Poslední dějství GDPR

09. 12. 2018Cesta GDPR Sněmovnou snad byla završena ve středu 5. 12. Nařízení je účinné již od 25. května, ale Česká republika stále nemá adaptační zákony, které vyjasňují některé části a zavádí tolik žádané výjimky.

K sněmovním tiskům 138 a 139 se nashromáždilo 54 pozměňovacích návrhů. Většinu z nich jsem již shrnul v předchozím článku. Pojďme si shrnout, co prošlo a co ne.

Ohrožení svobody informací

Vláda ve svém návrhu doprovodných změn zákonů k GDPR (ST 139) chce utajit mnoho informací. Jedná se o vyjmutí následujících věcí z infozákona:

  • Utajit informace o průběhu trestního řízení
  • Utajit porušování závazků vůči EU
  • Utajit činnost GIBS a tajných služeb
  • Utajit informace, které by “mohly ohrozit zájmy ČR v zahraničí”
  • Utajit informace o úřednících pracujících s utajovanými informacemi

Proto jsem obratem navrhl pozměňovací návrh (D2, SD 709) na zrušení těchto omezení a ponechání pouze jediné potřebné věty. Tento návrh však neměl ve Sněmovně podporu. Proto jsem dále připravil návrh (D3, SD 971), který řeší hlavní motivace MVČR k restrikcím v zákoně 106. Avšak tyto restrikce činí výrazně citlivějším způsobem. Vylučuje “bezpečnostní opatření” a “výkon zahraniční služby” z poskytovaných informací. Oba dva pojmy jsou již v legislativě existující a pokrývají šedou zónu mezi vyloženě utajovanými informacemi a informacemi volně šiřitelnými. Ale ani tento návrh nebyl MVČR po chuti. Po několika týdnech vyjednávání s ministerstvem vznikl kompromisní návrh (D4, SD 1075), který je kompromisem mezi návrhem D3 a ministerskou verzí. Díky vyjednávání s ministerstvem jsem k tomuto návrhu dostal kladné stanovisko ministra. Moje odhady se potvrdily i při finálním hlasování. První dva návrhy příliš šancí neměly. Dopadlo to následovně:

Návrh Pro Proti Zdržel se Pro byly tyto strany
D2: Původní 106ka 26 106 52 Piráti, KDU, TOP09
D3: Nové pojmy 37 119 28 Piráti, KDU, TOP09
D4: Kompromisní varianta 146 18 20 Piráti, ANO, ODS, ČSSD, KDU, TOP09, STAN

Je mi líto, že se nepodařilo prosadit návrh D2 nebo D3. Byly lepší. Ale je velkým úspěchem, že varianta D4 měla ohromnou podporu a byla schválena.

Infozákon bez obstrukcí: Informační příkaz

Pirátský návrh se snaží rozřešit reálnou vymahatelnost přístupu k informacím. Dnes je to ve sporných případech tak, že odvolací orgán zruší rozhodnutí o nevydání informace, avšak původní úřad může vymyslet nový zástupný důvod, proč informaci není možné vydat. Takový ping pong mezi úřady pak může trvat velmi dlouho. Setkali jsme se až s desítkami iterací.

Tento problém rozetnul Jakub Michálek návrhem na Informační příkaz (SD 1074), který se rozhodl inspirovat v zahraničí. Pravomoc rozhodnout obdobné spory dává Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ten by měl na starost jak ochranu informací, tak její protipól - zveřejňování informací. Což je logické, jelikož může nejlépe vyvážit tyto protichůdné zájmy. Navíc to obvykle není tak složité, jen si s tím prvoinstanční úřady neumí poradit. Tento návrh se podařilo prosadit.

Snížení internetové plnoletosti na 13 let

Z dalších pozměňovacích návrhů k tisku 138 nás zajímala úprava Tomáše Martínka, který snižoval věkovou hranici pro “internetovou plnoletost” z 15 let (Vláda) na 13 let (minimum co nařízení připouští). Návrh neprošel.

Rozpoznávání obličejů

Policie si do návrhu prosadila plný přístup do databáze fotek z dokladů (občanky, cestovní pasy apod). Tomu jsem se snažil zabránit pozměňovacím návrhem, který dával jen možnost rozpoznávat obličeje (policie by dostala jen markery) a až na základě shody by si policie vyžádala samotnou fotografii. Tento návrh se ve sněmovně nesetkal s pochopením. Návrh neprošel.

Espis

V tomto pozměňovacím návrhu se Jakub Michálek snažil o důslednější vymáhání standardů spisové služby. Ty jsou dnes sice definovány v legislativě, ale některé části jsou dosti ignorovány. Idea je taková, že například EZÚ by certifikoval spisové služby. Návrh neprošel.

Tabulka významnějších pozměňovacích návrhů

  Návrh Tisk Předkladatel Výsledek
AD Výjimka pro vědecký a historický výzkum 138 ÚPV Prošel
AE Novinářská výjimka 138 ÚPV Prošel
C5 Snížení pokuty pro všechny územní samosprávy na 10 000 Kč. 138 ÚPV Neprošel
E Internetová plnoletost snížena na 13 let 138 Tomáš Martínek Neprošel
G Max. pokuta 5000 Kč pro malé obce 138 Věra Kovářová Prošel
I Úplná beztrestnost pro celý veřejný sektor 138 Vít Kaňkovský Neprošel
J ÚOOÚ jako úřad odpovědný za právo na informace 138 Jakub Michálek Prošel
D1 Sdílet s policií se nebude databáze fotek, ale pouze markery nutné ke strojovému posouzení. 139 Ondřej Profant Neprošel
D2 Původní 106ka 139 Ondřej Profant Neprošel
D3 106ka s novými pojmy 139 Ondřej Profant Neprošel
D4 Kompromisní návrh u 106ky 139 Ondřej Profant Prošel
H1-H3 Espis 139 Jakub Michálek Neprošel

Všech 54 pozměňovacích návrhů.

Ohlasy v mediích: ČT, ČRO.

Senát zavedl vrchnostenský přístup

Akktualizace: Ve sněmovně se podařilo zabránit pozměňovacímu návrhu pod písmenem I poslance V. Kaňkovského (KDU-ČSL), který zaváděl úplnou beztrestnost pro celý veřejný sektor. Avšak obdobný návrh předložil i senátor Jaroslav Větrovský (zvolen za ANO) na hospodářském výboru senátu. Na plénu senátu se jednalo o 12. hlasování. PRO bylo 55 ze 74 přítomných senátorů. Následně se návrh vrátil do sněmovny, kde se o něm hlasovalo na 27 schůzi jako 212. hlasování. PRO bylo ANO, ODS, ČSSD, KDU-ČSL, STAN.