Video: Občan má právo podat věc elektronicky

16. 05. 2019Druhý rozhovor z Klubu Evropa - tentokrát jsme se Zdeňkem Hřibem a Janem Adamcem probírali nejen egovernment, smart cities a vendor lock-in, ale i to, jaký má evropská legislativa vliv na českou praxi v oblasti digitalizace veřejné správy.

V druhém rozhovor v rámci Klubu Evropa z 16. května, tentokrát z lodi PORT X, jsme s kolegy primátorem Zdeňkem Hřibem a starostou Prahy 12 Janem Adamcem debatovali o egovernmentu, jeho stavu a problémech na různých úrovních státní správy a samosprávy. Řeč přišla mimo jiné i na:

  • koncept Smart cities a jeho slepé uličky
  • procesy v veřejné správě a nutnost jejich revize pro potřeby digitálního věku
  • data, jejich sběr, syntézu, sdílení a hlavně jejich využívání při řízení
  • problém vendor lock-in - uzavření k jednomu dodavateli
  • potřebu široké shody na koncepci IT
  • udržování digitální infrastruktury
  • právo občana komunikovat s veřejnou správou elektronicky
  • EU a její dopad na digitalizaci české veřejné správy