Digitální revoluce - co nás čeká v příštích letech

24. 09. 2021Legislativa týkající se digitalizace a eGovernmentu doznala v uplynulém období revolučních změn. Byla schválena pětice digitalizačních zákonů, které zcela změnily paradigma eGovernmentu v Česku.

Na konci roku 2019 byly schváleny Zákon o právu na digitální služby, zákon k digitální technické mapě a zákon k bankovním identitám. V roce 2021 pak sněmovna schválila další digitalizační zákon, tzv. DEPO a zákon o elektronizaci zdravotnictví. V roce 2021 byl také zveřejněn a postupně doplňován Katalog služeb, tedy jakýsi seznam všech agend a úkonů veřejné správy a zároveň harmonogram jejich digitalizace. Tyto zákony mají často dělenou účinnost, tedy některá jejich ustanovení jsou již účinná a na jiná si ještě počkáme. Zde je přehled toho, jaká digitalizační opatření již platí a co nás čeká v dalších letech.

Velká část níže popsaných ustanovení se týká Zákona o právu na digitální služby. Ač se tento zákon vztahuje na všechny orgány veřejné moci, obsahuje některé výjimky (§ 14):

 • Územní samosprávný celek při výkonu samostatné působnosti má právo, nikoli povinnost poskytovat digitální služby podle tohoto zákona.
 • Škola a školské zařízení poskytují digitální službu pouze u úkonu, u kterého je poskytnutí v digitální podobě vyznačeno v katalogu služeb.

U velké části agend v přenesené působnosti digitalizaci plánuje patřičné ministerstvo, často prostřednictvím centralizovaného samoobslužného portálu. Obce a kraje jsou tak odpovědné hlavně za digitalizaci činností v samosprávné působnosti, u níchž je však digitalizace podle tohoto zákona pouze dobrovolná.

Detailní rozbor balíčku DEPO, přinesl server #OPENCZEG.

Více k jednotlivým zákonům zde na blogu:


Platné od roku 2021 a dříve

Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby

Zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (DEPO)

Zákon č. 49/2020 Sb. - bankovní identita


Platné od roku 2022

Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby

Zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (DEPO)

Katalog služeb - služby poskytované digitálně

Český statistický úřad

 • Zpřístupnění údajů vedených v Registru ekonomických subjektů přes datovou schránku a Czech POINT (od 1. 2. 2022)

Ministerstvo vnitra

 • Digitální poskytování matričních agend přes datovou schránku či s elektronickým podpisem (od 1. 7. 2022)
  • změna jména a příjmení,
  • zápis do matriční knihy,
  • návrh na určení otcovství,
  • povolení uzavření manželství,…
 • Legalizace přes datovou schránku či s elektronickým podpisem (od 1. 7. 2022)

Ministerstvo zemědělství

 • Některé služby rostlinolékařské péče a podle zákona o hnojivech přes samoobslužný portál či s elektronickým podpisem (od 31. 12. 2022)

Platné od roku 2023

Zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (DEPO)

Zákon č. 47/2020 Sb. - Digitální technická mapa

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon

 • Celý zákon - Zákon č. 283/2021 Sb. (od 1. 7. 2023)
  • portál stavebníka
  • národní geoportál územního plánování
  • evidence stavebních postupů
  • evidence elektronických dokumentací
  • informační systém identifikačního čísla stavby
  • informační systém stavebního řízení

Katalog služeb - služby poskytované digitálně

Český úřad zeměměřický a katastrální

 • Žádosti na poskytování dat a mapových děl přes datovou schránku či s elektronickým podpisem (od 1. 9. 2023)

Ministerstvo dopravy

 • Žádosti týkající se Registru silničních vozidel s elektronickým podpisem (od 1. 9. 2023)

Ministerstvo financí

 • Některé služby z agend spoření, penzijního připojištění, daňových poradců a evidence tržeb přes datovou schránku či s elektronickým podpisem (od 1. 9. 2023)

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Žádosti v agendě sociálního zabezpečení přes datovou schránku či s elektronickým pospisem (od 1. 9. 2023) a přes samoobslužný portál (od 1. 12. 2023)

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Služby v agendě zahraničního obchodu přes samoobslužný portál (od 1. 1. 2023)

Ministerstvo spravedlnosti

 • Výpisy z rejstříků přes datovou schránku či s elektronickým pospisem (od 1. 9. 2023)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Žádosti v oblasti výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních přes datovou schránku či s elektronickým pospisem (od 1. 9. 2023)

Ministerstvo vnitra

 • Žádosti v oblasti archivnictví a spisové služby a datových schránek s elektronickým podpisem (od 1. 9. 2023)
 • Žádosti v oblasti cizinecké agendy datovou schránkou či s elektronickým podpisem (od 1. 9. 2023)

Ministerstvo zdravotnictví

 • Žádosti v některých agendách s elektronickým podpisem (od 1. 9. 2023)

Ministerstvo zemědělství

 • Žádosti a ohlášení dle zákona o zemědělství přes samoobslužný portál (od 1. 1. 2023) a datovou schránku (od 1. 9. 2023)
 • Žádosti v agendě oběhu osiva a sadby přes samoobslužný portál (od 31. 12. 2023)

Platné od roku 2024

Katalog služeb - služby poskytované digitálně

Český telekomunikační úřad

 • služby ve více agendách přes samoobslužný portál (od 1. 7. 2024)

Ministerstvo vnitra

 • Vydání API klíče ke katalogu služeb veřejné správy přes datovou schránku, samoobslužný portál či s elektronickým podpisem (od 1. 1. 2024)

Ministerstvo životního prostředí

 • Služby v agendě nakládání s geneticky modifikovanými organismy přes samoobslužný portál (od 1. 1. 2024)

Platné od roku 2025

Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby

Zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (DEPO)

Katalog služeb - služby poskytované digitálně

Digitálně dostupné budou všechny digitalizovatelné služby. (od 1. 2. 2025).