Ohlednutí za výjezdním zasedáním Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj v jižních Čechách

16. 06. 2019Většinu předchozího týdne mi zabralo výjezdní zasedání Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj do jižních Čech. Zasedání bylo putovní a měli jsme tak příležitost seznámit se s problémy a specifiky Jihočeského kraje.

Česke Budějovice

V Českých Budějovicích jsme výjezdní zasedání zahájili projednáním připravované novely stavebního zákona. Je bez debat, že stavební právo a následně skutečný průběh stavebního řízení jsou v ČR ve velmi neuspokojivém stavu. Návrh zákona od Ministerstva pro místní rozvoj sice obsahuje dobré myšlenky, ale celkově je opět katastrofální. Užitečnou může být úprava některých závazných stanovisek na rovinu vyjádření. Nicméně fikce povolení (tedy pokud se úřad v určité lhůtě nevyjádří, je vše v žádosti automaticky povoleno) je zkrátka šílená. V praxi by to znamenalo, že by se někteří podnikaví lidé snažili o to, aby byl jejich spis posunut dozadu v pořadníku. Zejména u velkých staveb by tento přístup mohl znamenat další problém ve stavebnictví. Člověk se navíc nemůže ubránit myšlence, že tento návrh jde na ruku lidem, kteří se snaží ke stavebnímu povolení přistupovat kreativně a využívat ho třeba i pro velmi kontroverzní stavební záměry.

Během obědové přestávky jsme s Ivanem Bartošem navštívili českobudějovické pirátské centrum ČEPICE. Místní Piráti si svou základnu hezky zařídili, včetně možnosti občerstvení nebo posezení na zahrádce. Návštěvu ČEPICE tak vřele doporučuji.

Pirátské centrum v Českých Budějovicích

Vyšší Brod

Ve Vyšším Brodě jsme navštívili cisterciácký klášter. Klášter je po padesátileté přestávce opět ve správě cisterciáckého řádu, který se nyní stará o jeho obnovu a rozvoj. Musím říci, že naše návštěva byla velmi zajímavá a poučná. Samozřejmě jsme se zajímali také o praktické informace, třeba o čerpání z peněz z EU či Ministerstva kultury. A odvažuji si soudit, že v tomto případě byly dotační prostředky vynaloženy opravdu účelně. Podobná praxe pro dotační politiku, kdy se finanční prostředky dostanou především neziskovým spolkům a skupinám, které se opravdu snaží zvelebit a vylepšit život v celé komunitě a obci, by měla být standardem.

Pirátské centrum v Českých Budějovicích

Český Krumlov

Závěrem prvního dne jsme navštívili ještě Český Krumlov. Požehnáním i problémem tohoto města je turismus. Z města se stal turistický skanzen, ve kterém se jeho obyvatelům žije značně obtížně. Hlavní setkání naší návštěvy bylo s ředitelem Jihočeského divadla, které v létě provozuje bohatý kulturní program na otáčivém hledišti v barokní zámecké zahradě. Je zde velký spor mezi ochranou památek a živou kulturou. Snadným řešením by mohlo být postavení nového otáčivého hlediště i se zázemím o kousek dál až za barokní zahradou zámku.

Dalším problémem je financování divadla. Přestože by se dalo očekávat, že vzhledem ke dvěma významným lokacím a silnému mezinárodnímu dopadu je financováno z rozpočtu Jihočeského kraje, není tomu tak. Převážnou část příspěvku na činnost nese město České Budějovice, pro které to představuje značnou finanční zátěž.

Tyto problémy mají sice intuitivní řešení, ale vše vázne na domluvě mnoha institucí. Přeji divadlu hodně štěstí, ale bez upřímné snahy dotčených starostů, hejtmana kraje a ministerstva kultury to nepůjde.

Albrechtice nad Vltavou

Albrechtice jsou stará obec s krásným románským kostelem a nádhernými hřbitovními freskami. Jako všechny menší obce ale čelí komplikacím spojeným s vylidňováním venkova. Albrechtice mají naštěstí schopné vedení, které se o rozvoj obce viditelně zodpovědně a dobře stará. Což ukazuje, že všechno jde, pokud se jedná o společný zájem prosazovaný s upřímnou snahou.

Obec samozřejmě zápasí s odlivem služeb, třeba jen část obce má dobře dostupný obchod. Vedení města se tak snaží horší úroveň služeb pro občany řešit dalšími způsoby. Například je obec zapojena do programu Pošta Partner. Díky tomu tak na radnici je přepážka České pošty, kde sedí proškolená úřednice. To obyvatelům zpřístupňuje služby České pošty, která by dnes sama nebyla schopna udržet pobočku v takto malé obci. Pokud by Česká pošta nastavila u tohoto programu lepší podmínky, mohly by se do něj zapojit i další obce, které by to jistě ocenily.

Hřbitov v Albrechticích

Písek

Dále jsme navštívili také Písek. Hlavní částí naší prohlídky byla nově otevřená městská knihovna. Prostory jsou přestavěny velmi moderně. Knihovna je pojata nejen jako sklad knih, ale jako místo pro komunitní setkávání a kulturní akce. Běžně do ní chodí děti psát domácí úkoly či na kroužky a pořádají se v ní další vzdělávací aktivity. Tím skvěle plní účel moderní informační a vzdělávací instituce a mohla by sloužit jako inspirativní příklad pro knihovny v podobně velkých městech.

Moderní knihovna v Písku

Orlík

Poslední návštěvou našeho výjezdního zasedání byla vodní nádrž Orlík. Jedná se o nejobjemnější vodní dílo v ČR. Ale i přesto trpí extrémně špatnou kvalitou vody. Ve vodě se dnes velmi dobře daří sinicím a již v červnu velká část nádrže zcela zaroste zeleným brčálem. Jsou tři hlavní důvody, které se na znečištění podílí obdobnou měrou:

  • Odpadní voda z okolních vesnic: Mnoho z nich nemá čističku odpadních vod a některé prý vypouštějí odpad přímo do potoků.
  • Rybníkářství: Průmyslový chov v rybnících není příliš ekologický. Pro krmení ryb jsou využívány směsi, které ryby nesní celé, a část se tak dostává do vodního systému.
  • Zemědělství: Ženeme se za maximálním hektarovým výnosem na úkor finančního výdělku i ekologie. Hnojiva a pesticidy se splachují z velkých polí přímo do potoků (chybí nám remízky a drobné močály) a stékají přímo do Orlíku.

Vodohospodářství a jeho problémy se nesmí podceňovat. Dotčené státní orgány a instituce by proto k ochraně vodních zdrojů a zásob měly přistupovat s dostatečnou péčí. Důležité je zvolit kombinované řešení, které zohlední potřebu ochrany životního prostředí dle aktuálních vědeckých poznatků.