Zápisky ze služební cesty v Izraeli

06. 03. 2022Ve dnech 27. 2. až 3. 3. jsem se vypravil na služební cestu do Izraele, kde jsem zastupoval vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše. Měl jsem příležitost se blíže seznámit s izraelským přístupem k egovernmentu a vývoji nových technologií, včetně velmi inspirativních příkladů spolupráce mezi státními složkami a neziskovým či soukromým sektorem.

Den první
Velká část prvního dne mé služební cesty byla vyplněna povinnou karanténou. Bylo potřeba počkat na negativní výsledek PCR testu. Během čekání jsem se alespoň zúčastnil dvou online schůzek. První byla zasedání Rady vlády pro informační společnost (RVIS) ke stavu projektů Národního plánu obnovy.

Následující online schůzka byla s Asherem Dolevem z National Digital Israel Initiative, což je zastřešující organizace pro podporu rozvoje digitální transformace ve prospěch zrychlení hospodářského růstu. Mezi jejich úspěšné projekty patří například vzdělávací platforma campus.gov.il.

Večer jsem se v doprovodu zastoupení našeho velvyslanectví vypravil na procházku po Tel Avivu a Jaffě. Zaměstnanci české ambasády mi poskytli detailní výklad o místní historii, architektuře i infrastruktuře. Tempo růstu města je opravdu ohromující. Až v roce 1999 začala výstavba výškových budov a dnes se jedná o město, které na první pohled rozeznáte od jiných. Já osobně jsem jako cyklista ocenil rozsáhlou síť alejí, kterými je město protkáno a umožňuje snadný pohyb pěšky či na kole.

Den druhý
Hned z rána jsme vyjeli do Beer Shevy – hlavního města Negevské pouště a především izraelského kybernetického centra. Koncentrují se sem státní a vzdělávací instituce a neziskový i soukromý sektor z celého Izraele. Díky snadné dostupnosti zde probíhá rychlý přenos zkušeností a znalostí. Celé místo funguje jako ucelený ekosystém, který nabádá k setkávání, komunikaci a sdílení zkušeností. Ráno jsme tak mohli při nákupu kávy v naprosto obyčejném obchodě potkat například ředitele jedné z významných společností. Vzájemná blízkost lidí tu tak funguje naprosto perfektně.

První zastávka naší návštěvy byla v Israel National Cyber Directorate (INCD), který provozuje CERT-IL. Jedná se o protějšek našeho Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Uvítal nás tu přímo ředitel Gaby Portnoy, který nám s dalšími zaměstnanci úřadu představil jeho chod a jakým výzvám čelí. Potěšilo mě, že jsme našli oblast, kde můžeme pomoci – inspirují se z českého legislativního rámce. Spoustu potřebných úkonů už totiž nějakým způsobem provádějí, ale nemají je jasně pokryté pravidly.

INCD

Pro nás byla zase inspirativní spolupráce mezi jednotlivými izraelskými úřady. INCD provozuje hlavní Security operation center (SOC), což je velín kybernetické bezpečnosti. Sbíhají se sem data a odborníci je vyhodnocují. To by samo o sobě nebylo nic zvláštního. Jednotlivá ministerstva ale mají ještě své resortní oborové SOC. Ta už si provozují ministerstva sama a hlavní SOC INCD s nimi spolupracuje a koordinuje je. Musím přiznat, že pro mě bylo těžké si představit, jak by takovou věc naše ministerstva zvládla.

Dalším zajímavým projektem INCD je linka 119, kde se široká veřejnost může poradit o kybernetické bezpečnosti. Tato linka zaprvé pomáhá občanům a zadruhé slouží úřadu jako další zdroj informací. Mohou tak odhalit různé ramsomwary či phisingové útoky hned v zárodku a není tu žádný prostředník v komunikaci, které by předání důležitých informací zbrzdil.

V neposlední řadě jsme řešili bezpečnost dodavatelských řetězců. To je ohromné téma, ale nikdo ho nemá spolehlivě vyřešené. Rozpadá se na otázku software, kde lze mnoho úloh řešit lokálními produkty, a hardware, kde je situace velmi špatná. Odběratelé z celého světa jsou závislí jen na hrstce dodavatelů.

Druhou zastávkou v Beer Shevě byl FinSec Innovation Lab, kde jsme viděli spolupráci soukromého sektoru a startupů za drobné účasti státu. Obdobné iniciativy zde tvoří dobré zázemí pro růst úspěšných firem, které samozřejmě přinášejí finance, zaměstnanost a prestiž. A v neposlední řadě dávají možnost kontrolovat již zmíněné dodavatelské řetězce softwaru, jelikož se dá z čeho vybírat.

Třetím místem byla nezisková organizace Cyber 7. Ta zajišťuje provázání celého ekosystému technologických institucí v Beer Shevě. Tedy jak mohou všemožné instituce spolupracovat a sladit své potřeby. Jelikož není státní, není svázána příliš striktními pravidly a postupy. Například nemusí být tolik neutrální, jako je to v případě státních agentur. Tato nezávislost umožňuje například vydávání doporučení při výběru dodavatelů. Státní INCD by si podobná hodnocení nemohl dovolit.

Návštěva Beer Shevy byla velmi inspirativní. Přál bych si mnohem víc inovací a flexibilnosti do české veřejné správy, která by se v mnohém mohla izraelskou inspirovat. Samozřejmě ne ve všech ohledech, ale řada výzev je velmi podobná. Také věřím, že se v ČR již brzy začneme více orientovat na pokročilé technologie, namísto montoven pro světové značky.

Večer jsem se zúčastnil večeře s účastníky české obchodní delegace. Zde je dobré říci, že náš zastupitelský úřad má v Izraeli velmi dobré jméno a viditelně opravdu silně napomáhá i vytváření obchodních vazeb. K ekonomické diplomacii jsem byl vždy spíše skeptický, ale tady jsem viděl, že může fungovat. Izraelci i česká strana se zajímali o možnosti navázání partnerství a investiční příležitosti. Samozřejmě to není jen o obchodu. Izraelci nás vnímají extrémně pozitivně a vysloveně chtějí spolupracovat či pomoci, pokud to je alespoň trochu možné.

Den třetí
Třetí den začal veletrh CyberTech Global Tel Aviv 2022. Podobné veletrhy jsou hlavně o networkingu a výstavních pavilonech. Jedním z nich byl stánek IAI, ohromné státem vlastněné korporace zabývající se především vojenskými technologiemi. Kromě aktivit pro vojenský sektor ale zároveň vytváří i další produkty. Připravují například software využívaný zmíněnými SOC.

Softwarový produkt, který mě opravdu zaujal, byl Cywaria od firmy Cympire. Jedná se o vzdělávací software, který gamifukuje učení v oblasti kybernetické bezpečnosti a analytiky. Tím přispívá k rychlejšímu a snadnějšímu pochopení bezpečnostních principů.

Odpoledne jsme se vypravili do Jeruzaléma. Jak je u delegací zvykem, začali jsme návštěvou muzea holocaustu Yad Vashem. Jedná se o místo, které působí přesně jak má - nejdříve opravdu neuvěřitelně smutně, ale nakonec dá návštěvníkovi naději. Vedle hrůz války, mezi kterými je vyobrazen například i Terezín, jsou zde vystaveny i příběhy s dobrým koncem. Mezi mnoha jinými například příběhy židů v Dánsku, kterým se za dánské pomoci podařilo uniknout do neutrálního Švédska.

Jeruzalém

Poté jsme zamířili do starého města. Jedno z nejstarších měst světa má samozřejmě neopakovatelný charakter. Drobné uličky jsou lemovány obchůdky jako jedna velká tržnice. Ovšem s tím rozdílem, že po cestě narazíte na monumentální Chrám božího hrobu, který se nachází v místech ukřižování Ježíše Krista. Od chrámu jsme sledovali Viu Dolorosu až k Rakouskému poutnímu hospicu. Zde jsme se pokochali nádherným výhledem na celé staré město a další biblická místa. Odtud jsme zamířili ke Zdi nářků. Cestou zpátky jsme se ještě zastavili u rozhledny, kterou Jeruzalému darovali naši krajané.

Den čtvrtý
Čtvrtý den jsme začali opět v Jeruzalémě. Nejdříve jsme navštívili digitální odbor ministerstva zdravotnictví. Tento odbor má asi jen 15 lidí a zabývá se strategií digitalizace. Digitalizaci zdravotnictví vnímají jako všeobecný přínos včetně ekonomického efektu. V rámci izraelského zdravotnictví mají hodně dat, ale chybí jim potřebné standardy. Proto se rozhodli přejít na FHIR standard, který je otevřený a používá moderní technologie a datové struktury. Českou republiku v následujících letech čeká stejná úloha.

Následoval přesun do další budovy ministerstva zdravotnictví, kde jsem mohl navštívit místní odbor IT provozu a v rámci něho i sektorový SOC. Bylo skvělé si poslechnout příklady jejich aktivit a vidět vynalézavost, se kterou se vypořádávají s problémy.

Následovala pro mě jedna z nejzajímavějších schůzek s Government ICT Authority. Jedná se o organizaci, která zajišťuje služby egovernmentu v Izraeli. Například se jim podařilo sjednotit státní weby. To je něco, co bychom také potřebovali. Dalším velmi úspěšným projektem je systém pro uživatelsky přívětivé vytváření formulářů. Sami si naprogramovali tuto platformu a dneska si úředníci na jednotlivých ministerstvech umějí “naklikat” formulář dle svých potřeb. To umožňuje rychlé tempo aktualizování a vydávání nových formulářů (cca jeden nový každý pracovní den). U nás se mnohdy stává, že triviální formulář představuje vyhlašování veřejné zakázky za nemalé peníze. Dále provozují velmi úspěšný centrální platební systém, centrální systém identit občanů a obdobu našich základních registrů.

Zavěrem dne jsem se zúčasnil recepce na české ambasádě, kde byla přítomna i obchodní delegace a izraelští partneři, mezi jinými i investor cyber areál v Beer Shevě. Dále třeba bývalý izraelský velvyslanec v ČR či zásstupci CZ.nic, kteř tu byli hledat nové obchodní příležitosti pro otevřený a svobodný router Turris.

Ještě v noci jsem se nočním letem vrátil zpátky do ČR. Ze své cesty jsem si přinesl spoustu pozitivních a inspirativních podnětů i zážitků.