Význam Pirátů ve vládě

05. 06. 2022“Mají vůbec Piráti ve vládě význam?” Tuto otázku jsem po volbách slyšel často a vlastně jsem ji kladl i sám sobě. Dnes jsem schopen říct, že mají. A že je dobře, že jsme se rozhodli na nabídku vstupu do vlády přistoupit.

Hned na úvod je třeba říct, že když se 9. října 2021 oznamovaly výsledky voleb, měl jsem dost smíšené pocity. Na jednu stranu jsem byl samozřejmě nadšený, protože se díky dosud nevídané spolupráci dvou širokých demokratických koalic podařilo ukončit chaotickou a destruktivní vládu Andreje Babiše. To byl koneckonců hlavní cíl těchto voleb – zabránění další agrofertizaci České republiky.

Konečný výsledek byl pro Piráty ale potupný. Nazývat to jinak by bylo pokrytecké. Zkrátka jsme dostali výprask, který byl způsobem řadou událostí a vlivů, o kterých by se dalo dlouze diskutovat a spekulovat. Ať už s ohledem na masivní dezinformační kampaň cílenou proti Pirátům, chybná rozhodnutí v průběhu volebního klání nebo nastavení koaliční spolupráce se Starosty. To vše jsou důvody, které byly už z mnoha různých úhlů pohledu probírány v médiích, na sociálních sítích i na dalších místech.

Otevřeně se přiznávám k tomu, že ještě před samotným hlasováním Pirátů o vstupu do Fialovy vlády, jsem měl značné pochyby o tom, jestli má pirátská účast na vládě vůbec smysl. Jestli se tentokrát nepotvrdí předpoklady politologů a komentátorů, kteří Pirátům jako už mnohokrát předtím věštili jejich politickou marginalizaci či zánik. Jestli přeci jen role v opozici není “čistší” a více v souladu s dlouhodobými cíli Pirátů.

Přes veškeré tyto vnitřní pochyby, kterým jsem čelil nejenom já, ale každý Pirát, který musel pečlivě zvážit, jestli nabídku podílet se na další vládě přijmout, jsem rád, že se Piráti těžké vládní odpovědnosti nakonec chopili. Prvním důvodem je závazek vůči více než 800 000 voličům, kteří koalici PirSTAN dali hlas. Odmítnout spoluúčast na vládě jen kvůli vlastní hrdosti by nebylo správné.

Dalším dobrým argumentem, proč je dobře, že jsme přítomni u formování důležitých vládních rozhodnutí, je aktuální politická situace. A to nejen v České republice, ale na celém světě. Ocitáme se v nejisté době poznamenané hned několika vážnými krizemi. Pandemie COVID, Putinova invaze na Ukrajinu a prudká inflace jsou každá sama o sobě extrémně náročnou výzvou. Zároveň stojíme i před příležitostmi, které představuje hlubší evropská spolupráce a koordinace, včetně možností podstatné aspekty moderní politiky s dostatečným důrazem prezentovat během českého předsednictví Radě EU. Čeká nás také náročný úkol plnění Zelené dohody pro Evropu a Národního plánu obnovy a mnoho dalších, častokrát dlouho odkládaných úkolů.

Celá společnost prochází významnými změnami, o kterých se mnozí ještě před pár lety domnívali, že jsou nepodstatné nebo k nim ani nemůže v dohledné době dojít. Je proto důležité, aby se Piráti jako hlas liberální politiky podíleli na rozhodování o podstatných otázkách dalšího směřování ČR a EU.

Prohlubování evropské spolupráce je zejména v době ruské vojenské agrese pro Českou republiku naprosto klíčové. A já jsem rád, že v tomto směru se pirátskému vládnímu týmu velmi daří. Což se dá poznat například na rychlém vybudování vztahů našich ministrů s evropskými politiky nebo velmi efektivní příprava vládních stanovisek pro Radu EU za jednotlivé resorty.

Plníme i další sliby. Za účelem lepší koordinace digitalizace jsme vytvořili široký tým odborníků a pilně se věnujeme centrálním projektům eGovernmentu. Pirátský ministr zahraničí Jan Lipavský dělá (navzdory zášti prezidenta Miloše Zemana) české diplomacii velmi dobré jméno, jak je vidět na jeho zásluhách o zvolení ČR do Rady OSN pro lidská práva nebo častých schůzkách s vrcholnými světovými politiky. Další úspěchy Pirátů dobře popisuje následující shrnutí prvních sto dní vlády:

Aktuální témata

Podpora Ukrajiny a pomoc válečným uprchlíkům

Od začátku jsme se jasně postavili na stranu našich ukrajinských sousedů. Dodáváme do země munici i zbraně, zdravotní materiál či humanitární pomoc. Podporujeme co nejtvrdší sankce – Ivan Bartoš například Evropské komisi navrhuje rozšířit sankční seznam a odříznout oligarchy od veřejných peněz.

Pomáháme válečným uprchlíkům.

Pomoc českým občanům proti rostoucím cenám

Vláda v prosinci schválila kvůli rostoucím cenám rozšíření příspěvku na bydlení a mimořádnou pomoc v hmotné nouzi.

Piráti navrhli navýšit rodičovský příspěvek, podporují valorizaci životního či existenčního minima.

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek navrhl energetický bonus pro domácnosti.

Ve spolupráci s MPO i MPSV se řeší další kroky, jak lidem ulevit a kompenzovat zdražování. Diskutují se různé varianty.

Vláda přijala ropný trojlístek na snížení ceny benzínu a nafty – zrušení povinnosti přimíchávání biosložky do pohonných hmot, zrušení silniční daně pro vozidla do 12 tun, pomohou též kontroly marží u distributorů i prodejců pohonných hmot.

Dlouhodobá témata

Boj proti korupci

Skupina koaličních poslanců v čele s předsedou pirátského klubu Jakubem Michálkem předložila změnu zákona o střetu zájmů, aby byl konečně vymahatelný zákaz politiků vlastnit média a pobírat veřejné zakázky. Zákon definitivně ukončí koncentraci politické a mediální moci v jedněch rukách, která ohrožuje naši svobodu. Také lidem a novinářům vrátí právo kontrolovat své politiky tím, že budou veřejná jejich majetková přiznání. Kvůli obstrukcím se na zákon dosud nedostalo a očekáváme o jeho schválení tuhou bitvu.

Pomoc rodinám - 5,7 miliard na nové dětské skupiny

Pirátská poslankyně Olga Richterová ve spolupráci s dalšími stranami v minulém období prosadila financování dětských skupin, nyní vstoupilo v platnost. Zavedli jsme tak poprvé státní příspěvek pro dětské skupiny. Řešíme péči o malé děti a nedostatek míst ve školkách.

Podpora invalidních důchodců

Piráti chtějí napravit nespravedlnost a na vládě navrhli slevy na jízdném i pro všechny invalidní důchodce, jak je tomu například v Rakousku. Nyní nemají desetitisíce plně invalidních lidí na slevu nárok, což je špatně. Myslíme na skupiny, na které minulá vláda “zapomněla”. Spolupracujeme s ministrem dopravy Martinem Kupkou na tom, aby změna prošla.

Léčebné konopí

Díky návrhu Pirátů z minulého volebního období se konečně léčebné konopí dostane k více pacientům a bude umožněno více firmám jeho pěstování. Změna se nyní předkládá v novele vyhlášky o léčivech.

Zrušení přimíchávání biopaliv

Podpořili jsme na vládě zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot. Piráti za zrušení dlouhou dobu bojovali, protože opatření škodí přírodě a zbytečně se plýtvá půdou, kde můžeme pěstovat třeba obilí. Řepky Andreje Babiše, který na biopalivech vydělal miliardy, se lidé nenajedí.

Zrušení EET

Podpořili jsme vládní návrh na zrušení EET. I naše odborná analýza ukázala, že systém nenabízí živnostníkům ani státu žádnou přidanou hodnotu. Finální zrušení EET by mohlo začít platit od 1. ledna příštího roku, nyní je do konce roku provoz EET přerušen.

Novela zákona o ČT a ČRo - posílení nezávislosti veřejnoprávních médií

Bráníme stabilitu a nezávislost veřejnoprávních médií. Na resortu kultury vzniká úprava, aby členy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu volily obě komory Parlamentu České republiky.

Odpovědnější rozpočet

Prosadili jsme odpovědný rozpočet a splnili slib lidem. Předešlá vláda Andreje Babiše zasekla do minulých rozpočtů tak velkou sekeru, že nás zadlužila víc než ostatní polistopadové vlády dohromady. Kdyby takový trend dál pokračoval, narazila by Česká republika na dluhovou brzdu, což by znamenalo výrazné omezení služeb pro občany.

Posílení práv uživatelů internetu i sluchově a zrakově postižených

Piráti předkládají ve Sněmovně návrhy na posílení ochrany práv uživatelů internetu i autorů. Navrhujeme také zpřístupnit více pořadů sluchově a zrakově postiženým lidem.

Ministerstvo pro místní rozvoj – ministr Ivan Bartoš

Ochrana veřejných peněz ve formě novely zákona o zadávání veřejných zakázek

Řešíme s Bruselem problémy okolo střetu zájmů Andreje Babiše a zajištění miliard pro české občany

V březnu byla odeslána odpověď Evropské komisi v rámci auditního řízení ke střetu zájmů. Odpověď obsahovala přehledy o veřejných funkcionářích a jimi ovládaných společnostech nejen ve vztahu k současné vládě, ale i k předcházející vládě Andreje Babiše. Ve všech těchto přehledech figuruje Andrej Babiš jako osoba ovládající společnosti koncernu Agrofert. Zároveň byla informována EK, že urychleně předložíme novelu zákona o evidenci skutečných majitelů. Upravena bude také definice skutečného majitele.

Moderní zákony pro Airbnb

Pracujeme na lepším zákonném nastavení Airbnb, které bude férové pro ubytovatele, hotely, zákazníky, majitele bytů i jejich sousedy.

Rychlé, snadné, digitalizované stavební řízení a kvalitní stavební zákon

Během několika týdnů předložíme opravený a vylepšený stavební zákon. Novela ruší systém státních stavebních úřadů a institucionální integraci dotčených orgánů. Zůstane ale zjednodušení stavebního řízení pro stavebníka (princip „jedno podání, jedno razítko“). Novela dále přinese digitalizaci stavebního řízení a zároveň ponechá stavební úřady v území, dostupné lidem.

Posílení pomoci obcím postiženým tornádem

Při návštěvě obcí postižených tornádem na jižní Moravě jsme vyšli vstříc jejich žádostem. MMR jim dalo více času na přípravu projektů. Dále pracujeme na rozšíření dotačního titulu o náklady nepřímo vyvolané – např. takové, které vznikly poškozením majetku při záchranných či odklízecích pracích. Stejně tak bude možné pomoci při vzniku zcela nových objektů v těch případech, kdy zničený objekt není z důvodu efektivnosti a například splnění aktuálních norem již vhodné rekonstruovat.

Peníze pro samosprávy na ubytování válečných uprchlíků i bydlení našich občanů

Pro samosprávy spustíme v dubnu dotační program, aby mohly nakoupit třeba mobilní domy nebo rychle zrekonstruovat svoje budovy pro válečné uprchlíky. Do budoucna zůstanou prostory k využití samozřejmě i pro české občany.

Ochrana přírody a zdraví lidí - zákon o podpoře nízkoemisních vozidel ve veřejné službě a dopravě

Chceme, aby v ČR vzrostly počty moderních nízkoemisních vozidel ve veřejné službě a dopravě, proto jsme předložili zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících.

Zahájili jsme práce na zákonu o cestovním ruchu a systému e-turista

Od ledna se uskutečnily desítky schůzek k přípravě zákona o cestovním ruchu, který nastaví systém řízení a financování podpory tohoto sektoru a systému e-turista, jenž výrazně sníží administrativní zátěž ubytovatelů spojenou s evidencí ubytovaných zákazníků. Upřesňujeme hlavní teze i podrobné nastavení pro věcný záměr zákona. Spustili jsme Kolegium cestovního ruchu jako prioritní platformu pro vzájemné informování o aktuálních tématech či problémech mezi ministerstvem a zástupci soukromého sektoru.

Agenda digitalizace – vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš

Představili jsme Český digitální tým, usnadníme lidem život a ušetříme státu miliardy

Skupina 11 českých i zahraničních expertních poradců nabídne své dlouholeté zkušenosti z oblasti digitální transformace a modernizace státu, inovace, vědy a výzkumu, digitální ekonomiky a e-commerce, technologických startupů či oblasti legislativy. Cílem je snaha přispět k zefektivnění činnosti státní správy, urychlit proces digitální transformace a vyrovnat se standardům zemí jako Dánsko, Estonsko, Velká Británie, Austrálie či Tchaj-wan, kteří jsou v oblasti digitalizace skutečnými lídry.

Tvoříme profesionální centrální tým, který pomůže resortům s rozjetím online projektů

Pracujeme na tom, aby do státní správy pumpovalo znalosti a data “centrální srdce digitalizace”. Tedy abychom měli tým profesionálů pod Úřadem vlády, kteří budou z centrály poskytovat služby všem ministerstvům a pomáhat třeba s Czech pointy, datovými schránkami, cloudovými úložišti a dalším. Ministerstva pak služby nabídnou dále občanům. Vybudování týmu a plný náběh projektu bude trvat zhruba rok, souběžně připravujeme i další projekty, které jsme slíbili lidem v programovém prohlášení vlády.

Spustili jsme e-Petice

Chceme lidem usnadnit zapojení do veřejného dění. Proto Piráti v minulém volebním období prosadili možnost elektronické petice, v únoru byl nástroj spuštěn v Portálu občana. K založení i podpisu ePetice stačí digitální identita občana. Petice tak může mít elektronickou podobu, přičemž má stejnou váhu jako listinná petice s klasickým podpisem.

Probíhá spolupráce s Ministerstvem vnitra a dalšími experty na digitálních projektech k lepší a rychlejší pomoci válečným uprchlíkům

Spolupracujeme v rámci EU na rozjetí digitálních projektů pro občany i posílení kyberbezpečnosti

Intenzivně se věnujeme přípravě na naše české předsednictví v Radě EU. V digitální oblasti budeme mít na stole řadu rozjednané legislativy, která se týká například rozšíření elektronické identity, regulace umělé inteligence, digitální transformace do roku 2030 nebo posílení kybernetické bezpečnosti. Na všech těchto tématech úzce spolupracujeme s jednotlivými ministerstvy, úřady, ale také dalšími státy EU, Evropskou komisí či Evropským parlamentem.

Ministerstvo zahraničí – ministr Jan Lipavský

Probíhá příprava Magnitského zákona na ochranu lidských práv

Ministr Jan Lipavský připravuje tzv. Magnitského zákon, který je inspirovaný legislativou z Velké Británie a USA. Umožňuje uvalit sankce na jednotlivce i firmy ze zemí porušujících lidská práva. Jan Lipavský zákon prosazoval již v minulém volebním období. Vracíme Česku pověst ochránce lidských práv.

Válka na Ukrajině a návrat k “havlovské politice” lidských práv

Aktivně spolupracujeme na úrovni mezinárodních fór a partnerství - NATO, OSN, EU, V4, S3, B9 a dalšími. Prosazujeme silnou českou zahraniční politiku orientovanou na Západ a posílení její lidskoprávní linie. Díky spolupráci členů vlády a našich evropských partnerů jsme nyní silnějším hlasem v Evropě.

Vztahy s Ruskem

Česká diplomacie se úzce podílela na historickém kroku, kdy v reakci na ruskou agresi proti Ukrajině rozhodl Výbor ministrů o vyloučení Ruské federace z Rady Evropy, a to s okamžitou platností. Bylo to nutné pro ochranu důvěryhodnosti této lidskoprávní organizace.

Česká republika momentálně má zastupitelský úřad v Užhorodě. Pomoc českým občanům je reprezentována konzulárním jednatelstvím v Košicích a v Přemyšli. Odvolali jsme souhlas s působením obou generálních konzulátů a jejich pracovníci musí do 12. března opustit území ČR.

Příprava na České předsednictví v Radě EU

Připravujeme české předsednictví ve spolupráci se zastupitelským úřadem v Bruselu, v koordinaci s Úřadem vlády a zahraničními partnery. Porady pracovní skupiny probíhají na každotýdenní bázi. Cílem je úspěšně zvládnout předsednictví v Radě EU s důrazem na dokončení obnovy po pandemii, digitalizaci, životní prostředí a další palčivé problémy. Prohloubíme vztahy se státy EU a obnovíme vnímání Česka jako spolehlivého a zodpovědného partnera.

Digitalizace resortu a zlepšení služeb pro občany

Aktivně řešíme otázku digitalizace na Ministerstvu zahraničí, napravujeme dědictví minulých vlád, které zanechaly IT systémy ve špatném stavu. Výsledkem bude i nová podoba systému DROZD pro naše občany v zahraničí.

Legislativa a Legislativní rada vlády – ministr Michal Šalomoun

Zákony přínosné pro lidi

Chceme, aby stát hospodařil efektivněji, připravoval kvalitní a srozumitelné zákony pomáhající lidem a hledal cesty, jak modernizovat českou ekonomiku. Rozjíždíme projekt se špičkovými nezávislými odborníky, kteří se na tom budou podílet a zpracovávat analýzy důležitých problémů, které přesahují kompetence jednotlivých ministerstev.

Stopka zbytečné byrokracii

Usilujeme o snížení byrokracie podnikatelům. Za tím účelem si pirátský ministr Michal Šalomoun zajistil seznam povinností podnikatelů. Ty, které budou vyhodnoceny jako zbytečné, se zruší a u jiných se zajistí zjednodušení pro podnikatele.

Ač můžeme s pouhými čtyřmi poslanci a třemi ministry působit navenek oslabeně, opět ukazujeme, že s pečlivým a poctivým přístupem k práci lze dělat politiku slušně. Být pozitivním příkladem pro další vládní strany a tím snad přispět ke zlepšení politické kultury je proto dalším důvodem, proč mají Piráti ve vládě význam.