Piráti jako politická strana i kulturní hnutí

20. 02. 2018Piráti se od ostatních politických stran značně liší. Nejen svým moderním pojetím politiky, kterým odmítáme tradiční dělení na pravici a levici. To i po více jak osmileté historii českých Pirátů novináře i politology mate. Vzhledem k výrazné odlišnosti Pirátů od jiných stran a hnutí se to však dá pochopit. Piráti totiž vskutku fungují jinak a příběh jejich vzniku je zcela odlišný od všech subjektů, které se na české politické scéně od devadesátých let objevovaly.

Piráti se od ostatních politických stran značně liší. Nejen svým moderním pojetím politiky, kterým odmítáme tradiční dělení na pravici a levici. To i po více jak osmileté historii českých Pirátů novináře i politology mate. Vzhledem k výrazné odlišnosti Pirátů od jiných stran a hnutí se to však dá pochopit. Piráti totiž vskutku fungují jinak a příběh jejich vzniku je zcela odlišný od všech subjektů, které se na české politické scéně od devadesátých let objevovaly. Pirátské strany se od většiny ostatních politických subjektů odlišují především tím, že mají svou historii. První Pirátská strana vznikla ve Švédsku v roce 2006 a impulzem pro její založení byl v první řadě boj za svobodu informací a síťovou neutralitu. Bylo to tedy téma, která se v kontextu fungování dnešní informační společnosti dotýká každého člověka. Abstraktní pojem internetové svobody však nebylo snadné v dostatečné a srozumitelné míře předat širšímu publiku. Přesto se právě na základě svobodné výměny informací a názorů podařilo vytvořit koncept pro politiku nového věku. Politiku, která se ve svých cílech snaží dbát na osobní i společenské svobody. Která je liberální i sociální, protože jen svobodný člověk může žít ve svobodné společnosti. A pouze ve svobodné společnosti žijí svobodní lidé.

Piráty v Česku i zahraničí dal dohromady digitální aktivismus. Brzy však došlo k nárůstu jeho agendy, protože nebylo možné zůstávat jen stranou jednoho tématu. A přestože Internet a jeho svoboda je pro Piráty i nadále jednou z priorit, rozhodli jsme se použít náš přístup ke zpracovávání informací i na další témata. Díky tomu dnes máme kvalitní a moderní program pro oblasti zdravotnictví, daňového systému nebo funkční model zavedení prvků přímé demokracie. Narozdíl od jiných stran svůj program aplikujeme i na sebe. Takže kupříkladu veškeré vnitrostranické funkce jsou voleny všemi členy strany elektronicky a jakéhokoliv funkcionáře může kterýkoliv člen kdykoliv interpelovat či usilovat o jeho odvolání. Naše účetnictví je maximálně transparentní a neustále pracujeme na zlepšení jeho prezentace, aby se zájemci mohli během pár kliknutí dozvědět, komu a za přesně co strana zaplatila.

Po letech poctivé a pečlivé politické práce a neustávající aktivity se českým Pirátům podařilo prokázat, že nejsme žádným sezónním politickým úkazem ani bandou recesistů. Že náš politický program dává smysl, že se snažíme pozitivně působit na své okolí i bez politických funkcí a mimo období volebních kampaní. A především že máme vizi, která nekončí v příštím volebním období. Piráti se od svého založení snaží dělat maximum pro udržení a kultivování občanské společnosti. S tím souvisejí i všechny naše informační a protestní kampaně o nevýhodných mezinárodních smlouvách a špatně připravených zákonech. Ale také veškeré volnočasové aktivity, které Piráti uspořádali nebo sponzorovali, ať již se jednalo o hudební produkce nebo veřejné besedy. Piráti jako jediné politické hnutí mají i svou vlastní kulturu, která je založena na neustálé výměně informací a poznatků a vyrostla na základě Internetu, který nezná hranic. Naše kultura je moderní a globální a díky své otevřenosti stále roste.

Díky naší autenticitě a transparenci se nám podařilo získat důvěru a podporu voličů a od roku 2014, kdy jsme uspěli v komunálních volbách, jsme napřímo zapojeni do politického rozhodování. Díky našemu konzistentnímu fungování a absenci skandálů našich politických představitelů se nám v české politice daří působit jako pozitivní příklad. Během svého politického působení klademe důraz především na důkladnou práci s informacemi v jejich kontextu, při svém rozhodování se striktně držíme skutečnosti a ověřitelných dat. Minulost Pirátů jasně dokazuje, že jsme opravdovým občanským hnutím, které rostlo odspoda. Ne pouze marketingovým projektům kmotrů nebo oligarchů, kteří se snaží opít voliče rohlíkem nebo koblihou. Naše vize budoucnosti nelpí na konzervativních tradicích, nýbrž se dívá kupředu. Díky tomu jsou Piráti jako politické hnutí jedinou skutečně progresivní silou nejen v České republice, nýbrž i v celé Evropské unii a na celém světě.