Proč jsem nepodpořil prodloužení nouzového stavu?

24. 01. 2021Pandemická situace je i nadále velmi vážná. Stejně tak je ale zřejmé, že vláda řízení pandemie nezvládá. Ať už jde o pomoc podnikatelům, testování rizikových skupin, trasování kontaktů nebo nejnověji o koordinaci očkování.

Pirátská stran má již od jara jasnou vizi řešení epidemie. Opírá se o tyto zásady:

  • nouzový stav nahradit speciální právní úpravou, která bude na míru epidemii. Nouzový stav je pro extrémní situace, nikoliv pro to, aby v něm občané žili celý rok. Speciální úprava by více řešila pro epidmii důležité věci (nošení ochraných pomůcek) a méne by omezovala svobody občanů
  • každé opatření musí být zcela jasně odůvodněno
  • opatření musí být co nejvíce konsenzuální. Ideálně tedy projednaná s opozicí.
  • opatření musí být profesionálně připravena a přehledná
  • očkování musí dodržet 3D: dobrovolnost, důvěra, dostupnost
  • zvláštní péče musí být věnována vzdělávání. Chápeme, že klasická výuka může být nebezpečná, avšak vláda za rok neudělal nic pro to, abychom se přiblížili jakémukoliv udržitelnému modelu. Ať už se jedná o kvalitní podporu vzdálené výuky, rotační výuku, omezenou prezenční výuku apod.
  • zasaženým skupinám obyvatel musí být poskytnuta podpora. Ne vždy se musí jednat o přímou finanční. Největším problémem v podpoře obyvatel je, že vláda nejedná s občany férově. Již na konci října bylo jasné, že situace je extrémně vážná a že se nespraví do pár týdnů. Avšak vláda to raději popírala.

Vláda však činí pravý opak. A to i přesto, že sněmovna nastavila vládě jasné mantinely. S Piráty jsme proto podmínili naše hlasování souhlasem sněmovny s doprovodným usnesením. To mělo vládu nasměrovat správným směrem, abychom se co nejdříve vrátili do normálu. Vládní poslanci ale všechny naše návrhy, včetně těch předjednaných, odmítli. Z tohoto důvodu jsme o prodloužení nouzového stavu do 14. února 2021 (mimochodem šlo o návrh KSČM) hlasovali PROTI.

Pokud by tento návrh neprošel, byli jsme připraveni podpořit prodloužení do 5. února. V žádném případě není pravda, že bychom chtěli nouzový stav úplně zrušit. To by byl hazard s životy obyvatel. Pouze jsme opět plnili roli konstruktivní opozice a snažili se navést vládu správným směrem, tak aby učinila současnou situaci snesitelnou. Namísto toho vláda dělá z občanů rukojmí a nedělá nic pro návrat jejich životů k normálu.

Usnesení, kterým jsme hlasování podmínili, mělo zahrnovat rozšíření kompenzací a nediskriminační podpory pro živnostníky a zlepšení přístupu finanční správy k žadatelům, podporu práce z domova a pravidelného testování ve firmách a dočasné zvýšení podpory nemocenské u osob v karanténě a izolaci na 80 %. Součástí usnesení byly také opakované požadavky na zveřejňování dat o průběhu očkování a vyjasnění kritérií podle nichž se budou očkovat skupiny obyvatel.

</tr> </tr>
Přehled hlasování poslanecké sněmovny na 80. schůzi poslanecké sněmovny.
?OblastUsneseníPředkladatel
✖️ Podnikatelé Poslanecká sněmovna 1. vyzývá k rozšíření vládních kompenzací pro podnikatele v přímo i nepřímo zasažených sektorech, které poskytnou podnikatelům dostatečnou, rychlou a nediskriminační podporu, především k úhradě fixních nákladů (např. hypoteční úvěry, úvěry na vybavení a stroje, náklady na energie a další) analogicky k programu COVID - Nájemné do 21 dnů od schválení tohoto usnesení, a to i zpětně od vyhlášení nouzového stavu, Protinávrh ODS
✖️ Poslanecká sněmovna 1. vyzývá k rozšíření vládních kompenzací pro podnikatele v přímo i nepřímo zasažených sektorech, které poskytnou podnikatelům dostatečnou, rychlou a nediskriminační podporu, především k úhradě fixních nákladů (např. hypoteční úvěry, úvěry na vybavení a stroje, náklady na energie a další) analogicky k programu COVID-nájemné do 21 dnů od schválení tohoto usnesení, Piráti
✖️ Poslanecká sněmovna 2. žádá vládu o podporu proklientského a vstřícného přístupu finanční správy a dalších institucí ke všem žadatelům, Piráti
✖️ Homeoffice Poslanecká sněmovna 3. vyzývá vládu, aby do 15 dnů od schválení tohoto usnesení
a) podpořila maximální využívání práce z domova v soukromém i veřejném sektoru,
b) podpořila pravidelné testování zaměstnanců ve firmách, zejména v průmyslu formou bonusu nebo daňového odpočtu za provedený test,
Piráti
✖️ Zaměstnanci Poslanecká sněmovna 4. vyzývá vládu, aby na časově omezenou dobu, do července 2021, více podpořila zaměstnance v covidové karanténě i izolaci, a to z důvodu zvýšené motivace lidí nechat se testovat a hlásit kontakty, a tak zabránit šíření COVID-19 Protinávrh ODS
✖️ Poslanecká sněmovna 4. vyzývá vládu, aby na časově omezenou dobu, do června 2021, podpořila zvýšení nemocenské na covidové karanténě i izolaci na 80 % místo dnešních 60% redukovaného průměrného výdělku, a to z důvodu zvýšené motivace lidí nechat se testovat a hlásit kontakty, a tak zabránit šíření COVID-19. Piráti
✖️ Data Poslanecká sněmovna 5. bere na vědomí a) informaci, že MZ CR 21. 1. 2021 zveřejnilo data o počtu aplikovaných vakcín v jednotlivých krajích po dnech, Piráti
✖️ Poslanecká sněmovna 5b) vyzývá vládu, aby do 25. 1. 2021 rozšířila tato data o indikační skupinu, věkovou kohortu, pořadí dávky. Protinávrh ODS
✖️ Poslanecká sněmovna 5b) bere na vědomí příslib ministra zdravotnictví do 25. 1. 2021 rozšířit tato data o indikační skupinu, věkovou kohortu a pořadí dávky Piráti
✖️ Obchod Poslanecká sněmovna 6. vyzývá vládu k revizi obecného zákazu maloobchodního prodeje a náhradě tohoto zákazu omezením počtu zákazníků na provozovnu za dodržování přísných hygienických opatření, aby byl možný alespoň provoz obchodů, kde se najednou pohybuje pouze 1 zákazník, Piráti
✖️ Školství Poslanecká sněmovna 7. vyzývá vládu k úpravě Protiepidemiologického systému tak, aby:
a) ředitel základní školy měl při všech stupních PES možnost povolit přítomnost žáků prvního stupně formou rotační výuky či s využitím studijních skupin v souladu s metodickým vedením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
b) zohlednila možnost realizace praktické výuky na školách i při vyšších stupních PES za zpřísněných opatření,
c) umožnila ředitelům škol povolit přítomnost žáků závěrečných ročníků základních a středních škol formou rotační výuky, konzultací či s využitím studijních skupin,
d) ředitel malotřídní školy mohl umožnit prezenční přítomnost všem žákům prvního stupně za zpřísněných opatření,
e) sjednotila pravidla pro fungování subjektů, které poskytují vzdělávání a péči o dítě do věku 6 let, tedy i pro lesní kluby a další zařízení, která poskytují stejné nebo obdobné služby jako mateřské školy,
Piráti
✖️ Legislativa Poslanecká sněmovna 8. vyjadřuje podporu záměru, aby vláda do 8. 2. 2021 předložila zvláštní časově omezený zákon, který definuje podmínky pandemické pohotovosti, parlamentní kontrolu takového stavu, mimořádná opatření, která může činit vláda a ministerstvo zdravotnictví, možnosti jejich soudního přezkumu, základní požadavky na informování obyvatel o nákaze COVID-19 a zvládání krize, možnosti plošné pomoci poškozeným a přehledné podmínky pro kompenzaci vzniklé škody, Piráti
✖️ Exekuce Poslanecká sněmovna 9. vyzývá vládu, aby navrhla po dobu trvání nouzového stavu prodloužení veškerých dočasných opatření přijatých v zákoně o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru, zejména pak aby omezila možnost provádět mobiliární exekuce či výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí, a umožnila povinným žádat o výplatu čtyřnásobku životního minima z jejich účtu. Piráti
✖️ Okamžité ukončení nouzového stavu (před uplynutím doby na kterou byl vyhlášen) Marian Bojko
✔️ Prodloužení nouzového stavu do 14. února 2021 KSČM
Přehled schválení nouzových stavů v roce 2020/2021
Od Do Kdo
12. 3. 12. 4. Vláda
12. 4. 30. 4. Sněmovna
30. 4. 17. 5. Sněmovna
5. 10. 4. 11. Vláda
4. 11. 20. 11.. Sněmovna
20. 11. 12. 12. Sněmovna
12. 12. 23. 12. Sněmovna
23. 12. 22. 1 Sněmovna
22. 1. 14. 2 Sněmovna
14. 2. 28. 2. Sněmovna - zamitnuto
14. 2. 28. 2. Vláda