Důvody pro digitalizaci

22. 11. 2017Jedno z nejpodstatnějších témat, kterým se Piráti v prostředí české politiky věnují, je problematika digitalizace státu. Piráti o digitalizaci usilují především z toho důvodu, že náš stát je svým vývojem v digitálním pravěku. A přestože i politici z ostatních stran chápou potřebu přizpůsobit chod státního aparátu možnostem moderních technologií, o digitalizaci většinou jen hezky mluví.

Skutečný stav úrovně digitalizace v ČR je však velmi tristní. Za IT projekty se utrácí nesmyslné peníze a dané projekty na konci ani pořádně nefungují. Na výsledných nákladech se navíc často velmi negativně projevují licenční politiky poskytovatelů služeb, kteří se mnohdy záměrně snaží stát jako objednavatele služeb dostat do nevýhodné a závislé pozice. Příklady takové praxe jsou třeba systém ADIS od IBM, nad kterým je postaveno EET, nebo účetní systém Ginis od společnosti Gordic.

Dalším znakem nedostatečné digitalizace je znemožnění či znesnadnění občanovi provádět základní úkony a řešit své životní situace digitálně. Pokud už nějaká taková možnost nebo nástroj existují, zpravidla bývají zcela neintuitivní a uživateli spíš přidělávají práci, než aby mu poskytly časovou úsporu. Typickým příkladem dosavadní špatné praxe je třeba povinnost podávat kontrolní hlášení, která přispívá k navýšení administrativní zátěže na straně podnikatelů přibližně o třicet hodin ročně. Nebo již zmíněná EET, která opět jen vytvořila pro podnikatele další povinnost, už ale nenabídla žádnou službu, kterou by podnikatelům jejich nový úkol usnadnila.

Právě kvůli těmto špatným zkušenostem lidé digitalizaci odmítají, protože ji považují za něco, co člověku pouze komplikuje život. A to je velmi špatně. Dobře provedená digitalizace může ušetřit státu i občanům peníze, zjednodušit a zrychlit procesy a v neposlední řadě zajistit lepší auditovatelnost. Avšak nic z toho se nemůže stát, dokud v Parlamentu sedí lidé, kteří si neuvědomují současnou technologickou realitu.

Motivacemi pro digitalizaci by měla být snaha o:

 • zlepšení efektivity státní správy

  Čili ušetření času úředníků, kteří se mohou věnovat produktivnější činnosti, zároveň se zlepšuje míra a podrobnost zpětné kontroly, která přispívá k lepší vymahatelnosti práva.

 • zvětšení občanské spokojenosti při kontaktu se státem

  Čili zjednodušení řešení životních situací pro občany, kteří pak mají s úřady méně starostí a mohou případně své potřeby řešit z domovan i mimo pracovní dobu úřadu.

 • snadný přístup k informacím podporující zodpovědná rozhodnutí

  Čili zpřístupnění dostatečných informací a podkladů jak pro politiky a úředníky, tak i pro občany.

 • úsporu veřejných prostředků pro fungování státní a místní správy

  Čili takové provedení digitalizace, které veřejné rozpočty dlouhodobě nezatěžuje a naopak umožňuje jiné využití finančních prostředků.

 • zjednodušení státních agend

  Čili odstraňování přebytečné byrokracie a její celková automatizace, čímž dochází ke snižování administrativní zátěže.

Digitalizace veřejné správy založená na skutečných a aktualizovaných datech je užitečná a prospěšná pro všechny oblasti státního servisu a v konečném důsledku tedy i pro občana. K výzvám digitalizace je však nutné se postavit koncepčně a nespoléhat se jen na to, co státu naservírují proprietární dodavatelé.

Odkazy