REACT EU: Další selhání vlády, tentokrát snad s dobrým koncem

05. 06. 2021Těžce zkoušený systém zdravotnictví v ČR dostal další ránu. Ředitelé nemocnic se v oficiálních pokynech ministerstva dočetli, že pokud chtějí evropské dotace na obnovu, tak mají trénovat dvojklik. Naštěstí to vypadá, že věc bude mít dobrý konec. Jak to tedy bylo?

Na problém upozornil jako první server Seznam Zprávy. 1. 5. Novinář Radek Nohl přinesl neuvěřitelnou citaci přímo z oficiálních instrukcí ministerstva pro místní rozvoj:

“Rozhodující může být nejen vteřinové podání, ale i mikrosekundové podání. Pokud budete klikat ve 13:59, systém vám pošle hlášení, že ještě není možné žádost podat, než toto vyřešíte, ztratíte vteřinu a projekt nepodáte včas. Začít tedy přesně ve 14:00. Doporučuji secvičit postřeh a rychlost u časomíry, která je vázána na světový čas a trénovat dvojklik.”

Hned ve čtvrtek 6. 5. jsem proto interpeloval paní ministryni Dostálovou (bohužel nepřítomnou). Mimo jiné jsem ji upozornil, že vlastně o žádný klikací závod jít nemusí. Známe totiž z minulosti případy, kdy IT systém pro dotace šel obejít jednoduchým počítačovým programem - šlo o takzvané kotlíkové dotace. Takže tu žádost nepodával člověk, ale počítač. A ten byl samozřejmě nejrychlejší.

Moje obava se ale potvrdila. Začaly se u nás shromažďovat informace od samotných nemocnic, že některé z nich skutečně “neklikaly”, ale najaly si na to specializovanou firmu. Jasný důkaz přinesla Olga Richterová na svém twitteru. Je přitom dost dobře možné, že tato firma měla nějakou smlouvu s dodavatelem IT systému pro zakázky, aby měla jistotu výhry. Něco takového by ale nebylo možné zjistit, jelikož se bavíme o dvou soukromých firmách, které samozřejmě žádné smlouvy zveřejňovat nemusí.

Výsledkem “klikačky” byla extrémní nerovnoměrnost v úspěšnosti jednotlivých krajů. Například nemocnice v Libereckém a Ústeckém kraji skončily se všemi svými žádostmi “pod čarou”. Rozhodovala prý i vzdálenost od serverů firmy Tesco SW, která IT systém pro rozdělování dotací provozuje. Není bez zajímavosti, že nemocnice tehdejšího ministra zdravotnictví Petra Arenbergera patřila mezi ty úspěšné.

V reakci byla svolána mimořádná 105. schůze poslanecké sněmovny. A výmluvy paní ministryně Dostálové skutečně byly mimořádné. Na možnost obcházení automatickými programy reagovala tak, že “podmínky dotace to zakazují”. Zákaz je ale k ničemu, pokud jej ministerstvo není schopno vymáhat (a já jsem přesvědčen, že není).

Paní ministryně také argumentovala, že se projekty budou hodnotit podle 23 kritérií a až v případě rovnosti bodů bude zohledněn čas. To zní na první pohled rozumně. Já jsem si ale nastudoval text samotné výzvy, u které je všech těch 23 kritérií jen v podobě ANO/NE. Naopak je tam jasně uvedeno, že věcné hodnocení prováděno nebude.

Konec dobrý, všechno dobré?

Nakonec mám ale od hejtmanů a od zaměstnanců nemocnic pozitivní zpětnou vazbu, že snad dojde k nápravě. Náš tlak tedy přinesl ovoce. Zde musím zmínit velkou pomoc Pirátů z krajů zvláště pak Hanky Hajnové, stejně tak hejtmana za STAN Martina Půty a i dalších opozičních politiků jako například Vlastimila Válka z TOP 09. Ministerstvo zasedlo s kraji k jednacímu stolu a domluvilo navýšení alokace kritizované výzvy, aby se dostalo na co nejvíce žadatelů, a úpravu podmínek pro výzvy následující.

Jde ale jen o dílčí vítězství, hlubší problémy rozdělování dotací zůstavají: Uživatelsky nepřívětivý IT systém MS 2014 + pro rozdělování dotací, nepřiměřená administrativní zátěž nebo špatná komunikace ministerstva vůči žadatelům. Jde přitom o stovky miliard korun, které mohou zlepšit život v Česku a modernizovat naši ekonomiku. Anebo taky ne.

Věřím, že po volbách se zbavíme i neuvěřitelného střetu zájmů Andreje Babiše a že se nevalná pověst rozdělování evropských dotací konečně zlepší.