K čemu je vlastně občanka a co v ní má být?

10. 05. 2021K čemu nám slouží občanský průkaz a co v něm má být uvedeno? Měly by tam zůstat akademické tituly? Přidáme tam i barvu očí a vlasů? Tělesnou výšku? Nebo bychom občanky měli rovnou zrušit po vzoru Velké Británie?

Ministerstvo vnitra předložilo sněmovně nový zákon o občanských průkazech ST 1043. Hlavním důvodem pro předložení tohoto zákona byl požadavek EU, aby v dokladech, které se používají pro cestování po Unii byly zaneseny biometrické údaje, podobně jako již dlouhou dobu v pasech. Osobně nejsem příznivcem ukládání biometrických údajů do dokladů, považuji to za nepřiměřený zásah do soukromí. Navíc zrovna otisky prstů, které se mají do občanek ukládat, jsou lehce padělatelné, cizí státy si je mohou při cestování zkopírovat, a tak se mohou dostat mimo jakoukoliv kontrolu. Dokonce lze pomocí nich vyrobit falešné důkazy. Podrobně jsem o tom mluvil na plénu poslanecké sněmovny.

Druhým záměrem, který sleduje tento návrh zákona, je určitá racionalizace, jak ve vnitřním procesu vydávání občanských průkazů, tak i v obsahu, který je na nich vytištěn. Ministerstvo totiž navrhuje neuvádět již na občankách vědecké a akademické tituly, a v horizontu několika let již ani rodná čísla. O tom, že rodné číslo, jakožto významový identifikátor, je nebezpečné používat se mluví už řadu let, vláda však stále není schopná svého závazku dostát a rodné číslo v systémech nahradit. A tak jeho používání znovu a znovu prodlužujeme. U titulů zase Ministerstvo vnitra argumentuje tím, že jde o údaj, který neslouží k identifikaci, tudíž nemá na identifikačním dokladu co dělat. Navíc tituly nemá stát nikde centrálně vedené, takže jejich prokazování komplikuje celou agendu vydávání občanských průkazů.

Nad rámec těchto změn jsem navrhl vyškrtnout z uváděných údajů i údaj o pohlaví. Tím jsem otevřel diskuzi, k čemu občanka vlastně slouží a co v ní má být napsáno. Měly by tam zůstat i ty akademické tituly? Nebo tam snad přidáme i barvu očí a vlasů? Tělesnou výšku?

Pojďme si projít k čemu občanský průkaz slouží:

1. jako identifikace vůči státu: např. na úřadech či při kontrole policie

  • důležité je, aby bylo jasné, že ztotožňovaná osoba odpovídá údajům na průkaze - to je určováno zejména podle fotky
  • všechny další podrobné údaje o osobách jsou evidovány ve specializovaných aplikacích s jasně danými přístupy, ke kterým se může oprávněná osoba (třeba úředník či policistka) elektronicky dostat napojením přes vaše číslo občanského průkazu, či kombinací jména, příjmení a data narození
  • přístupy k údajům jsou různé podle dané agendy - např. policista nemůže přistoupit ke zdravotním záznamům a k výši vašeho důchodu, úřednice na sociálce zase neuvidí, jestli máte řidičský průkaz
  • podle zákona není povinné nosit občanský průkaz u sebe, pro případnou identifikaci totiž policii stačí i pouhé sdělení kombinace jména, příjmení a data narození, podle které je možné vás najít v databázi

2. identifikace vůči samosprávám: místní vyhlášky mohou operovat s trvalým bydlištěm (např. modré zóny)

3. identifikace vůči třetím stranám: např. doručení na poště

4. potvrzení občanství / existence v rámci daného právního rámce: například při uzavírání smluv apod.

5. potvrzení zákonných požadavků: typický je věk

Postupující digitalizace s sebou nese vyšší propojení databází. Není tak nutné psát všechny potřebné údaje na kartu, stačí, když karta poslouží k identifikaci a další údaje se načtou propojením informačních systémů. Pěkným příkladem je nedávno schválená možnost nemít u sebe řidičský průkaz - policisté si totiž všechny potřebné údaje mohou načíst rovnou z databáze. A hlavně už to dávno dělají.

V občance tedy stále potřebujeme:

  • fotku
  • jméno, jakožto nejběžnější identifikátor člověka
  • rok narození
  • číslo dokladu, pro propojení s dalšími databázemi
  • datum platnosti

Praktické je pak i místo trvalého pobytu a podpis. Vše ostatní je zbytné. Některé údaje však na dokladech požadují mezinárodní organizace (zejména kvůli omezené schopnosti mezinárodního propojení elektronických databází).

Pohlaví však mezi povinnými údaji není (respektive je nutné ho uvést pouze ve strojově čitelné zóně, a i zde jde nahradit neutrálním znakem).

Proč ho ale rovnou škrtat? Vždyť tam nikomu nevadí a je tam tradičně uváděno.

Je pravdou, že naprostá většina obyvatel nevnímá uvádění pohlaví na občance jako problém a nepovažuje ho za nějaký citlivý osobní údaj. Na druhou stranu - je mezi námi někdo, komu by pohlaví na občance skutečně chybělo? Byla vám někdy, kdykoliv v životě, kolonka “Pohlaví” v občance k něčemu aspoň přibližně užitečnému nebo má pro vás jakoukoliv hodnotu? Na řidičském průkazu (a mnoha dalších) také není a nikdo proti tomu neprotestuje. Dokážu pochopit, že někteří z nás nebudou mít pochopení pro vyškrtnutí vysokoškolských titulů z občanek. Na poště je již totiž nebudou podle občanky titulovat “pane inženýre”, ale jen prostě “pane Nováku”. Ale proč by tam někomu chybělo pohlaví? Neexistuje jediná agenda, která by se určovala na místě podle údaje o pohlaví v občance. Státních agend, na které má pohlaví vliv, je minimum a všechny jsou složitými procesy za použití mnoha vstupů a informačních systémů (např. výpočet důchodů). Vůbec tak není potřeba mít tento údaj uvedený na občance, je totiž veden např. v Registru osob, ke kterému má každý úřad přístup. A doby, kdy Veřejná bezpečnost honila a popotahovala mladé muže za jejich dlouhé vlasy jsou snad již dávno pryč.

Pohlaví uvedené v občance v praxi nenapomáhá identifikaci jejich držitelů. Někdy je tomu právě naopak, kdy vzhled lidí neodpovídá běžné představě o mužích a ženách, a tak vznikají zbytečná nedorozumění. Návrh by ulehčil život i tisícům trans a nebinárních lidí. Ti mají v občanském průkazu často uvedeno pohlaví, které neodpovídá jejich identitě a vzhledu, a tak způsobuje problémy v každodenním životě. Jeden příklad za všechny, který před nedávnem zveřejnila na svém Facebooku trans žena Lenka Králová:

Jaké je vaše nejintimnější tajemství? Něco, co jste nikdy nikomu neřekli nebo jen těm úplně nejbližším. Něco, co si fakt chcete nechat pro sebe. Něco, co je pro vás obvzláště nepříjemné a zraňující. Zavřete oči a zamyslete se. Máte? Tak si najděte takový ten žlutý lepící papírek a na ten to svoje největší a nejdůvěrnější tajemství napište. Tak. Jak to vypadá, když je to napsané takhle černé na žlutém? Je to jiné, než když je to jen ve vaší hlavě, že… A teď si vytáhněte svoji občanku a na tu ten papírek nalepte. A teď si představte, že od teď budete všude používat občanku s tímhle nalepeným papírkem - s papírkem, na kterém máte napsané svoje největší životní tajemství. Vaše nejintimnější tajemství od teď bude vědět:
💥 Váš zaměstnavatel (tudíž asi všichni kolegové).
💥 Studijní oddělení vaší školy (tudíž asi všichni pedagogové a asi i spolužáci).
💥 Paní za přepážkou na poště (tudíž do 3 minut všichni zaměstnanci dané pobočky).
💥 Policajt, co vás bude namátkově testovat na alkohol.
💥 Obsluha v půjčovně bruslí, lyží, auta, čehokoli.
💥 Průvodčí ve vlaku (pokud teda pojedete s elektronickou jízdenkou, což je fakt bizár).
💥 Arogantní blbeček, co vám přišel vyvrtat kabel k internetu a nese vám i modem “k pronájmu”.
💥 Nabroušená bába na finančáku.
💥 Úředník v bance, co vám schvaluje půjčku.
💥 Prodavač ve výdejně eshopu (ano, někde pořád chtějí vidět občanku).
💥 Pracovník mobilního operátora, co s ním podepisujete smlovu na tarif.
💥 Nepříjemná sestra u kartotéky v nemocnici (příjemné na tuhle práci nenajímají).
💥 K smrti unudění členové volební komise, co si vás potřebují akorát odškrtnout.
💥 Recepční v hotýlku, kam jdete strávit noc se svou novou známostí z tinderu.
💥 Vedení sdružení vlastníků ve vašem domě (tudíž asi i všichni sousedi).
💥 Kdokoli vám prodává alkohol a vy máte smůlu, že vypadáte mladě.
Všichni tihle lidé od teď budou znát vaše nejintimnější tajemství. Jaký je to pocit? Chvilku se zastavte a představte si to.
Takový pocit zažívají trans lidé pořád.

Ostatně uvádění pohlaví do občanského průkazu není žádnou nutností ani tradicí. Německo, Itálie ani Srbsko pohlaví nikdy v občankách neuváděly, Nizozemsko jeho uvádění dnes ruší. V historických občanských průkazech se objevoval branný poměr, oprávnění k řízení motorových vozidel a k nošení zbraní, ale pohlaví ne. V Česku se údaj o pohlaví objevil na občance až v květnu 1993. Můj návrh na neuvádění pohlaví není žádným útokem na tradiční hodnoty ani na pohlaví, či muže a ženy jako takové. Jen se snaží agendu občanských průkazů dále zjednodušit, o což se snažíme ve všech agendách státu. Návrh navíc naprostou většinu lidí nijak nezasáhne a pár tisícům českých občanů pomůže. Předmětem celého zákona není žádná plošná změna všech občanských průkazů, měnit se tak budou postupně jen ty, kterým bude končit platnost.

Doplnění 13.5.: Pozměňovací návrh jsme načetl ve dvojím alternativním znění. Kromě úplného vypuštění navrhuji sněmovně i možnost zápisu údaje o pohlaví do občanského průkazu pouze jako dobrovolného údaje.