Pozvánka: Otevřená data a otevřené vzdělávací zdroje

24. 06. 2018Ve spolupráci s Aliancí pro otevřené vzdělávání jsme připravili seminář k budoucnosti otevřených dat a otevřeným vzdělávácím zdrojům, které jsou poslední dobou opomíjeny. Přitom je to jedna z nejlepších ukázek opendat.

Opendata jsme již na tomto blogu představili. Otevřené vzdělávací zdroje (open access) jsou jen jejich podmnožinou. Myšlenka je to prostá: učebnice, podklady, vzdělávací videa, naučné hry a další materiály mají být volně dostupné, aby je kdokoliv mohl využít pro své vzdělávání či jako výpomoc při výuce. Na to se váže možnost dané zdroje vylepšovat. Čili moci vzít například mapu a vyfiltrovat z ní jen určitou část, aby lépe ilustrovala obsah přednášky a podobně. Nebo do ní naopak něco důležitého přidat. K tomu jsou však potřeba zdrojová data. Pokud máme mapu již jen jako obrázek, tak se editace dělají jen velmi těžko.

Panelová diskuze – návrhy a doporučení pro efektivnější implementaci otevřených dat a OER v ČR

Pořádá: Aliance pro otevřené vzdělávání Pod záštitou: Pirátské strany, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Partner: projekt DigiStrategie 2020, který realizuje Fond dalšího vzdělávání

Kdy: 25.6.2018, 13:00–15:00 Kde: Sněmovní 4, Praha 1

Je nutné, aby se zájemci o účast na akci přihlásili prostřednictvím webové stránky.

Vstup do budovy, v níž se akce koná, je možný pouze po předložení občanského průkazu nebo pasu.

Obě studie jsou v plném znění na webu.

Rámcový program:

1. Panel – Otevřené vzdělávací zdroje

Příspěvek ve stručnosti představí sadu doporučení pro efektivnější implementaci OER do vzdělávání v ČR.

Moderátor: Michal Kaderka Prezentující: Tamara Kováčová Panelisté: Pavel Baran, Michal Černý, Jiří Marek, Ondřej Neumajer, Lucie Straková, Martin Sycha

Coffee Break

2. Panel: Otevřená data

Příspěvek ve stručnosti představí aktuální právní úpravu otevřených dat v České republice.

Zaměří se rovněž na nejčastější problémy a překážky, které se při poskytování informací tímto způsobem objevují, a nabídne jejich možná řešení.

V závěru shrne možné vyhlídky do budoucna v podobě navrhované novely evropské PSI směrnice.

Moderátor: Tamara Kováčová Prezentující: Jakub Míšek Panelisté: Benedikt Kotmel, Lenka Kováčová, Michal Kubáň, Ondřej Profant