Veřejné zakázky

Vybrané příklady zajímavých veřejných zakázek v kterých figuruje opensource či plné předání majetkových práv.

Předmět zakázky: specifika Instituce Dodavatel Vypsáno Smlouva Cena vč DPH
Web obce: preferované technologie MČ Praha 7 inQool a.s. 16.11.2016 registr 470 690,00
IdM: Národní technická knihovna AMI Praha registr 3 980 900,00
SW řešení pro zobrazování multimediálního obsahu na TV Národní technická knihovna Mathesio registr 145 321,00

Ve smlouvě NTK-Mathesio je následující ustanovení:

Licenční ujednání

Jestliže bude výsledkem zhotovení dodávaného díla podle této smlouvy právo chráněné autorským zákonem, poskytuje dodavatel objednateli k jeho využití licenci, která splňuje podmínky Open Source Software a objednateli umožňuje dílo upravovat, zveřejňovat a poskytovat třetím stranám. Úplata za poskytnutí licence je zahrnuta ve sjednané ceně díla a objednatele nemá nárok na žádnou jinou další, dodatečnou či doplňkovou odměnu.