Akční plán pro boj s vendor lock-inem a rozšíření využití open source ve veřejné správě

20. 05. 2020Dokumentu, vydanému Piráty ve spolupráci s odborníky z Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v minulém roce, se dostalo kladného přijetí. Kromě pozitivních ohlasů ve státní správě a open source komunitě ho jako součást svého programu digitální;Česko vzala na vědomí i Rada vlády pro informační společnost (RVIS). Nyní chystáme jeho aktualizaci.

Akční plán pro boj s vendor lock-inem a rozšíření využití open source ve veřejné správě lze stáhnout zde.

Obsah plánu

První polovina plánu se točí okolo pojmu open source. Vysvětluje postupy a fáze zadávání veřejných zakázek pro projekty s otevřeným kódem - od projektového záměru, přes soutěž, implementaci až po provoz projektu. Dále nabízí způsoby, jak lze kódy mezi sebou sdílet. Následně jsou detailně rozebírány vlastnosti otevřeného softwaru, včetně jeho pozitiv, negativ, finančních aspektů a překážek a mýtů o jeho používání. Součástí jsou i právní analýzy smluv, metodika řešení veřejných zakázek a další doporučení. Zvláštní pozornost je pak věnována využití open source jako prostředku pro předejití proprietárního uzavření k jednomu dodavateli (tzv. vendor lock-in).

V druhé polovině plánu je pak detailně rozebírán právě vendor lock-in. Je to jev, kdy je zadavatel zásadně ovlivněn („svázán“, „uzamčen“) při rozvoji stávajícího řešení nebo pořízení nového řešení, a to na základě svého dřívějšího rozhodnutí. Jde o rozšířený jev - podle průzkumu z roku 2015 se v této situaci ocitá 42 % zadavatelů napříč EU. Jsou zde rozebrány jeho formy i způsoby, jak mu předcházet za pomoci open source software. V dokumentu popisujeme, jak lze pomocí open source systémů zlepšit svou infrastrukturu a ještě ušetřit nemalé finanční prostředky na základě mnoha případů v ČR i zahraničí.

V přílohách plánu jsou obsaženy příklady dobré praxe ve využití open source v české státní správě (např. na Ministerstvu vnitra, v Českém telekomunikačním úřadě, v Kraji Vysočina i v Národní technické knihovně) i jinde (v T-mobilu, francouzském četnictvu či v norské samosprávě).

Související dokumenty a organizace

Problematice open source softwaru a IT zakázek ve veřejné správě se věnují i další dokumenty a organizace. K seznámení s konceptem a výhodami svobodného softwaru slouží příručka Public Money? Public Code!, jejíž český překlad vydal spolek Otevřená města. Veřejné IT zakázky zase rozebírá Příručka řízení státních IT projektů vydaná komunitou Česko.Digital, o které jsme již psali.

Na evropské úrovni se tématu otevřených řešení věnuje Open Source Observatory (OSOR) při Evropské komisi a Free Software Foundation Europe (FSFE).

Budoucnost plánu

Otevřené projekty zůstávají velmi důležitým tématem. Opravdová tržní soutěž je totiž možná jen s open source, jak ukazuje nedávný případ rámcových dohod na MV ČR. Otevřená řešení totiž umožňují dodávat každému technicky schopnému dodavateli. Řešení uzavřená soutěž naopak omezují, neboť rozhoduje spíše licenční a patentová exkluzivita než efektivita dodavatele.

Proto připravuje další již 4. aktualizaci tohoto plánu (minulé verze - v1, v2, v3). V nové verzi půjde zejména o:

  • doplnění příkladů o další instituce, včetně nasazení OS v kritické infrastruktuře
  • aktualizace starších příkladů
  • navázání na nově vzniklé výše jmenované dokumenty a na vznikající Akční plán kybernetické bezpečnosti

Pracujete ve veřejné správě a preferujete ve vaší instituci otevřená řešení? Ozvěte se nám, rádi vás v plánu uvedeme a váš příklad budeme sdílet s ostatními úřady.