Interpelace

Písemné a ústní interpelace poslance Ondřeje Profanta. V tabulce je 6 interpelací:

Datum odesláníDatum přijetí odpovědiInterpelacePopisOdpověďPřílohy
26.11.18 21.12.18 Sasko - rozpoznávání osob Sasko - možnost instalace inteligentního kamerového systému na rozpoznávání osob u hranic s Českem a Polskem MZV neshledalo rozpor s pravidly Schengenského prostoru
20.11.18 22.11.18 ÚZSVM - Zámek Veleslavín Zájem ostatních organizačních složek státu anebo jiných státních orgánů, bezúplatný převod Praze ÚZSVM oslovil ostatní organizační složky státu prostřednictvím tzv. nabídky SI a přímo MK a NPÚ [1] [2] [3] [4] [5]
20.11.18 05.12.18 MPSV - Nepotřebnost zámku Veleslavín Proč došlo k rozhodnutí o trvalé nepotřebnosti zámku Veleslavín? Původní návrh přeměny na domov důchodců nebyl realizován, pro MPSV je nepotřebný
25.10.18 25.10.18 Zpochybnění nařízení eIDAS Ústní interpelace - Ministerstvo spravedlnosti ve svém stanovisku zpochybňuje evropské nařízení eIDAS Stanovisko bylo vydáno před účinností zákona o elektronické identifikaci
20.09.18 15.10.18 Data ČHMÚ Zveřejnění dat o počasí jako otevřená data MŽP brání zveřejnění dat
19.07.18 15.08.18 Rozklikávací rozpočet Moderní metody zveřejňování státního rozpočtu MF považuje stávající metody za dostatečné