Vláda dostala Českou poštu do závažných finančních problémů. Dramatickou situaci jsem řešil s jejím generálním ředitelem.

24. 09. 2021Státní podnik Česká pošta čelí závažným finančním problémům a chystá rozsáhlou reorganizaci. Chybí mu jasná strategie, moderní možnosti řízení a navíc funguje ve značné nejistotě. Tento podnik si musel vzít významný komerční úvěr na více než 5 miliard Kč, který ho stojí na úrocích a dalších nákladech 100 milionů Kč ročně. Podpory ze strany Ministerstva vnitra či financí se nedočkal a tak vypsal výběrové řízení na outsourcing některých svých služeb. Během posledního měsíce nás rovněž kontaktovala celá řada znepokojených zaměstnanců pošty. Z tohoto důvodu jsem se společně s našim analytikem Januszem Koniecznym setkal s generálním ředitelem České pošty Romanem Knapem, abychom současnou situaci pošty podrobně vyhodnotili a pokusili se najít řešení.

Některé činnosti České pošty jsou závislé na státní podpoře a jiné musí fungovat bez jakékoliv finanční pomoci státu, neboť by byl pokřiven trh. Tyto činnosti bohužel doposud nebyly od sebe zřetelně oddělené a Evropská komise řeší několik podnětů na Českou poštu kvůli nedovolené státní podpoře. Výsledkem toho je zablokování státní podpory ve výši 1,5 miliard Kč ročně, což za léta 2018–2020 činí celkově 4,5 miliard Kč. Česká pošta vzniklou situaci zachraňovala pomocí komerčního úvěru a stát jí v této situaci nijak nepomohl. Přitom musí v příštích letech investovat kolem 5 miliard Kč.

Ministerstvo vnitra vedené Janem Hamáčkem Českou poštu zcela zanedbalo a hazarduje s jejím osudem. Setkal jsem se proto s generálním ředitelem Romanem Knapem, který popisoval finanční útrapy pošty a chystanou reorganizaci, kdy ztrátový provoz 3200 poboček pošty by měl být oddělen do samostatného odštěpeného závodu a poté případně přejít na formu příspěvkové organizace. Pošta netrpělivě očekává státní rozpočet na příští rok, avšak volební pat nás může přivést do rozpočtového provizoria. Poště chybí jasné strategické řízení ze strany státu na další období a odpovědnost za vzniklou situaci jednoznačně nese ministr Hamáček a premiér Andrej Babiš. S panem ředitelem Knapem jsme jednali o riziku propouštění zaměstnanců či vývoji moderních balíkomatů.

Česká pošta je velmi závislá na Českém telekomunikačním úřadě, který ji uděluje licence pro poskytování poštovních služeb. Když v roce 2017 byla zamítnuta její žádost o udělení licence na 5leté období, byl na poslední chvíli verdikt úřadem změněn, aby pošta mohla fungovat. Česká pošta je nyní v obrovské nejistotě, neboť neví, zdali stát bude po ní požadovat služby v současném rozsahu anebo zdali ji bude někdo na poslední chvíli zachraňovat stejně jako tomu bylo minule. Začíná dokonce uvažovat o outsourcingu svých služeb, což vede ke značné nervozitě jejích zaměstnanců. Pošta navíc potřebuje prostředky na řešení platových nerovnosti zaměstnanců.

Během setkání jsme vyjádřili rovněž znepokojení nad právě vypsanou zakázkou na outsourcing dopravy poštovních služeb. Pokud dojde k ukončení logistické dopravní sítě pošty, nebude již cesty zpět a pošta bude muset mít pojistky, aby postavení soukromé společnosti nebylo zneužito. Je nutné proto disponovat nezávislou a objektivní analýzou při uvažování o tomto outsourcingu. Pan Knap ovšem sdělil, že záměrem ředitele není propouštět zaměstnance a je připraven tuto veřejnou soutěž případně zrušit.