Zpráva o transparentnosti říjen 2018 - prosinec 2018

19. 01. 2019Souhrnný report mé činnosti v období říjen až prosinec 2018. Nejčerstvější informace o mých aktivitách naleznete na mých profilech na sociálních sítích a zde na blogu v sekci Transparentnost.

Říjen 2018

Seminář Založení firmy za jeden den

V Poslanecké sněmovně jsem uspořádal seminář k pirátskému návrhu na zjednodušení administrativy při zakládání podnikatelských subjektů. Náš návrh si klade za cíl urychlit zahájení podnikání a snížit náklady s ním spojené. Více informací v tiskové zprávě.

Přednáška na Linux days

Zúčastnil jsem se Linux days konaných 6.-7. října, kde jsem i vystoupil se svou přednáškou o egovernmentu. Více informací o akci na webu.

Konference CIO agenda

V rámci konference CIO agenda jsem vystoupil v panelové diskuze o business continuity, kybernetické bezpečnosti a spolupráci mezi CIO a CEO v organizacích. Více informací v článku.

Rada vlády pro informační společnost

S Ivanem Bartošem jsme se stali stálými hosty Rady vlády pro informační společnost (RVIS). Na jejím zasedání jsem se mimojiné vymezil proti DRM pro knihovny. Probíraly se též benchmarky Digitálního česka, zákon o digitální službě i digitalizace stavebního řízení.

Zákon o právu na digitální službu

Pokračují přípravy zákona o právu na digitální službu. Ten má občanům garantovat možnost komunikovat s úřady elektronicky. Zákon vzniká ve spolupráci s ICT unií. Více informací v tiskové zprávě.

Základní registry 2.0

Vláda schvalovala koncepci základních registrů 2.0. Ta registry posouvá správným směrem, ale měla být schválena již dávno. Více informací v tiskové zprávě.

Kamerové systémy na hranicích s Německem

Společně s Iure a Mikulášem Peksou jsme zkritizovali nasazování šmírovacích dronů v Sasku.

Sněmovna

Sněmovna schválila parametry (1. čtení) státního rozpočtu.

Shrnul jsem svůj názor na hlasování o insolvencích, státní službě a implementaci GDPR. První část finálního hlasování o GDPR pak podrobněji.

Jako poslanec jsem dostal od prezidenta pozvánku na Hrad k oslavám 28. řijna. Na hradní mejdan jsem nešel a sto let republiky jsem oslavil důstojnějším způsobem na slavnostním zahájení Deníku N. Jsem rád, že jsem jako předplatitel podpořil nezávislou žurnalistiku.

Schůzky

Po volbách jsem se zúčastnil několika vyjednávání na magistrátu Prahy, Praze 5, Praze 7 a Praze 8. Což zdokumentovaly média a místní vyjednávácí týmy. Též jsem se zúčastnil programového týmu vedení úřadu a IT v rámci vznikající koalice v ZHMP.

 • 12.10. jsem zašel na pivo s Janem Vojtěchem Binderem (IT P10) a Josefem Listíkem (IT P2) a bavili jsme se o IT v Praze. O tom, jak má vypadat spolupráce MČ a MHMP. Co se povedlo, co je beznadějné, jakou roli hraje OICT.
 • 22.10 jsem se setkal s panem Kořenem ze Suse a bavili jsme se o open source ve veřejné správě. Dohodli jsme se na výměně podkladů.
 • 22.10. jsem se setkal s Bronislavem Patočkou z Rokytnice nad Jizerou. Řešili jsme digitalizaci úřadu jejich velikosti. Představil a doporučil jsem jim spolek Otevřená města.
 • 23.10. jsem se setkal s panem Kretcherem ohledně moderních výzev pro kulturu (eculture), jmenovitě knihovnictví, galerie a muzejnictví.
 • 29.10. jsem se setkal s Ivetou Babulenkovou a Markem Jelenem z Red Hat (čerstvě koupený IBM). Krom akvizice jsme řešili rámcové smlouvy ministerstva vnitra, které silně narušují konkurenční prostředí. Ministerstvo totiž uzavřelo rámcovky se svými oblíbenými dodavateli. Zároveň nedělá nic pro odstraňování jiných byrokratických překážek. Takže např. když soutěžíte virtualizaci, tak máte na výběr jednoduše přes rámcovku VMware, nebo složitě soutěžit cokoliv jiného. Dále jsme řešili egovernment cloud, kde mi předali zkušenosti z Maďarska, kde je na RH technologiích stavěn IAAS veřejný cloud.

Listopad 2018

Účast na OpenAltu

Opět jsem se zúčastnil jedné z největších konferencí o otevřené kultuře OpenAlt, kde jsem vystoupil se svými příspěvky o Egovernmentu v ČR a Otevřených městech.

Soutěž Společně otevíráme data

Minulý rok jsme v soutěži Společně otevíráme data obdrželi cenu za Cityvizor. Letos jsem byl členem poroty pro oblast opensource. Vyhlášení této soutěže je již tradiční akcí, kde se setkává široká opendata komunita.

Resortní tým

V rámci resortního týmu Informatika / Egovernment jsme nabrali pravidelnější tempo a stanovili si konkrétnější cíle.

Velký úspěch v komunálních volbách a post primátora Prahy pro Piráty přinesl potřebu opět řešit i více tamější IT. Úzce spolupracuji s resortním týmem na magistrátu, kde se Zdeňkem Hřibem, Ondrou Kallaschem, Jaromírem Beránkem a dalšími rozplétáme tamější kauzy a hledáme rozumná řešení.

Stejně tak se rozjel systém klubíků, kde jsme klub rozdělili dle našich 4 základních programových témat:

 • Kontrolu moci a mocných
 • Zjednodušení státu pomocí technologií
 • Ochranu občanů před šikanou
 • Obranu svobody

Moje gesce spadá pod Zjednodušení státu pomocí technologií. Scházíme se v užším kolektivu a tím šetříme čas a ten věnujeme lepšímu sladění konkrétních cílů.

Projekt Firma za 1 den je jedna z našich programových priorit. Náš návrh jsme představili na semináři v řijnu. Dále jsem se k tomuto tématu měl schůzku na CzechInvestu. V listopadu jsem se sešel ještě s ministrem spravedlnosti a s gesčním náměstkem z MPO.

Společně s Láďou Koubkem jsme začali intenzivně pracovat na přípravách Akčního plánu pro prevenci vendor lock-inu a podporu open source. V současnosti sbíráme podklady (od institucí, které nasazují opensource, z institucí, které trápí vendor lock-in, i od samotných vendorů). Tento plán Láďa i představil na RVIS.

Sněmovna (listopad)

Interpeloval jsem ministra životního prostředí Miroslava Brabce ohledně zveřejňování dat ČHMÚ.

 • 13.11. Jsem zpravodajem rozšíření registru smluv na ČEZ apod. (ST 50). První čtení této novely proběhlo již 7. 3. Ve výborech pak proběhlo mnoho obstrukcí. 13. 11. konečně došlo i na druhé čtení. Při tom však velmi obstruovala ODS. Nakonec bylo projednávání přerušeno (stále ještě ve druhém čtení). Souhrn od Ivana Bartoše.
 • 14.11. Vláda schválila koncepci Egovernment cloudu. Náš resortní tým ji prošel a sepsali jsme základní připomínky. O těch budeme dále jednat s MVČR i skrze Podvýbor pro egovernment. Další informace naleznete v článcích na mém blogu:
 • 15.11. Piráti a další strany svolali mimořádnou schůzi k platům ústavních činitelů. V současnosti je zákon nastaven tak, že by poskočily o 20 %. Piráti navrhli tento růst zmenšit na kompromisních 9 %. To se podařilo, i když mnoho stran tento sněmovní tisk velmi odkládalo. Návrh je rozumný kompromis, přestože Piráti by klidně byli skromnější. Hlasování zde, výsledek popsaný zde.
 • 23.11. Mimořádná schůze k nedůvěře vládě, kterou vyprovokoval únos Andreje Babiše jr. na Krym. Mé výhrady k vládě jsou stále stejné.

Pod záštitou Výboru pro veřejnou správu se sešla pracovní skupina pro elektronizaci stavebního řízení. MMR a zájmové organizace (svaz projektantů, ICTU) nám představily nějaké návrhy. Diskusi jsem nechtěně hodně strhl k nepřístupnosti technických norem. Obecně se hodně řešila digitální technická mapa.

Prosinec 2018

Zákon o právu na digitální službu (prosinec)

Dále pokračovalo jednání o podobě zákona. Piráti do současného návrhu prosadili dva důležité paragrafy. Paragraf 12, který navíc řeší otevřená data, a 13, který adresuje technologickou neutralitu. Proběhla velká tiskovka se zástupci všech politických stran.

Národní elektronická nástroj

Požádal jsem Ministerstvo pro místní rozvoj o přístup k testovacímu prostředí NEN. Moje motivace je jasná, chci se se systémem podrobněji seznámit i z uživatelského hlediska a připomínkovat zcela konkrétní věci. Bližší informace na mém Facebooku:

Před pár dny se tu hodně šířil skvělý článek od Toma Garcy o systému NEN. Pokud jste ho ještě nečetli, tak to jistě napravte. NEN má hlavně tyto problémy:

a) Zcela zastaralá technologie Silverlight (uživatelsky nepřívětivé, nebezpečné) b) Neuvěřitelně pomalá odezva c) Odrazuje dodavatele d) Špatné UX (což souvisí s a) ) e) Nemožnost integrace

Požádal jsem Ministerstvo pro místní rozvoj o přístup k testovacímu prostředí NEN. Moje motivace je jasná, chci připomínkovat zcela konkrétní věci. Včéra jsem byl zaškolen. A překvapivě mám i dobré zprávy!

1) Od ledna 2019 bude HTML verze pro dodavatele. Výrazně zpřehledňuje práci se šifrováním. Řeší a), c) a zčásti d). 2) Na jaře 2019 bude HTML verze i pro zadavatele (úřady) 3) Na jaře 2019 by se též mělo objevit API, které by umožnilo komunikace s frontendy třetích stran. Samozřejmě, že to nic neříká o kvalitě a rychlosti odezvy API, ale je to krok vpřed. Řeší e).

Teď to chvíli znělo optimisticky. Nicméně nesmíme zapomenout, že

I) Někdo takto špatný systém převzal, u takto velkého systému samozřejmě padá odpovědnost na ministra. II) MMR okamžitě nečinilo kroky k náprávě . III) Systém od začátku nebyl projektován více otevřeně.

A v neposlední řadě je potřeba si dobře zapamatovat, že za tuto hrůzu je zodpovědné TESCO SW a.s.

Datové schránky

Společně s Olgou Richterovou a Lukášem Koláříkem jsme připravili video k Datovým schránkám. Pozastavujeme se nad ohromnou částkou, kterou stát vydává na poštovné. Též se divíme, proč MV nedělá víc pro propagaci Datových schránek.

Schůzka s OKsystem

S Lukášem Kolaříkem jsme se sešli s Vítězslavem Cimlem z OKsystem, který patří mezi hlavní dodavatele MPSV. MPSV je zcela zaseklé na nekvalitě svých systémů, bližší informace v Evidenci kontaktů a schůzek.

Otevírání státního hospodaření

Společně s Mikulášem Ferjenčíkem jsme se vrhli na otevírání a zpřístupňování hospodaření státu. Již minulý rok jsme k rozpočtu předložili doprovodné usnesení. Já jsem na něj v létě navázal interpelací . Na tuto interpelaci jsme navázali řadou schůzek. Sešli jsme se s ministryní, náměstky, řediteli i referenty. MF je však velmi rezistentní. Nicméně drobnými krůčky se posouváme.

Spolupráce s odborem egovernmentu

Ředitel odboru egovernmentu MV Roman Vrba mě požádal, zda bych neoslovil nějaké experty a společně jsme nevymysleli jak sdílet design systém Portálu občana. Více o situaci Michal Bláha.

Game Developers Session

Společně s Ivanem Bartošem a Vítem Šimralem jsme byli 7. 12. na Game Developers Session 2018.

Hodně se tam chtěli inspirovat holanskou Game Garden, což je inkubátor. Čili město / stát třeba mírně dotuje prostory, kde mohou mladí vyvojáři vyvíjet a setkávat se. Díky tomu snáze vzniknou jádra týmů. Jde o to, že počítačová hra je komplexní a v dnešní době je programování jen část práce. Hodně je to o graficích, testerech, storytellerech apod. Což potvrzovali například vývojáři Kingdom Come Deliverance, kteří udajně mají největší nouzi o neprogramátorské pozice.

V Kanadě je například forma podpory, kdy stát platí zdrav. soc. za takovéto pozice (obecně high tech)

Sněmovna (prosinec)

 • 5.12. Došlo k závěrečnému projednání GDPR, bližší informace o jednotlivých pozměňovacích návrzích naleznete na mém Facebooku a blogu:
 • 7.12. Poslanci ANO, SPD a ČSSD oddálili toleranci jednoho promile pro vodáky. Bojujeme dál! Na jaře si chci dát pivo na vodě legálně!
 • 12.12. Senátem prošel návrh na snížení růstu platů politiků, který jsme pomáhali ve Sněmovně prosadit. Návrh Senátem prošel o jediný hlas.
 • 13.12. Proběhlo druhé čtení k církevním restitucím (představení pozměňovacích návrhů). Vláda nepředstavila analýzu, kterou Piráti požadovali. Andrej Babiš tedy opět není jakkoliv schopen prokázat svá dřívější slova o nadhodnocení náhrad.
 • 14.12. Na výboru agentura pro sport. V současné podobě se jedná o trafiku. Poslanci výboru odmítli podpořit pirátské návrhy na zvýšení transparence.
«« Předchozí report (červenec 2018 - září 2018) Další report (leden 2019 - březen 2019) »»