Zpráva o transparentnosti zastupitelstvo hl. m. Prahy 2015-2017

14. 12. 2017Souhrnný report mé činnosti během působení na Zastupitelstvu Hl. m. Prahy od mého zvolení v komunálních volbách v říjnu 2014 až do mé rezignace v prosinci 2017. Na post zastupitele jsem rezignoval v souvislosti se svým zvolením do Poslanecké sněmovny, abych nekumuloval veřejné funkce.

Přehled mého hlasování na zastupitelstvu je dostupný na portálu hlavního města Prahy. Bližší informace se můžete dočíst ve výročních zprávách zastupitelského klubu Pirátů za roky 2015 a 2016. Další podrobnosti naleznete na webu Pirátů v Praze.

Transparentní zastupitelský klub

Za velice důležité považuji celé fungování našeho zastupitelského klubu, které bylo mimořádně transparentní a poskytlo dobrý příklad nejen pro veškeré další zastupitelské kluby Pirátů, ale zároveň ukázalo, že dosavadní politickou kulturu plnou utajování a intrikování je možné změnit. Stačí jen chtít. Zveřejňování veškeré spisové dokumentace klubu, odměn jednotlivých zastupitelů a zavedení systému Redmine pro zadávání a vykazování práce nám v roce 2016 dokonce vyneslo i cenu Otevřeno za příkladné transparentní fungování.

Protikorupční aktivity a zprůhlednění úřadu

Pozitivních změn se nám dařilo dosahovat i z opozičních lavic. Dokázali jsme donutit k rezignaci Radmilu Kleslovou, která pobírala 360 tisíc měsíčně z městských firem, stejně tak jsme Magistrát přiměli k poskytování informací o výši mimořádných odměn úředníků. Přesvědčili jsme Radu ke zlepšení procesu zveřejňování smluv a prosadili jsme také povinnost zveřejňování materiálů na internetu.

Upozorňování na problematické zakázky

Upozorňoval jsem na řadu problematických zakázek hlavního města, mezi které patřily například zakázka na 13 miliard za 10 let na odvoz odpadu nebo megalomanský projekt datového centra, kam se firmy mohly hlásit jen během krátké doby jedenácti dnů a který vyžadoval technologie s nepříznivou licenční politikou. V rámci boje proti vendor lock-in jsem upozorňoval na mnoho problematických zakázek, které město uvazovaly k jedinému dodavateli.

Teze digitální strategie

Do Tezí digitální strategie hlavního města Prahy jsem prosadil podporu open source a otevřených dat a požadavek na zajištění dostatečné otevřené soutěže mezi dodavateli za účelem ochrany proti vendor lock-in.

Ukončení Opencard

Na začátku mého působení v zastupitelstvu byla Praha rukojmím provozovatele nechvalně známé Opencard. Angažoval jsem se při hledání řešení, jak se z nevýhodných závazků ještě z doby Pavla Bémy vymanit. Dnes je už Opencard naštěstí minulostí – existují možnosti Lítačky, papírového kuponu nebo platby jízdného kartou.

Otevřená data

V návaznosti na Teze digitální stategie jsem prosadil spuštění pražského portálu otevřených dat. Otevřená data jsou v dnešní době už téměř nezbytnou pomůckou pro efektivní řízení moderní metropole. Díky otevřeným datům se dá lépe pracovat na zlepšování veřejných služeb a transparence veřejné správy, otevřená data zároveň poskytují nové pracovní příležitosti a s nimi i nové produkty a služby. Pražský portál se následně stal vzorem pro další kraje a obdržel i ocenění Otevřeno.

Založení Otevřených měst

Podílel jsem se na vzniku spolku Otevřená města, který slouží ke sdílení zkušeností mezi obcemi a k rozvoji společných projektů. Smyslem těchto společných projektů je zrychlení a zefektivnění fungování úřadu, zlepšení transparentního rozhodování, zvýšení participace a zavádění otevřených dat a svobodného software.

Kritika pojetí Smart Cities

Ačkoliv je představa moderního a chytře spravovaného města tématem, na kterém se politici zpravidla shodnou, v podání vládnoucí koalice bylo ale naplňování konceptu Smart Cities dost nešťastné. Byl jsem hlavním kritikem nefunkčních a předražených řešení (předražené chytré koše a lavičky, podivná zakázka na wifi na Petříně a další) a poukazoval jsem na zneužívání projektů Smart Cities jako nástroje k přerozdělování veřejných zakázek v oblasti IT.

Upozornění na bezpečnostní riziko rádiového systému

Odhalil jsem, že Praha používá zcela nezabezpečený systém komunikace mezi složkami záchranného systému a policie. Za pomoci rádia za 300 korun ho mohl odposlouchávat v podstatě kdokoliv. Město svoji chybu přiznalo a slíbilo nápravu.

Hájení zájmů pražských obyvatel

Jako opoziční zastupitel jsem se ze všech sil a všemi dostupnými prostředky snažil hájit zájmy Pražanů. Například jsem usiloval o zachování Libeňského mostu nebo o záchranu sídliště Písnice.

Další report (říjen 2017 - prosinec 2017) »»