Zpráva o transparentnosti duben 2018 - červen 2018

21. 07. 2018Souhrnný přehled mé činnosti v období duben až červen 2018. Nejčerstvější informace o mých aktivitách naleznete na mých profilech na sociálních sítích a zde na blogu v sekci Transparentnost.

Duben 2018

Konference ISSS

Na začátku dubna jsem se s dalšími Piráty zúčastnil konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS). Akce je pojatá jako odborná konference pro oblast informatiky. Výborné byly přednášky od ministerstva vnitra, jsem také rád, že na konferenci bylo dost příležitostí k prezentování užitečnosti otevřených dat. Smutné naopak byly prezentace dodavatelských firem, které naopak mnohdy připomněly, co je na současném pojetí IT ve státní správě problém.

Více informací si můžete přečíst v příspěvcích na Facebooku a v tiskové zprávě:

Křest a osvobození knihy

13.4. jsem se stal kmotrem nové sci-fi knížky s názvem Čas budoucí. Knížka pojednává o vývoji umělé inteligence a jeho dopadu na lidskou společnost. Unikátností knihy je to, že její autor ji uvolnil pro volné šíření pod otevřenou licencí. Knihu k bezplatnému stažení a více informací o pirátském projektu Osvobození knih naleznete na pirátské wiki.

Schůzka odborné skupiny pro kyberbezpečnost

Zúčastnil jsem se schůzky nové odborné skupiny Pirátů pro kyberbezpečnost. Tato odborná skupina, která je tvořena poslanci Pirátů, odborníky na kybernetickou bezpečnost a právníky se specializací na digitální práva, má fungovat jako poradní těleso pro vytváření racionální bezpečnostní politiky. První materiál, který jsme na schůzi skupiny probírali, se týkal novely zákona o vojenském zpravodajství. V rámci posouzení materiálu jsme dospěli k závěru, že situace není tak kritická jako u předchozích úprav zákona, největší riziko hrozí ale v souvislosti s možnými paranoidními tendencemi v podobě pozměňovacích návrhů od některých poslanců. Mezi další témata schůzky patřilo i probírání rámce koncepce informační bezpečnosti ČR. Další informace o rizicích extenzivních úprav zákona o vojenském zpravodajství naleznete na webu Přichází rozvědka.

Schůzka odborné skupiny pro egovernment

Další odborná skupina, které jsem členem, se sešla 16. 4. a věnovala se problematice efektivního egovernmentu. Určili jsme si priority:

  • Robustní egov, ale bez uživatelů - čili zapojování uživatelů
  • Platy ve veřejném sektoru u kvalifikovaných pozic
  • O dobrých projektech není slyšet
  • Elektronická komunikace není doopravdy elektronická (není aplikován digital first)
  • Neexistuje rozumná práce s daty, veřejná správa mnohdy data sbírá, ale nevyužívá

Dále jsme se shodli na tom, že dřív (v době ministrování Ivana Langera) hnala digitalizaci touha po velkých IT zakázkách. Jenže od té doby se IT etablovalo a je jednodušší dodávat údržbu než být inovativní a progresivní. Např. Datové schránky byly ohromný posun, avšak od doby spuštění se nezměnily.

Další informace o skupině včetně možnosti zapojení naleznete na stránkách týmu.

Výjezdní zasedání Komise pro kontrolu činnosti NÚKIB

24.4. jsem se účastnil výjezdního zasedání Stále komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Při návštěvě úřadu jsem se seznamoval s jeho činností a zaměstnanci.

Diskuze k využití mikro dat

Přijal jsem pozvání do panelové diskuze Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA), která byla pořádána ve spolupráci s Akademií věd. Tématem prezentací a následné diskuze bylo využití mikro dat ve veřejném sektoru. Více se podrobností se dočtete v mém článku.

Cityvizor: Příklad dobré digitalizační praxe

Jako člen řídícího výboru spolku Otevřená města s radostí sleduji, jak se rozšiřuje naše aplikace pro sledování rozpočtu Cityvizor. Nejnověji ji začaly využívat Praha 7 a Úvaly. Zdrojové kódy Cityvizoru jsou volně dostupné pod licencí GNU GPL v3, takže ji může kdokoliv využívat i upravovat bez dalších nákladů. Domnívám se, že podobné aplikace a řešení jsou tím správným příkladem dobré praxe pro digitalizaci veřejných služeb, nikoliv předražené a uzavřené produkty. Více si o Cityvizoru můžete přečíst přímo na stránkách projektu.

Činnost Podvýboru pro egovernment

Podvýbor pro egovernment se měl v dubnu původně sejít dvakrát. Poprvé jsme se sešli k pirátské novele registru smluv. Z řad poslanců ANO a SPD ale nebyl zájem novelu projednat, a tak jsme ji odložili. Příběh má ale šťastný konec, jelikož náš návrh byl následně v květnu doporučen Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Druhá schůzka podvýboru měla být k současnému stavu egov v ČR, avšak hosté (V. Dzurilla i P. Kuchař) nám odřekli účast kvůli RVIS. Toto jednání tak proběhlo až na začátku května.

Sněmovna Duben

Jak jsem u jednotlivých sněmovních tisků v dubnu hlasoval můžete zjistit přímo na stránkách Sněmovny.

Nejvíce jsem se věnoval tisku číslo 138, což je vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů, který navazuje na obecné nařízení EU (GDPR). Návrh zákona byl po prvním čtení přikázán k projednání výborům. Piráti chtějí zabránit tomu, aby se zákon stal záminkou k omezení práva na svobodný přístup k informacím. Budeme také usilovat o zachování hranice “internetové plnoletosti” na 13 let, tedy nejnižší možnou dle GDPR.

Za povšimnutí také stojí, jak se ANO a SPD postavily k návrhu na změnu zákona o směnárenské činnosti, kdy zablokovaly navrhovaný mechanismus zákaznické ochrany.

Provoz

V rámci stranického provozu jsem se jako člen hodnotící komise účastnil výběrových řízení na nové sídlo strany (kde budu mít i svou kontaktní kancelář) a nové zaměstnance technického odboru.

Květen 2018

V květnu jsem se musel potýkat s dvoutýdenní nemocí, přesto jsem se snažil zodpovědně připravovat na projednání sněmovních tisků na schůzi pléna.

Implementace GDPR

Podílel jsem se na vyjednávání s Ministerstvem vnitra ohledně promítnutí GDPR do českého právního řádu. Přestože vláda nebyla schopna zařídit projednání prováděcího zákona o zpracování osobních údajů s dostatečným časovým předstihem, připravili Piráti alespoň pozměňovací návrh k internetové samostatnosti. Dostatek informací a možnost svobodné volby vede k rozvoji kritického myšlení. Používání internetu tomu napomáhá, proto navrhujeme nejnižší možnou hranici, tj. od 13 let.

Více se o pirátských aktivitách ohledně GDPR dočtete na facebooku (další) a mém blogu.

U GDPR je třeba si uvědomit, že se jedná o posílení práv jednotlivců proti neoprávněnému zpracování osobních údajů. Jak hezky shrnuto v následujícím infovideu od EU parlamentu. Nejedná se tedy o euronesmyl, nýbrž o posílení moderních práv v digitálním prostředí. Navíc velká část povinností byla již zákonem vyžadována.

Pirátský návrh na rozšíření registru smluv na VVSRR

Jako zpravodaj jsem pomohl ke schválení pirátského návrhu na zrušení výjimek v registru smluv. Sněmovní Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční výbor schválil náš návrh, který by měl odstranit nekoncepčnost výjimek v zákoně. Další informace v tiskové zprávě.

Otevřená data ve zdravotnictví?

V zimě jsem interpeloval Ministerstvo zdravotnictví ve věci jimi poskytovaných open dat. Dle posledního veřejného vyjádření ministerstva se zdá, že se podařilo dosáhnout určitého pokroku.

Omluva za nepravdivé tvrzení

I když se snažím si své informace ověřovat, může se mi přihodit, že se ve svých vyjádřeních někdy zmýlím. Stalo se to i při mém projevu na schůzi Sněmovny 10. 1. 2018, kde jsem uvedl několik nepřesných informací. Protože jsem příznivcem toho, že politik by se měl omluvit, pokud se ukáže, že se jeho výroky nezakládají na pravdě, za svůj omyl jsem se omluvil. Má omluva je i s vysvětlením veřejně dostupná na facebooku.

Konference CACIO

Zúčastnil jsem se konference pořádané Českou asociací manažerů informačních technologií, která byla zaměřena na používání open source technologií. Během konference zazněly pozitivní příklady využití open source ve veřejné správě. Doufám, že tyto příklady poslouží jako inspirace dalším státním organizacím a místním samosprávám. Více se můžete dočíst na mém blogu.

Seminář o egovernmentu

S Ivanem Bartošem jsme se zúčastnili semináře o egovernmentu v Jihlavě. Hlavními tématy akce pořádané Radou vlády pro informační společnost spolu s Komisí IT při Asociaci krajů ČR byly projekty Digitální Česko, eIdentita nebo připravovaný Portál občana. Tedy projekty, které mě jako předsedu sněmovního Podvýboru pro egovernment velmi zajímají. Další informace v tiskové zprávě.

Hackathon Kóduj pro Česko

Jako člen odborné poroty jsem se zúčastnil hackathonu Kóduj pro Česko. Již pátý ročník hackathonu pořádaného Fondem Otakara Motejla a Nadací OSF měl podpořit proces otevírání dat v městech a obcích. Další informace v tiskové zprávě.

Sněmovna květen

Jsem sněmovním zpravodajem tisku ST 170 zákon o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací implementující směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, více v samostatném vlákně a ve videu z prvního čtení.

Jedním z kontroverzních témat na 13. schůzi sněmovního pléna byla novela zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Já osobně jsem hlasoval pro povolení kuřáren bez obsluhy, avšak nechci, aby se kouření vrátilo všude a obtěžovalo personál.

Z dalších zajímavých hlasování se hlasovalo např. o zálohovaném výživném a náhradním výživném - byl jsem pro projednání (proti zamítnutí).

Podvýbor pro egovernment

Měli jsme 3. schůzi podvýboru (11. 5.) pro egov, kde jsme měli prezentaci vládního zmocněnce pro digitalizaci ohledně plánu Digitální česko. A hlavního architekta egov z MVČR Petra Kuchaře, který nám představil koncepci současných řešení (datové schránky, základní registry, czechpoint, eidas, …). Vedla se živá diskuse hlavně o nástupu nových elektronických občanek od 1. 7., Tomáš Martínek k tomu vydal tiskovou zprávu.

Červen

Snídaně s poslancem

7.6. jsem se uspořádal další snídani s poslancem, což je otevřený formát setkání, při kterém se scházím s občany. O snídani a dalších možnostech, jak mě můžete kontaktovat, se můžete více dočíst v článku.

Fedora release party

Jako nadšený uživatel této linuxové distribuce jsem se zúčastnil další Fedora release party. Na této akci jsem měl krátkou přednášku o egovernmentu a používání Linuxu v Poslanecké sněmovně.

GDPR: cesta sněmovnou

Na začátku měsíce Výbor pro veřejnou správu (VVSRR) zamítl pozměňovací návrhy Pirátů k GDPR. Naše návrhy se vztahovaly ke stanovení hranice “Internetové plnoletosti” již od 13 let a zachování infozákona v současné podobě. Na zasedání Ústavněprávního výboru jsme představili ještě pozměňovací návrh týkající se technologií pro rozpoznávání obličejů. I tento návrh byl však zamítnut. Další podrobnosti v článku.

Podvýbor pro egov schválil usnesení k technickým normám

22.6. jsme na Podvýboru pro egovernment probírali ST 170 - zákon o přístupnosti webových stránek (link na forum). Některé moje pozměňovací návrhy prošly, bohužel prošel i návrh Václava Klause, který vyřazuje školy. Výsledné usnesení výboru.

Nicméně podvýbor i výbor schválily tento návrh doprovodného usnesení:

Poslanecká sněmovna ČR žádá vládu České republiky, aby podnikla nezbytné kroky k zajištění veřejné dostupnosti všech technických norem, pro uplatnění principu rovnosti před zákonem a dostupnosti práva.

Členská schůze Otevřených měst

28.6. jsem se na členské schůzi Otevřených měst stal předsedou výboru tohoto spolku. Otevřená města jsou sdružením obcí, které se snaží poskytovat svým členským obcím podporu při realizaci jejich projektů digitalizace a transparence. Více se o Otevřených městech můžete dočíst na jejich webu.

Sněmovna červen

Sněmovna zamítla zúžení EET pouze na plátce DPH. Já jsem hlasoval pro. Piráti následně obdobný návrhl předložili znovu.

Proběhlo také hlasování o prověrce pro hradního kancléře, Piráti hlasovali pro. Hlasování krásně ukázalo, které strany se přihlásily k bezpodmínečně věrnosti k Miloši Zemanovi. Hlasovalo se o zamítnutí, čili jsem hlasoval proti zamítnutí.

Zajímavá situace nastala při schvalování fiskální paktu. Ten stanovuje rámec pro rozpočtovou kázeň a koordinaci hospodářských politik členských států EU. ODS společně s SPD tak bojovala proti zastropování dluhu pod záminkou odporu proti euru. Přestože fiskální pakt samotný s přijetím eura nijak nesouvisí.

Hlasovali jsme proti zamítnutí tolerance alkoholu u vodáků, návrh prošel prvním čtením.

«« Předchozí report (leden 2018 - březen 2018) Další report (červenec 2018 - září 2018) »»