou existenci prokázal, že spolupráce za účelem kvalitní digitalizace a zlepšení transparentnosti má smysl a je o ni zájem. Velký přínos navíc spočívá v maximálním důrazu na otevřenost poskytovaných řešení.

Politická reforma, které se snažíme postupnou poctivou prací v české společnosti dosáhnout, musí nutně probíhat ve všech patrech české politiky. Nestačí tedy jen být zvolen do Parlamentu nebo zastupitelstva. Otevřený a zodpovědný přístup ke správě věcí veřejných, který jako Piráti prosazujeme, je potřeba podpořit i za pomoci dalších nástrojů přímo v místech, kde je informatizace zapotřebí nejvíce a kde také může nejlépe sloužit občanům.

Na cestě k úspěšné digitalizaci veřejné správy tak významně pomohl i spolek Otevřená města. Ten byl založen za cílem zprůhlednění, zpřehlednění a celkovému zpřístupnění fungování obecních a městských úřadů a uspokojení jejich potřeb v oblasti IT. Spolek funguje jako platforma pro sdílení zkušeností a osvědčených postupů, ale zároveň svým členům prostřednictvím sdílených nákladů nabízí možnost hospodárnějšího pořizování softwarových produktů. Software je Otevřenými městmi vytvářen na míru obcím a nabízen dále jako open source. Tím se předchází dvěma velkým problémům, kterým obce v pozici zákázníků na trhu s informačními technologiemi čelí:

1) nesrozumitelnosti a výsledné nepoužitelnosti software v běžném provozu 2) vendor lock-in kvůli nevýhodným licenčním podmínkám a smlouvám

Právě praktický přístup k řešení běžných starostí, se kterými se obce při digitalizaci procesů potýkají, je hlavní výhodou Otevřených měst. Dlouhodobé a palčivé problémy se lépe řeší společně. Jde zejména o mnohonásobný vývoj či nákup systémů pro ty stejné agendy každou obcí zvlášť, nedostupnost dat a slabou pozici samotných obcí pro vyjednávání s dodavateli. Sdružení obcí zcela přirozeně dosáhne lepších a výhodnějších podmínek než obce, která se snaží celé své IT řešit jen v rámci svého napjatého rozpočtu.

Mezi cíle Otevřených měst patří využívání otevřených dat, sdílení dobré praxe při zveřejňování smluv a rozvoj online participace občanů, stejně jako propagace open source řešení.

Otevřená města vznikla už v roce 2015, formálně byla založena v roce 2016 a já jsem měl čest být u jejich založení (stejně jako jsem v roce 2009 stál u založení Pirátů). Po určitý čas (2018 - 2019) jsem Otevřená města dokonce vedl jako předseda výboru spolku. O činnosti Otevřených měst se pravidelně zmiňuji na sociálních sítích a zde na svém blogu, zejména při příležitosti konání odborných seminářů a konferencí.

Za výrazný úspěch spolku považuji aplikaci pro vizualizaci rozpočtu CityVizor, která byla vytvořena ve spolupráci s Ministerstvem financí a kterou i nadále rozvíjí týmy z Česko.Digital a Operátora ICT. CityVizor zobrazuje rozpočet a jeho čerpání až na úroveň jednotlivých faktur, je tedy užitečným nástrojem nejen pro zvýšení transparentnosti, ale slouží dobře i jako pracovní pomůcka zastupitelům a zaměstnancům úřadů.

CityVizor není jediným úspěšným a užitečným projektem Otevřených měst. Mezi další pozitivní počiny patří například:

  • Dotační software Nástroj pro správu dotačních programů, který původně nechala vyvinout MČ Praha 3. Software umožňuje snadný příjem, zpracování, kontrolu a hodnocení dotačních žádostí, včetně následného zveřejnění informací o dotaci ve formátu otevřených dat. Software byl představen i na OpenAltu 2020.
  • Geografický informační systém Obce velmi častu pracují s geograficky a prostorově vztaženými daty, například pro účely územního plánování či pasportizace. Dlouhodobá poptávka po dostupném GIS editoru tak spěla ke společnému projektu na vytvoření takového otevřeného nástroje.
  • Interoperabilita LibreOffice Na trhu s kancelářskými balíky jasně dominují produkty velkých korporací, které si tak můžou snadno diktovat své podmínky. Otevřená města proto podporují vývoj open source alternativy Libre Office, kterou je možné využívat zcela bezplatně.

Navzdory své krátké existenci, omezeným finančním zdrojům a personálním kapacitám tak Otevřená města dokázala, že můžou členským obcím přinést mnoho výhod a úspor. Mají navíc ohromný potenciál růstu. V současnosti členské obce Otevřených měst zastupují celkem 697 753 obyvatel. Pro srovnání členské obce Svazu měst a obcí ČR zastupují 8 499 200 obyvatel, poptávka po spolupráci samospráv je tedy velká. S rostoucím významem digitalizace a rozšiřováním digitálních služeb se tak můžou naplno projevit i veškeré výhody moderního přístupu Otevřených měst. Jejich opravdový přínos, který tkví právě v důrazu na vývoj otevřených řešení, se navíc projeví až s odstupem času. Já osobně jsem velice rád, že Otevřená města jsou v tomto směru konzistentní a skutečně otevřená.