Záznam semináře o nařízení ePrivacy

14. 02. 2019V Poslanecké sněmovně jsem 6. února společně s organizací Iuridicum Remedium uspořádal odborný seminář o obsahu a významu nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích), jinak též známého jako ePrivacy. Záznam semináře a prezentace jednotlivých řečníků si můžete prohlédnout dále v článku.

Vývoj a stav projednávání návrhu nařízení o soukromí v elektronických komunikacích

Vilém Veselý z ministerstva průmyslu a obchodu ve své prezentaci shrnul proces přijímání nařízení ve struktuře EU a motivace pro vytvoření jeho návrhu. Dále se ve své prezentaci zabýval aktuálním stavem projednávání a výhledem do budoucna.

Obecná ochrana osobních údajů v GDPR a ePrivacy

Prezentace Josefa Prokeše z Úřadu pro ochranu osobních údajů se týkala vzájemného vztahu nařízení GDPR a ePrivacy a jejich významu pro regulaci zpracovávání osobních údajů na internetu a z ní vyplývající práva pro uživatele.

Nařízení ePrivacy a jeho vliv na internetový marketing a svobodu slova

Vladan Rámiš ze Spolku pro ochranu osobních údajů (též v zastoupení mediální skupiny MAFRA) se ve své prezentaci zaměřil na vliv ePrivacy na internetový marketing, přičemž poukázal na trend, kdy dominantní poskytovatelé reklamy na internetu (Google a Facebook) využívají přísné regulace pro posílení svého postavení.

ePrivacy a komunikace M2M

Eva Fialová z Ústavu státu a práva AV ČR se ve svém příspěvku zaměřila na kritický rozbor implikací nařízení ePrivacy pro komunikaci mezi stroji (machine-to-machine).

Uchovávání údajů z telekomunikačního provozu pro potřeby vymáhání práva a e-privacy

Kateřina Jamborová z ministerstva vnitra popsala praxi data retention v ČR a stanovisko ministerstva ohledně jeho ukotvení v textu nařízení ePrivacy.

Budoucnost data retention

Jan Vobořil z Iuridicum Remedium tématicky navázal na předchozí příspěvek se svou kritikou data retention a ve své prezentaci shrnul argumenty proti plošnému sběru a uchovávání údajů.