Zachraňme Internet

01. 07. 2018K omezování a sledování internetového provozu a cenzurování jeho obsahu se zpravidla přistupuje ze tří nejčastěji citovaných důvodů: boj proti terorismu, omezení šíření nelegálního obsahu (zejména dětská pornografie) a ochrana autorských práv. Poslední zmíněný důvod je obsahem projednávané směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu a znamená vážné, přesto však přehlížené riziko pro používání Internetu v EU.

Směrnice představuje vážné ohrožení pro využívání webových služeb, jak je dnes známe. Nebezpečí tkví především v článcích 11 a 13, tedy v takzvané “dani za link” a v zavádění automatizovaných filtrů obsahu. Takže zatímco článek 11 doporučuje členským státům zavést daň z odkazu a tím umožnit vydavatelům získávat poplatky za každý odkaz nebo náhled, článek 13 vybízí k aktivní kontrole poskytovatelů služeb, kteří mají mít povinnost filtrovat nahrávaný obsah.

To by v praxi mohlo vést ke zcela bezprecedentnímu promazávání volně šiřitelného obsahu na Internetu, kterého by nebyli ušetřeni ani koncoví uživatelé. Třeba když by si chtěli na svůj účet na sociální síti umístit obrázek z oblíbeného filmu nebo seriálu. Nebo kdyby si na svém blogu ukládali odkazy na zajímavé články z médií. Zažitý způsob používání Internetu by tak mohl projít zásadní proměnou, která by ale v konečném důsledku k ochraně autorských práv vůbec nepřispěla.

Piráti proto spustili informační kampaň Zachraň Internet o znění a významu směrnice. Uspořádali jsme také protestní happeningy a snažíme se přesvědčovat české europoslance, aby pro tuto směrnici nehlasovali. Paradoxní je, že z českých europoslanců směrnici nejvíce podporují konzervativní a euroskeptičtí politici z KDU-ČSL a ODS.

Nezávislost Internetu jako neutrálního místa pro výměnu informací je nutné hájit. Internet není jen technologií, jen prostředkem pro práci nebo zábavu. Internet umožňuje lidem spolu napřímo komunikovat, přestože mohou být z naprosto odlišných podmínek. Internet umožnil vznik moderní globální kultury. Tuto kulturu je třeba dále rozvíjet, nikoliv omezovat kvůli čistě zištným zájmům vydavatelské lobby.

Odkazy