Zpráva o transparentnosti leden 2021 - březen 2021

12. 04. 2021Souhrnný report mé činnosti v období leden až březen 2021. Nejčerstvější informace o mých aktivitách naleznete na mých profilech na sociálních sítích a zde na blogu v sekci Otevřenost.

Leden

Centrální rezervační systém očkování
Podrobně jsem rozebral selhání rezervačního systému očkování. Spuštění systému doprovázela řada organizačních, technických a dalších pochybení. Registrační formulář navíc předával marketingové údaje společností Google a Facebook. Takové propojení je v případě citlivých zdravotních údajů velmi rizikové.

Výpadek systému COVID Najemné a COVID Gastro
Systém pro posílání žádostí o podporu v programech COVID Nájemné a COVID Gastro ve správě Ministerstva průmyslu a obchodu se už od svého spuštění potýkal s problémy. V průběhu ledna ho potkal ale úplný výpadek, který ministerstvo zdůvodnilo “vyhořením serveru”. Podobné selhání by nemělo být přípustné, proto jsem v této věci napsal ministru Havlíčkovi dopis s žádostí o vysvětlení.

Primární volby
V primárních volbách mého domovského krajského sdružení jsem byl zvolen na 3. místo pirátské kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny. Velice si vážím široké podpory, kterou mi pražští Piráti vyjádřili. Za tento výsledek jsem vděčný především svému týmu nejbližších spolupracovníků, bez kterých by to nešlo.

Chciidentitu a Design systém GOV
Vždycky jsem rád, když se státu v oblasti egovernmentu něco povede. Nový portál chciidentitu.gov.cz je praktickým rozcestníkem pro zřízení online identity pro komunikaci se státem. A dalším užitečným počinem je také Design systém GOV, na kterém jsou dostupné doporučené UX prvky pro státní weby.

Kritika formalistního přístupu k veřejným zakázkám
K vyloučení firmy ze zádavacího řízení by mělo docházet jen v odůvodněných případech. Ne z naprosto zbytečných příčin, jako tomu bylo v případě zakázky Ministerstva dopravy, které vyřadilo nabídku z důvodu nezaokrouhlení ceny. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže naštěstí ministerstvu udělil pokutu a jasně ukázal, že takový přístup vůči dodavatelům není vhodný.

Ceny Genderman 2020
Přestože jsem v cenách Genderman roku 2020 se svou nominací neuspěl, mám velkou radost, že můj kolega František Kopřiva získal první místo a s ním i titul Genderman roku. Jsem rád, že jako Piráti ve svém boji za rovné příležitosti žen a mužů nepolevujeme a vytrvale se snažíme prosazovat férový přístup ve společnosti.

Zobrazování grafů ve sněmovních materiálech
Drobného vítězství se mi podařilo dosáhnout v zobrazování dat poskytovaných Sněmovnou. Na mou žádost byly odstraněny 3D grafy z výroční zprávy, nové 2D zobrazení je daleko přehlednější.

Odmítnutí nouzového stavu
Na mém blogu si můžete přečíst důvody, proč jsem v lednu odmítl další prodloužení nouzového stavu. Není možné nechávat vládě volnou ruku, když boj s pandemií viditelně nezvládá. V článku naleznete také shrnutí informací k různým návrhům, které k nouzovému stavu byly předloženy, a přehled předchozího prodlužování.

Koaliční expertní týmy
Začalo se pracovat na společném koaličním programu. Jako vedoucí 2 RT samozřejmě práci koordinuji za oba resorty. Společný program připravují ETK - expertní týmy koalice. Já za Piráty vedu ETK Veřejná správa a egovernment. Mým protějškem za STAN je Viktor Vojtko. Druhá přislušná ETK je Místní rozvoj, který za Piráty vede Matouš Vanča. V co největší možné míře vycházíme z již hotového pirátského programu.

Únor 2021

Snaha o řešení koranavirové krize
Přes opakovaná manažerská, organizační a další selhání premiéra Babiše a jeho ministrů se z opozice snažíme podávat smysluplné návrhy pro řešení koronakrize. Babišova vláda ale zarputile odmítá jakékoliv jednání s opozicí, zároveň ale také často ignoruje i rady svých vlastních odborníků. Ve spolupráci s koaličním partnerem STAN jsme proto za přispění analytiků a expertů připravili plán cesty ven z koronakrize. Další informace k pandemii si můžete přečíst na Facebooku:

Sněmovna
Kromě řešení koronavirové krize ale samozřejmě probíhá i běžná sněmovní činnost. Sněmovna měla v únoru několik schůzí (jak řádné, tak mimořádné), kterých jsem se zpravidla osobně účastnil. Také jsem se účastnil jednání dalších orgánů, kterých jsem členem, tedy například Stálé komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Bližší podrobnosti naleznete v mém veřejném kalendáři.

Online konference k vizi resortu spravedlnosti
Zúčastnil jsem se online konference k vizi resortu spravedlnosti pořádanou pirátským resortním týmem Spravedlnost pod záštitou poslance Jakuba Michálka. Na konferenci jsem vystoupil se svým příspěvkem k digitalizaci justice a jejích procesů. K dispozici je záznam.

Schůzka s ředitelem ÚOHS
Společně s pirátskou senátorkou Adélou Šípovou jsme se setkali s novým ředitelem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petrem Mlsnou. Hovořili jsme především o problematice veřejných zakázek, protože za minulého vedení úřadu byla jeho rozhodnutí častokrát dost nejasná a nepředvídatelná, zároveň se kladl příliš velký důraz na formalistní postupy. Z prvních kroků pana ředitele mám zatím dobrý pocit, ale činnost úřadu a jeho rozhodnutí budu i nadále pečlivě sledovat.

Kritika současné podoby katalogu služeb
Vládě se stále nedaří postupovat v digitalizaci. Ani nepodruhé totiž nezvládla dostatečně aktualizovat katalog služeb, se kterým počítá zákon o právu na digitální služby. Kvůli váhání vlády a zdržování jednotlivých ministerstev se proto digitalizace mnoha agend odkládá (to se týká například vydání dokladů bez čekání nebo procesů stavebního práva). Příprava katalogu navíc ukázala na resortní chaos, kdy část ministerstev ani pořádně neví, jaké agendy mají mít v kompetenci.

Zákon o Vojenském zpravodajství
V návrhu zákona o Vojenském zpravodajství se nám podařilo dosáhnout důležitých změn, bez kterých by v ČR došlo k vážnému ohrožení soukromí na internetu a nepřiměřeným postihům pro poskytovatele internetového připojení. Nepodařilo se nám ale prosadit potřebné posílení parlamentního dohledu, který je pro kontrolu zpravodajských služeb podstatný.

Virtuální vzdělávací pořad
S dobrovolníky ze strany i mimo ni jsem připravil projekt vzdělávacího pořadu na YouTube, je ve stylu 3D animace, včetně mě samotného. Vystupuji tedy jako virtuální avatar v kyberprostoru, kde se snažím svým divákům přiblížit některé výzvy a problémy, kterým v digitální době čelíme. Chystám také různé užitečné videonávody a v plánu mám i streamovat na Twitchi.

Veřejný profil na FB
Až dosud jsem na Facebooku komunikoval přes svůj osobní účet. To má ale své limity, proto jsem si zřídil i veřejný profil, abych byl více přístupný případným otázkám a podnětům, ať už se budou týkat pirátské politiky, mých odborných témat nebo mě samotného.

Březen

Sněmovna
Kromě řádných schůzí běžného cyklu Sněmovny proběhlo v březnu i několik mimořádných schůzí, převážně k řešení COVIDové pandemie. Současný stav je velmi náročný na systematickou přípravu, zároveň se stále projevuje chaotický přístup vlády při projednávání jejích návrhů.

Kritika absurdních opatření
Dalším z absurdních protiepidemických opatření Babišovy vlády byl zákaz cestování mezi okresy. Tento zákaz jsem kritizoval i kvůli častému požadavku policie na tištěnou podobu písemného odůvodnění cesty mezi okresy.

Národní plán obnovy
Vládní přípravy plánu na čerpání 180 miliard Kč z unijních fondů probíhaly za zavřenými dveřmi. Oddalování zveřejnění plánu se může ale záporně projevit na schopnosti čerpat investiční prostředky EU dostatečně efektivně a účelně. Svolali jsme proto k Národnímu plánu obnovy mimořádnou schůzi Sněmovny.

Účast na zasedání RVIS
Zúčastnil jsem se mimořádného zasedání Rady vlády pro informační společnost, na které byly představeny kapitoly k digitalizaci. V rámci zasedání ale nebylo možné předložené návrhy dostatečně připomínkovat, takže se o to pokusím aspoň dodatečně.

Schválení DEPO
Sněmovna schválila klíčový digitalizační balíček DEPO (další elektronizace postupů orgánů veřejné moci). Díky němu se více zpřístupní portálová řešení ověřené elektronické identity a dojde k dalšímu snižování nepotřebné byrokracie (například při zřizování datové schránky nebo zrušení povinnosti nošení řidičského průkazu). Důležitou součástí DEPO je také regulatorika cloudových služeb. Tento legislativní balíček jsem také podrobněji představil na setkání pirátských krajských expertních týmů pro IT.

Kritika nefunkčního online Sčítání
Spuštění online formuláře pro Sčítání lidí, domů a bytů bylo doprovázeno selháním a následnou nedostupností. Příčinou byla zřejmě nedostatečně otestována komponenta “našeptávače adres”. Sčítání.cz tak znovu ukázalo dlouhodobé a často opakované nedostatky, které se pojí se státními IT projekty. V tomto konkrétním případě se jedná především o problém na straně dodavatele, takže ČSÚ by měl vymáhat náhradu škodu.

Privilegium pro Hrad jako návrh ministra Hamáčka
Se skupinou dalších poslanců jsme po konzultacích s Ministerstvem vnitra připravili změny infozákona, které mají veřejnosti zajistit její právo na informace. Přesto Jan Hamáčka (ČSSD) předložil poslanecký návrh, kterým by Kancelář prezidenta republiky získala výjimku ze zákona na svobodný přístup k informacím. Novým návrhem by se Kancelář stala sama sobě odvolacím místem, přestože takový zvláštní režim nedává v případě žádostí o zveřejnění informací vůbec smysl.

Propagace používání USB klíčů
Časté úniky osobních informací, hesel a dalších dat by měl vést uživatele k větší míře obezřetnosti na internetu. Důležitá je především ochrana jeho elektronické identity, přes kterou se útočníci mohou dostat k mnoha citlivým údajům nebo finančním prostředkům napadeného. Na svém blogu jsem proto vydal článek o bezpečnostních USB klíčích, které jsou účinnou obranou i proti sofistikovanějším typům útoků.