Ondřej Profant

poslanec

Seminář GDPR mýtů zbavené

Dne 12. 3. 2018 proběhl v Poslanecké sněmovně seminář, který jsem uspořádal ve spolupráci se spolky Iuridicum Remedium a Otevřená města. Cílem semináře bylo představení povinností, které se vztahují na obecní úřady a je třeba je v souvislosti s GDPR splnit.

12. 03. 2018, Ondřej Profant

Open data v porodnictví

Pokračování série článků o praktickém využívání otevřených dat ve zdravotnictví. Tentokrát se zaměřením na data v porodnictví.

10. 03. 2018, Eliška Applová, Ondřej Profant

Piráti jako politická strana i kulturní hnutí

Piráti se od ostatních politických stran značně liší. Nejen svým moderním pojetím politiky, kterým odmítáme tradiční dělení na pravici a levici. To i po více jak osmileté historii českých Pirátů novináře i politology mate. Vzhledem k výrazné odlišnosti Pirátů od jiných stran a hnutí se to však dá pochopit. Piráti totiž vskutku fungují jinak a příběh jejich vzniku je zcela odlišný od všech subjektů, které se na české politické scéně od devadesátých let objevovaly.

20. 02. 2018, Ondřej Profant

Zpráva o transparentnosti říjen 2017 - prosinec 2017

K jedním z mých nejdůležitějších závazků, které jsem si jako politik osobně uložil, je snaha o co nejvyšší míru transparence. Zároveň si uvědomuji, že nestačí pouze informace zveřejnit, ale je třeba je i dostatečně třídit a prezentovat. Jinak se totiž stávají nesrozumitelnými a původní účel zveřejňování se tak vytrácí. Na svém osobním blogu tedy budu pravidelně publikovat souhrnné reporty mé činnosti za poslední tři měsíce shromážděné z dalších pirátských systémů určených k vykazování aktivity a informování o ní.

29. 01. 2018, Ondřej Profant

GDPR mýtů zbavené

Koncem května nabývá své účinnosti nařízení GDPR. Toto nové nařízení Evropského Parlamentu a Rady s sebou přináší přísné regulace správců a zpracovatelů osobních údajů. I když společná evropská regulace v oblasti ochrany osobních údajů byla už nějakou dobu zapotřebí, není přechod na režim nového nařízení vůbec jednoduchý.

23. 01. 2018, Ondřej Profant