Pirátské primární volby

14. 02. 2021U Pirátů o stranických funkcích a nominacích spolurozhodují rovným hlasem všichni členové v našich primárních volbách. Každý člen se tak podílí na směřování strany. Tím se odlišujeme od našich politických konkurentů, kteří si s vnitrostranickou demokracií moc hlavu nelámou.

Přestože naše primárky stále probíhají, rád bych se k nim krátce vyjádřil. Jsou totiž důležitou součástí pirátské vnitřní demokratické struktury, která nás činí odolnou vůči nežádoucím vlivům při sestavování kandidátní listiny. Zároveň jsou primární volby dalším prvkem participativního rozhodování, které v Pirátech už od našeho vzniku uplatňujeme.

Tento způsob výběru kandidátů není na české politické scéně příliš obvyklý. Piráti jediní navíc primární volby mají po celou dobu od svého založení, kromě toho budeme mít primární volby i pro případné vládní pozice. Díky tomu jsme při sestování kandidátní listiny vždy maximálně transparentní. Přirozeně také využíváme moderní technologie, které celý proces výrazně usnadňují. Dáváme tak najevo, že tento způsob politického rozhodování prostřednictvím nových metod a technických prostředků zkoušíme sami na sobě. Primární volby přispívají k posilování a kultivování demokratických principů uvnitř strany.

Naše primární volby jsou kromě toho otevřené, takže se do nich může přihlásit kdokoliv, včetně nestraníků nebo členů jiných politických uskupení. To se děje naprosto běžně a opět to ukazuje, že Piráti nefungují jako uzavřená partaj, kde o kandidátech rozhoduje předseda strany nebo její nejužší vedení – nýbrž jako otevřená občanská platforma, kde má pro svou kandidaturu každý naprosto rovné podmínky.

Já jsem měl tu čest ve svém domovském krajském sdružení získat při volbě čelních míst podporu pro 3. místo pražské pirátské kandidátky (celkově tedy 4. místo na koaliční kandidátní listině se STAN). Zde je má kandidátská řeč, se kterou jsem se o přízeň svých stranických kolegů ucházel (mé nominační vlákno a rozprava k volbě jsou veřejně dostupné na pirátském fóru):

Vážené krajské forum,
rád bych vás požádal o podporu v rámci primárních voleb kandidátní listiny do sněmovních voleb 2021. Po pečlivém zvážení jsem se rozhodl kandidovat od 3. místa dále. Ačkoliv si nesmírně vážím shromážděné podpory, kterou jsem v tak velké míře neočekával a pro mě osobně hodně znamená, svou roli na kandidátce spatřuji spíše jako expert pro svou oblast než jako lídr nebo zastupující lídr. Má největší přednost tkví v odborných tématech a v důsledné práci na digitalizaci, ve které bych ve Sněmovně rád pokračoval.
O mně
Je mi 32 let, Piráty jsem pomáhal zakládat jako člen přípravného výboru, ve straně jsem tedy již skoro 12 let. Za tu dobu jsem zažil veškeré fáze její existence a mohu tak hrdě prohlásit, že se nám v našich hlavních tématech úspěšně daří držet kurz a přinášíme tím do české politiky trochu té naděje a pokroku. U Pirátů jsem působil ve spoustě vnitrostranických funkcích (předseda KS Praha, vedoucí TO, člen RV, člen RP…). Piráty jsem reprezentoval od roku 2014 jako zastupitel na MHMP, kde jsme jako zastupitelský klub obdrželi cenu za otevřené fungování. V říjnu 2017 jsem byl zvolen do Poslanecké sněmovny, kde jsem se ihned zhostil řešení mně nejbližších témat, tedy především digitalizace a Egovernmentu.
Podrobnější informace o mé historii si můžete přečíst u mě na blogu nebo na mém profilu na Pirati.cz. V případě zájmu si na mém blogu můžete přečíst také krátké zamyšlení o tom, co mě v roce 2009 vedlo ke vstupu do politiky a budování Pirátské strany.
Témata
Hlavním tématem, kterému se věnuji a chci v tom pokračovat, je digitální transformace. Čili jak úspěšně převést celý stát, tedy jeho procesy, uvažování úředníků a IT systémy od analogových a papírových postupů a myšlení k plně digitálnímu prostředí. Pro tuto transformaci je nezbytné se dále věnovat kyberbezpečnosti, veřejným zakázkám, ochraně soukromí a procesům veřejné správy.
K tomuto svému dlouhodobému hlavnímu tématu jsem si časem přibral ještě jeden důležitý okruh - lidská práva. Do těch spadá již zmíněná ochrana soukromí nebo nepřetržitý boj Pirátů proti cenzuře internetu. Zároveň jsem se seznámil s tím, jak moc tupá byrokracie (špatně nastavené procesy) škodí lidem. Proto jsem se vrhl do boje za svobodu žen vybrat si své přijmení a za ukončení barbarských sterilizací trans lidí, které by v civilizované společnosti neměly být vůbec zvažovány, natožpak přímo zákonem vyžadovány.
Vize pro příští volební období
V tomto volebním období se nám podařilo prosadit triádu revolučních digitálizačních zákonů: Zákon o právu na digitální služby (ZPDS), Digitální technické mapy (DTM) a bankovní a soukromoprávní identity v egovernmentu (SONIA). Do dvou měsíců by měl ještě přibýt další balík vylepšení, tzv. DEPO. Tím se digitalizace z pohledu legislativy posune ohromný krok vpřed.
To je však jen podmínka nutná. Aby se tyto vize naplnily a došlo k již zmíněné digitální transformaci, je potřeba kvalitně naplnit katalog služeb, respektovat odborné útvary (ochrana soukromí, kyberbezpečnost) a zodpovědně soutěžit IT systémy. A z předchozích zkušeností víme, že to se zatím v této zemi příliš nedařilo. Je proto nutné dohlédnout na to, aby rozumně připravené zákony, strategie a plány byly efektivně realizovány. Této úlohy se naštěstí lze zhostit jak z pozice vládní strany, tak i z opozice. Jako vedoucí resortního týmu Informatika se připravuje na veškeré možné eventuality.
Rád bych ale pokračoval i v řešení lidskoprávních témat. Pokud mi to časové vytížení jen trochu dovolí, chtěl bych více otevřít téma platové nerovnosti (nebo se alespoň podílet na odstranění tohoto problémů).
Odvedená práce
Práce poslance zdaleka není jen o tématech, které chce. Za uplynulé 3 roky jsem zpravodajoval 14 tisků, podal 26 pozměňovacích návrhů, stal jsem se spolupředkladatelem 44 zákonů a hlasoval jsem v 6679 hlasováních pléna. Na mém webu je 107 článků a na pirátských webech je víc jak dvě stovky tiskových zpráv, na kterých jsem se podílel.
Nejzajímavějších 23 výsledků naleznete na pirati.cz/vysledky. Každý měsíc také publikuji podrobný report a jednou za čtvrt roku je vydávám na webu.
Mé klady a zápory
Za svůj významný klad považuji své konzistentní a konsensuální působení po celou dobu svého členství ve straně. Konflikty se vždy snažím deeskalovat, i když to někdy nemusí být snadné. Jsem týmový hráč - což je poznat na způsobu mé práce. Vedu dva resortní týmy, mnoho výsledků sdílím společně s dalšími poslanci, se kterými úzce spolupracuji (tedy například Ivan Bartoš, František Kopřiva a Lenka Kozlová, ale samozřejmě i další). Mám široký tým spolupracovníků a dobrovolníků, na které se nestydím obrátit, když něčemu nerozumím. Jelikož prosazuji politiku založenou na skutečných datech, vždy se cítím lépe, když tématu rozumím opravdu do hloubky a mám svůj postoj podložený fakty.
Nikdo není dokonalý. Jsem si vědom, že v mnoha ohledech mám co zlepšovat. Své největší rezervy spatřuji ve svých mediálních výstupech. Pomalu se v nich snažím zlepšit (a děkuji MO za pomoc). Stejně tak si uvědomuji své mezery v oblasti své sebeprezentace, což bych rád řešil absolvováním mediálních školení. Také si uvědomuji, že bych se měl zaměřit na procvičování cizích jazyků (zejména pak gramatiky a výslovnosti). Zde bych si chtěl předsevzít, že čas mezi navolením kandidátky a začátkem ostré kampaně stravím pečlivou prací na sobě a svých komunikačních dovednostech. Myslím, že jsem dosáhl stavu, kdy je můj tým připraven jednat více samostatně, a tak to nebude na úkor mých povinností.
Závěr
Závěrem bych všem moc rád poděkoval za podporu. Tak intenzivní podporu v tak krátkém času jsem vážně nečekal. Budu rád, pokud by mi lidé, kteří hlasují proti mé nominaci, napsali zpětnou vazbu, abych se mohl zlepšit. Rád se také zajdu představit na schůzi vašeho MS (počítám s P10, kam zval Jirka). Těším se na vaše otázky.

Politická témata

Nic z toho, čeho se mi podařilo v uplynulých letech dosáhnout, by ale nebylo možné bez mého týmu. Konkrétně bych rád jmenovitě zmínil Dana Koláře, Báru Soukupovou, Jana Hamala Dvořáka, Ivora Kollára, Adama Skořepu, Zuzanu Böhmovou, Martin Archalouse a Věru Marušiakovou. Za pomoc, radu a podporu jsem vděčný i všem mým dalším spolupracovníkům, dobrovolníkům a odborníkům, se kterými jsem měl to potěšení pracovat.